Overslaan en naar de inhoud gaan

Woningbouw 't Veld Noord

In 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingplan ’t Veld Noord vastgesteld. Hierdoor kon worden gestart met woningbouw. De projectontwikkelaar Bot Bouw uit Heerhugowaard is klaar met het bouwen van de woningen van fase 1. De afgelopen periode zijn we bezig geweest met de uitwerking van fase 2 en 3

Fase 2 en 3

Stedenbouwkundig plan
Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan heeft de basis gevormd voor het uitwerkingsplan. Het uitwerkingsplan is een soort bestemmingsplan wat nog nodig is om woningbouw in het plangebied mogelijk te maken. Het uitwerkingsplan is op 8 februari 2022 door het College van B&W gewijzigd vastgesteld. 

Het vastgestelde uitwerkingsplan heeft vanaf 4 maart 2022 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er was in deze periode de mogelijkheid om beroep in te stellen. Door twee partijen is hiervan gebruik gemaakt. Het uitwerkingsplan is hierdoor in werking getreden, maar nog niet onherroepelijk. De gemeente is met deze partijen in gesprek om tot een oplossing te komen zodat het beroep ingetrokken kan worden. Als de beroepen worden ingetrokken is het uitwerkingsplan onherroepelijk.

Verkoopprocedure projectontwikkelaar

In de vorige update gaven we aan dat we bezig waren met de technische uitwerking. In deze technische uitwerking stellen we allerlei eisen en randvoorwaarden aan:
•   de inrichting van het openbaar gebied;
•   het soort en type woningen;
•   alle nutsvoorzieningen zoals riool, water en elektra.

De technische uitwerking is inmiddels afgerond. Daarom zijn we gestart met de procedure om op zoek te gaan naar een projectontwikkelaar die fase 2 en 3 gaat bouwen. Inmiddels is de aanbesteding afgerond. We kunnen nog niet bekend maken wie dat is geworden. Dat heeft onder andere te maken met het beroep wat is ingesteld op het uitwerkingsplan. Zodra hierover meer bekend is laten we dat weten op deze pagina.

Belangstelling voor dit plan

Heeft u belangstelling voor dit plan, woningbouw 't Veld Noord fase 2 en 3? Vul dan het belangstellingsformulier in via de oranje knop op deze pagina.

Houd ook uw ongewenste mailbox in de gaten voor deze aanmelding. Per e-mail adres kunt u zich eenmaal aanmelden.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie