Mogelijke asielopvang Wieringerwerf

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil 100 asielzoekers opvangen in een hotel in Wieringerwerf. In deze ontwikkeling is het COA leidend, de gemeente heeft hierin slechts een beperkte rol. Op deze pagina vindt u de informatie die er nu bekend is.

Nieuwsberichten over de mogelijke asielopvang

Opvang asielzoekers Wieringerwerf start later

De opvang van asielzoekers in Hotel Wieringermeer zou starten per 1 juni. Op dit moment vinden er nog voorbereidende werkzaamheden plaats. De startdatum is daarom verschoven.

Weet u een plek voor woon- en opvanglocaties? Deel uw tip(s)!

De gemeente is op zoek naar plekken waar woon- en opvanglocaties opgezet kunnen worden. Wij moeten asielzoekers, gevluchte Oekraïners en statushouders opvang of woonruimte bieden. Maar wij dragen ook onze verantwoordelijkheid voor mensen uit onze gemeente of regio die dringend behoefte hebben aan woonruimte. Voor plekken voor al deze vormen van huisvesting kunt u tot en met 12 mei suggesties aan leveren.

Update: mogelijke asielopvang in Wieringerwerf

Enkele dagen geleden is duidelijk geworden dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) 100 asielzoekers wil opvangen in Wieringerwerf. Dit bericht beschrijft de informatie die er nu bekend is.

Asielopvang in Wieringerwerf

Wij vinden het heel erg vervelend dat geruchten over asielopvang in Van der Valk Hotel Wieringermeer inwoners eerder hebben bereikt dan juiste en volledige informatie.

Informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 24 april organiseren wij samen met het COA een informatieavond voor alle inwoners. Tijdens deze avond kunnen zorgen geuit worden en is er alle gelegenheid om vragen te stellen over veiligheid, wat te verwachten, dagbesteding en impact op de omgeving. Medewerkers van het COA hebben heel goed zicht op wat een dergelijke opvang voor impact heeft op de omwonenden, en weten ook welke mogelijkheden er zijn. Ook zijn wethouder Asielopvang – Mary van Gent en burgemeester Rian van Dam aanwezig.

De avond vindt plaats in Wieringerwerf. Update 18 april: Nieuwsbericht over Informatieavond. Inwoners van Wieringerwerf worden door ons uitgenodigd.

Meer informatie over wonen in een asielopvang

Op de website van het COA vindt u meer informatie over wonen in een asielopvang.

Heeft u vragen of zorgen?

Heeft u vragen of wilt u uw zorgen uiten? Stuur dan een e-mail naar: opvang@hollandskroon.nl.