Werkzaamheden Prof. Granpré Molièrestraat en Patrijsstraat in Wieringerwerf

De werkzaamheden in de Prof. Granpré Molièrestraat zijn afgerond. De aannemer werkt nu in de Patrijsstraat.

Werkvolgorde

Vanaf begin 2021 wordt de Patrijsstraat woonrijp gemaakt. Voordat de woningen helemaal klaar zijn worden deze aangesloten op het nieuwe riool. Daarna worden de rijwegen, parkeerplaatsen, voetpaden, straatverlichting en groenvoorzieningen aangebracht zodat de nieuwe woningen veilig bereikbaar zijn. Het aanbrengen van de groenvoorzieningen is afhankelijk van de periode en kan mogelijk pas in het najaar uitgevoerd worden. Bij het woonrijp maken wordt rekening gehouden met de planning van de oplevering.

De bouwperiode duurt tot en met het voorjaar 2021. Tijdens deze periode is het belangrijk dat we rekening houden met de verschillende werkzaamheden. Dit doen we door samen te werken met Wooncompagnie, de projectontwikkelaar/woningbouwer, nutsbedrijven en de civiele aannemer.

Update werkzaamheden 3 juni 2021

Na de natte periode in mei heeft de aannemer Haarsma de eindspurt ingezet om de werkzaamheden van deze fase af te ronden. De volgende fase start nadat de bouw van de laatste 5 woningen gereed is. De reden is dat tijdens de bouw zware voertuigen langs het midden terrein moeten rijden. De laatste beplanting en bomen worden in november aangebracht.

De afgelopen periode zijn de volgende werkzaamheden nog verricht:

  • De bestrating achter bouwblok 3 en blok 6 is aangebracht.
  • De openbare verlichting  is voor zover mogelijk geplaatst en aangesloten.
  • Trebbe Bouw heeft de bouwplaats ingericht voor bouwblok 6 en de bouwwegen en opstelplaatsen voor de bouwkranen aangebracht.
  • Achter bouwblok 1,2 en 4 is het groen aangeplant.
  • In het midden terrein zijn de meeste bomen aangeplant.

De komende periode vanaf  juni worden de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • In de week van 7 juni wordt de laatste bestrating achter bouwblok 5 en tussen blok 3 en 5 aangebracht. Deze doorgang is vanaf deze week de toegang naar het achter-terrein naar bouwblok 3, 5 en (6). Het achterpad van de Meeuwstraat wordt dichtgezet zodat men niet langs de bouw van Trebbe hoeft te rijden. Het werk van Haarsma aan de bestrating ligt vanaf half juni tijdelijk stil vanwege de werkzaamheden van Trebbe Bouw.
  • Afhankelijk van het verloop van de bouw van bouwblok 6  wordt de toegang naar de Patrijsstraat definitief bestraat. Het gaat om de toegangen van de Patrijsstraat vanaf de Professor Granpré Molièrestraat en vanaf de Meeuwstraat. Deze toegangen worden samen met het middenterrein mogelijk vanaf begin oktober aangepakt.
Beplantingsvak achter bouwblok 5
Bestrating rijweg achter bouwblok 3
Rijweg achter bouwblok 5