Herinrichting Spoorsingel Anna Paulowna

Hollands Kroon richt dit jaar de Spoorsingel tussen de Molenvaart en de Stationsweg in Anna Paulowna opnieuw in. We vervangen de riolering en richten de openbare ruimte opnieuw in. De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2019 afgerond. Tijdens de bewonersavonden hebben wij hebben veel informatie vanuit de omgeving ontvangen. Deze input hebben we samen met onze plannen verwerkt in het nieuwe ontwerp. Dit ontwerp vindt u in het groene blok op deze pagina.

Inmiddels hebben we een aannemer geselecteerd die het werk gaat uitvoeren. Dat is de Haarsma Groep uit Tjerkwerd.

Bereikbaarheid

Het project wordt in meerdere fases uitvoeren. De faseringstekening vindt u in het groene blok op deze pagina. Tijdens de werkzaamheden zijn de woningen alleen lopend bereikbaar. Auto’s kunnen worden geparkeerd bij het station. De bedrijven die ten zuiden van de Stationsweg aan de Spoorsingel zijn gevestigd kunnen gebruik maken van de weg langs het station in twee richtingen. Omdat deze weg vrij smal is, leggen we rijplaten in de berm. De hulpdiensten worden ingelicht over de afsluitingen.

Op afvalinzamelingsdagen halen werknemers van Haarsma uw container uit de voortuin en zorgen ervoor dat deze naar de verzamelplaats wordt gebracht.

Planning

Start werkzaamheden: Maandag 9 maart
Fase 1: Maandag 9 maart t/m vrijdag 22 mei
Fase 2: Maandag 11 mei t/m vrijdag 19 juni
Fase 3: Maandag 8 juni t/m vrijdag 17 juli

De werkzaamheden van PWN en Liander Gas zijn inmiddels afgerond.