Overslaan en naar de inhoud gaan

Onder de naam ‘Samen op Kop’ regionaal samenwerken voor een toekomstbestendige Kop van Noord-Holland

'Samen op Kop’ is de naam van de regionale samenwerkingsagenda voor de Kop van Noord-Holland. De vier Kop gemeenten (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland hebben als doel het behoud en de groei van een goede woon-, werk- en leefomgeving in de Kop van Noord-Holland.

De regio werkt samen aan:

Met deze samenwerkingsagenda geven de vijf organisaties uitvoering geven aan regionale opgaven als:

  • Energie & Duurzaamheid: Via de Regionale Energiestrategie Strategie (RES) en de aanpak op van de energie infrastructuur voor de warmtetransitie bij inwoners en bedrijven.
  • Klimaatadaptatie: Maatregelen om wateroverlast tegen te gaan en toekomstbestendig te bouwen. 
  • Wonen & Werken: Realiseren van (extra) woningen en afstemming rondom (mogelijke) bedrijventerreinen.
  • Recreatie & Toerisme: Het aantrekkelijker maken van recreatieparken en de promotie van de regio voor toeristisch bezoek.
  • Agri: Het samenwerken via Greenport aan een toekomstbestendige sector.
  • Arbeidsmarkt en Onderwijs: Een arbeidsmarkt waarbij vraag en aanbod in balans zijn. Daarom zetten we in op de programma's: kiezen, leren, werken & innoveren.
  • Mobiliteit & Bereikbaarheid: Samen de mobiliteit in de kop veiliger, slimmer en schoner maken.

Gebiedsprogramma's

Daarnaast vindt de samenwerking ook plaats in de gebiedsprogramma’s Maritiem (Haven), Waddenbaai, IJsselmeerkust, Noordzeekust en Achter de kusten. Dit met als doel om onder meer de regio economisch en landschappelijk sterker te maken. Om afgewogen keuzes te kunnen maken voor de ruimtelijke inrichting van deze gebieden door alle opgaven gezamenlijk op te pakken.

Moment van ondertekening van de vijf organisaties op 30 augustus 2022. Van links naar rechts: wethouder Petra Bais (Den Helder), gedeputeerde Ilse Zaal (provincie Noord-Holland) en wethouders Simco Kruijer (Schagen), Rikus Kieft (Texel), Mark Versteeg (Hollands Kroon).
Moment van ondertekening van de vijf organisaties op 30 augustus 2022. Van links naar rechts: wethouder Petra Bais (Den Helder), gedeputeerde Ilse Zaal (provincie Noord-Holland) en wethouders Simco Kruijer (Schagen), Rikus Kieft (Texel), Mark Versteeg (Hollands Kroon).

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie