Glasvezel in Hollands Kroon

Een aantal aanbieders (providers) glasvezelinternet zijn een actie gestart in Hollands Kroon. De aanbieders van glasvezelinternet leggen zelf glasvezelkabels aan, of laten onderaannemers dit doen. We willen er zeker van zijn dat elke inwoner en elke ondernemer toegang krijgt tot snel internet. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we een samenwerkingsovereenkomst glasvezel laten maken. Dit moet de aanbieders aanmoedigen om alle dorpen en buurtschappen te voorzien van glasvezel.

De bedrijventerreinen in of bij deze dorpen, buurtschappen en de haven van Den Oever horen hier ook bij.

Glasvezel in de kernen

Glasvezel in Hollands Kroon

De aanleg van glasvezel in de kernen, dorpen en buurtschappen is voor een deel meegenomen in het aanleggen van glasvezel in het buitengebied (zie alinea hieronder). In een aantal dorpen en buurtschappen is nog geen glasvezel aanwezig. We willen de aanleg in al deze dorpen en buurtschappen in goede banen leiden. Daarom heeft de gemeente Hollands Kroon een leidraad voor het komen tot een samenwerkingsovereenkomst voor glasvezelaanbieders bekend gemaakt.

Eind 2022 hebben we bekend gemaakt welke partij de samenwerkingsovereenkomst mag tekenen. Na de selectieprocedure is op 14 december de samenwerkingsovereenkomst gesloten met Delta Fiber Netwerk BV. Delta Fiber Netwerk start begin 2023 met de aanleg.

Op een later moment maken we de precieze planning bekend. Hierin staat welk dorp of buurtschap wanneer van glasvezel wordt voorzien.

Glasvezel in het buitengebied

Het aanleggen van glasvezel in het buitengebied van Hollands Kroon wordt in 2023 afgerond. De coöperatie breedband Hollands Kroon verzorgt deze aanleg. Voor vragen over aanleg van glasvezel in het buitengebied kunt u bij deze coöperatie terecht.

Informatie over de samenwerkingsovereenkomst voor glasvezelaanbieders

In oktober 2022 heeft Hollands Kroon de samenwerkingsovereenkomst en selectieleidraad gepubliceerd. In de leidraad vindt u de fasering. Hieronder staat kort toegelicht welk document wanneer is of wordt gepubliceerd:

  • Publicatie selectieprocedure 29 september 2022
  • Sluitingsdatum vragenronde: indienen vragen 13 oktober 2022
  • Publicatie Nota van Inlichtingen (streefdatum) 27 oktober 2022
  • Sluitingsdatum en tijdstip indienen Plan van Aanpak 10 november 2022 om 12:00 uur
  • Bekendmaken geselecteerde inschrijver (streefdatum) 18 november 2022
  • Einddatum opschortende termijn 8 december 2022
  • Ondertekening SOK 9 december 2022

De gemeente Hollands Kroon behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. Wijzigingen zullen met alle tot inschrijving uitgenodigde ondernemers worden gecommuniceerd.