Tijdelijke werknemers

Hollands Kroon is een agrarisch gebied, met veel werkgelegenheid in deze sector. Werk waar niet altijd mensen voor worden gevonden. Op dat moment komen tijdelijke werknemers (arbeidsmigranten) in beeld. De laatste berekeningen wijzen uit dat er in de Noordkop behoefte is aan een kleine 7000 slaapplaatsen voor tijdelijke werknemers.

Huisvesting

Er is dus een duidelijke behoefte aan fatsoenlijke huisvesting van tijdelijke werknemers. De urgentie is hoog. Dat merken we dagelijks in de praktijk, onder meer door het grote aantal vergunningaanvragen dat we maandelijks binnen krijgen voor het huisvesten van tijdelijke werknemers. Dat wordt ook duidelijk ondersteund door het recent uitgebrachte behoeftenonderzoek. Wij vinden het belangrijk dat tijdelijke werknemers op een legale en fatsoenlijke manier worden gehuisvest. We spannen ons ervoor in dat te faciliteren en bewerkstelligen. Dat doen we samen met de regio, de provincie en marktpartijen.

Omdat de vraag naar huisvesting voor tijdelijke werknemers zo hoog is, denken we mee over de manieren waarop extra huisvesting mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan logies voor tijdelijke werknemers zoals die nu gevestigd wordt op Agriport, maar ook aan kleinschalige, beperktere huisvesting in kernen, huisvesting aan de randen van bedrijfsterreinen of op beschikbaar gekomen locaties in het agrarisch gebied.

Toezicht & handhaving op huisvesting van tijdelijke werknemers

Omdat we staan voor legale en fatsoenlijke huisvesting, zijn we ook streng op het controleren en handhaven op de plekken waar de huisvesting niet legaal is. Het toezicht op de huisvesting van tijdelijke werknemers heeft bij ons een hoge prioriteit.

Recentelijk is door het college gekozen voor een intensivering van dit toezicht. Reden hiervoor is dat er bij controles helaas regelmatig wordt geconstateerd dat huisvesting niet in orde is. Tijdelijke werknemers worden soms onder erbarmelijke omstandigheden aangetroffen. Extra toezicht leidt tot snellere opsporing van dit soort overtredingen.