Tijdelijke huisvesting Middenmeer

In Middenmeer komen waarschijnlijk tijdelijke woningen voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders en spoedzoekers. Dit heeft het college besloten onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de gemeenteraad. Als alles volgens planning loopt, staan deze tijdelijke woningen begin 2024 op het terrein nabij Hoornseweg 13 in Middenmeer.

Tijdelijk extra woonruimte

Elk jaar krijgen we van het Rijk een taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Door woningtekort is het voor de woningcorporaties in Hollands Kroon nu al lastig om statushouders een sociale huurwoning toe te wijzen. Ook vangen we in onze gemeente Oekraïense vluchtelingen op vanwege de oorlog in het land. Er is geen verwachting dat zij op korte termijn terug kunnen keren naar hun thuisland. Daarnaast zijn er lokale inwoners met een spoedvraag voor huisvesting, zoals mensen die door een scheiding dakloos dreigen te worden (spoedzoekers).

Daarom heeft het college besloten om voor een aantal doelgroepen tijdelijk extra woonruimte te creëren.

Hoornseweg nabij nummer 13 in Middenmeer

De afgelopen tijd hebben we onderzoek gedaan naar welke locatie geschikt kan zijn voor de tijdelijke huisvesting van statushouders, Oekraïense vluchtelingen en spoedzoekers. Deze locaties zijn beoordeeld of ze bijvoorbeeld dicht bij een supermarkt en openbaar vervoer liggen, of elektriciteit aanwezig is etc. De locatie nabij Hoornseweg 13 in Middenmeer blijkt voor nu het meest geschikt te zijn voor 48 tijdelijke woningen. Er zijn nog geen plannen voor deze locatie en de locatie kan – onder vergunningsvoorwaarde - 10 jaar gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting. Het ligt aan de rand van de kern en dichtbij openbaar vervoer en andere voorzieningen.

Verder zoeken naar meer geschikte locaties

Met alleen de locatie in Middenmeer zijn we er helaas nog niet. Er zijn meer tijdelijke woonruimtes nodig. Daarom zoeken we ook op andere plekken naar locaties hiervoor.

De komende maanden wordt het plan voor tijdelijke woningen nabij de Hoornseweg verder uitgewerkt

Via onder andere informatiebijeenkomsten gaan we alvast met inwoners (en andere doelgroepen) in gesprek over de plannen. De reacties en ideeën verwerken we in een voorstel aan de gemeenteraad. Het college wil vervolgens dat de raad haar (eventuele) wensen en bedenkingen meegeeft over deze locatie, voordat het college definitief besluit over de locatie. Daarna kan het plan worden uitgevoerd om van deze locatie een prettig en leefbaar woonwijkje te maken.

Update 15 september 2023

Op 11 en 13 september zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor inwoners en belangstellenden.
De presentatie die op deze avonden is laten zien, vindt u hier:

Presentatie informatiebijeenkomst Middenmeer.

Het verslag van deze avonden wordt naar de deelnemers gestuurd en binnenkort op deze webpagina geplaatst.