Overslaan en naar de inhoud gaan

Woningbouw 't Veld Noord

In 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingplan ’t Veld Noord vastgesteld. Hierdoor kon worden gestart met woningbouw. De projectontwikkelaar Bot Bouw uit Heerhugowaard is klaar met het bouwen van de woningen van fase 1.

Fase 1

In februari 2020 begon Bot Bouw uit Heerhugowaard met de werkzaamheden op het terrein aan de Zwarteweg. De projectontwikkelaar is klaar met het bouwen van de woningen. Op dit moment zijn er nog een aantal particulieren hun woning aan het bouwen.

Woningbouw fase 1 't Veld Noord
Woningbouw 't Veld Noord

Start woonrijp maken en inrichting openbare ruimte

Bot Bouw is bijna klaar met het woonrijp maken van de openbare ruimte. Net voor de kerstvakantie zijn de duurzame composieten bruggen geplaatst. Deze worden nu door de werkzaamheden van de gemeente aangesloten op de Zwarteweg. Als dat klaar is wordt de tijdelijke route via de parkeerplaats en de tijdelijke dam afgesloten.

Zwarteweg in ’t Veld afgesloten van 14 maart t/m 22 april

Vanaf maandag 7 maart gaat Strukton Civiel West BV in opdracht van gemeente Hollands Kroon op de Zwarteweg in ’t Veld starten met de reconstructiewerkzaamheden van de weg. In de eerste week wordt er gestart met het graven van proefsleuven en het bewerken van de bermen, tijdens deze werkzaamheden is de weg beperkt toegankelijk.

Vanaf maandag 14 maart t/m 22 april is de weg geheel afgesloten voor verkeer.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het aanleggen van verkeersdrempels/plateau’s ter hoogte van de Akkerwinde en de schoolzone.
  • Het aanbrengen van een gestrate rabatstrook en grasbetontegels naast de weg.
  • Het aanpassen van het fietspad.
  • Diversen werkzaamheden op de kruisingen.

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen ma t/m vrij tussen 6:30 en 16:30 uur en nemen ongeveer ± 7 weken in beslag. Het verkeer wordt omgeleid door middel van omleidingsborden.

De aanwonenden kunnen met de fiets langs het werkvak lopen en buiten het werk weer gewoon hun weg vervolgen.

Fase 2 en 3

In de eerste fase zijn 60 woningen gebouwd. Het bestemmingsplan biedt nog ruimte voor 305 woningen. Dit gaan we bouwen in twee fases: fase 2 en 3.

Beste volgorde om de woningen te bouwen

In dit onderzoek zijn drie scenario’s onderzocht op ruimtelijke kwaliteit, financiële gevolgen en stedenbouwkundige fasering. Het college heeft gekozen om fase 2 te ontwikkelen volgens het ‘horizontale scenario’. Bij dit scenario bouwen we de woningen aan de zuidkant van de nieuwe wijk. Dit is het gebied aan de kant van het bestaande dorp. De woningen van fase 3 komen aan de noordkant. Deze fase werken we na afronding van fase 2 verder uit.

Het gekozen scenario werken we uit in een stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening van de gewenste inrichting van een het gebied. Hierin staan de kavels, het groen, de wegen, de parkeerplaatsen en het water ingetekend. Het geeft een beeld van hoe het gebied eruit kan komen te zien.

Dit stedenbouwkundig plan heeft ook de basis gevormd voor het uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan is een soort bestemmingsplan wat nog nodig is om woningbouw in het plangebied mogelijk te maken. Het uitwerkingsplan heeft eind 2021 ter inzage gelegen. We hebben hierop 2 zienswijzen ontvangen. We zijn deze zienswijzen op dit moment zorgvuldig aan het behandelen.

Bewonersbijeenkomst direct aanwonenden

Op 9 juli 2021 hebben we met bewoners die direct aan het plangebied wonen een bewonersbijeenkomst gehad. Het doel van de bijeenkomst was om de reactie op te halen van de bewoners over de openbare ruimte en het woningbouwprogramma langs de randen van het plan waar ze op uit kijken.

De opkomst was goed. We zijn in gesprek gegaan met ongeveer 60 direct aanwonenden. Alle ontvangen reacties hebben we verwerkt in een stedenbouwkundig plan dat de basis vormt voor het uitwerkingsplan. Het maken van dit plan is een herhalend proces. De afbeelding van het plan is nog in concept. We blijven dit plan verder verbeteren.

Naar aanleiding van de bewonersbijeenkomst hebben we het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt. Het resultaat hiervan vind je in de onderstaande afbeelding. Dit stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het uitwerkingsplan.

Technische uitwerking
Tegelijkertijd zijn we ook bezig met de technische uitwerking van de wijk. Denk hierbij aan het maken van ontwerptekeningen, rioolplannen, groenplannen etc. Op dit moment is het Voorlopig Ontwerp gereed en gaan we daarvan een Definitief Ontwerp maken. Naar verwachting ronden we dat in februari 2022 af. 
Daarna gaan we opzoek naar een projectontwikkelaar die de 305 woningen verder gaat uitwerken, verkopen en bouwen. 

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan. Klik op de kaart voor een vergroting.

Belangstelling voor dit plan

Heeft u belangstelling voor dit plan, woningbouw 't Veld Noord fase 2 en 3? Vul dan het belangstellingsformulier in via de oranje button op deze pagina.

Houd ook uw ongewenste mailbox in de gaten voor deze aanmelding. Per e-mail adres kunt u zich eenmaal aanmelden.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie