Open Data

Wij zijn eigenaar van grote hoeveelheden gegevens en informatie die wij nodig hebben voor de uitvoering van onze gemeentelijke taken. Een groot deel van deze gemeentelijke informatie is openbaar, maar in veel gevallen zijn de gegevens voor inwoners en ondernemers niet makkelijk digitaal toegankelijk of (her)bruikbaar. Open data is de term die gebruikt wordt om (een deel van) deze gegevens en informatie beschikbaar en toegankelijk te maken voor iedereen. Persoonsgegevens en naar personen te herleiden gegevens worden uiteraard niet gepubliceerd. Datasets worden daarom als het nodig is geanonimiseerd. Door op één van de onderstaande tabbladen te klikken, komt u bij de datasets over de verschillende onderwerpen terecht.