Overslaan en naar de inhoud gaan

Werkzaamheden Prof. Granpré Molièrestraat en Patrijsstraat in Wieringerwerf

De werkzaamheden in de Prof. Granpré Molièrestraat zijn afgerond. De aannemer werkt nu in de Patrijsstraat.

Werkvolgorde

Vanaf begin 2021 wordt de Patrijsstraat woonrijp gemaakt. Voordat de woningen helemaal klaar zijn worden deze aangesloten op het nieuwe riool. Daarna worden de rijwegen, parkeerplaatsen, voetpaden, straatverlichting en groenvoorzieningen aangebracht zodat de nieuwe woningen veilig bereikbaar zijn. Het aanbrengen van de groenvoorzieningen is afhankelijk van de periode en kan mogelijk pas in het najaar uitgevoerd worden. Bij het woonrijp maken wordt rekening gehouden met de planning van de oplevering.

De bouwperiode duurt tot en met het voorjaar 2021. Tijdens deze periode is het belangrijk dat we rekening houden met de verschillende werkzaamheden. Dit doen we door samen te werken met Wooncompagnie, de projectontwikkelaar/woningbouwer, nutsbedrijven en de civiele aannemer.

Update werkzaamheden 12 april 2021

Foto van achterkant blok 2
Achterkant van blok 2

Op dit moment heeft aannemer Haarsma het werk rondom de blokken 1,2 en 4 met bestrating bijna klaar. In het groene blok op deze pagina ziet u de bouwvolgorde. De blokken 1 en 2 zijn op dit moment bereikbaar aan de achterzijde. De rijroute is vanaf de Meeuwstraat tussen Blok 1 en 2 door. Vanaf volgende week zijn er meerdere mogelijkheden tot ontsluiting van de parkeervoorzieningen aan de achterzijde van Blok 1,2 en 4.

De komende weken gaat het werk verder. Rondom blok 1,2 en 4 wordt beplanting en bomen aangebracht. Bij blok 4 wordt nog de laatste openbare verlichting geplaatst. Delen van de achterpaden vanuit de hoek Meeuwstraat/Sternstraat worden opgebroken. De garages en tuinen blijven bereikbaar. Achter het nog te bouwen blok 6 wordt gestart met voorbereiden voor aanleg bestrating en regenwaterafvoer. De verwachting is dat eind april of begin mei het straatwerk in dit deel bijna gereed is. Aan de achterzijde van blok 3 wordt de bestrating verder aangebracht zodat dit in de 2e week van mei gereed is.

In de hoek van Professor Granpré Moliérestraat /Sternstraat, achter blok 5 staan nog bouwketen van Trebbe Bouw. Als de keten weg zijn gehaald wordt vanaf half mei de bestrating daar aangebracht. Vanaf de 2e helft van mei begint Trebbe Bouw met de werkzaamheden van blok 6. De toegangen van de Patrijsstraat vanaf de Professor Granpré Moliérestraat en vanaf de Meeuwstraat worden in september ingericht. Dit hangt af van hoe de bouw van blok 6 verloopt. Daarna wordt ook het middenterrein gereed gemaakt en beplanting en bomen aangebracht.

Achterkant blok 4 met achterpad vanuit steeg Terpstraat
Achterkant blok 4 met achterpad vanuit steeg Terpstraat
Achterzijde blok 4 vanuit steeg Terpstraat
Achterzijde blok 4 vanuit steeg Terpstraat

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie