Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwing Rijdersstraat, Zwarteweg, Kerkplein, Oranjelaan, J.F. Kennedylaan, Julianalaan en Ooievaarspark in ’t Veld

We gaan Het Kerkplein, een deel van de Rijdersstraat en Zwarteweg, de Oranjelaan, J.F. Kennedylaan, Julianalaan en het Ooievaarspark in 't Veld vernieuwen.

Wat gaan we vernieuwen?

De riolering, bestrating, parkeervoorzieningen en het openbaar groen pakken we aan. Voor de Rijdersstraat is het project vooral het terugbrengen van het authentieke en kenmerkende bebouwingslint. Daarnaast wordt er voor de Rijdersstraat en de Zwarteweg invulling gegeven aan het verkeerskundig advies. Bij het Kerkplein kijken we vooral naar wat voor functie het plein straks moet krijgen. Wat voor sfeer vinden we belangrijk? Waar moet het plein aan voldoen? Hoe past het meer bij deze tijd?

Voor de straten Oranjelaan, J.F. Kennedylaan en de Julianalaan kijken we naar de volgende zaken: de verkeersveiligheid, parkeergelegenheid, openbaar groen en de verdere inrichting van het openbaar gebied. Voor het Ooievaarspark willen we beter aansluiten op het Kerkplein. We willen meer eenheid en dat het ontwerp elkaar versterkt.

Verouderde openbare ruimte

Er komt een nieuw ontwerp om de inrichting te vervangen of opnieuw in te richten. Dan gaat het om de bestrating, parkeervoorzieningen, openbare verlichting en het openbaar groen. Dit komt in de genoemde straten en het Kerkplein en Ooievaarspark. Dit is nodig omdat de openbare ruimte verouderd is. Ook komt er meer aandacht voor het onderhoud van de openbare ruimte.

Planning en werkvolgorde

Voor alle projecten geldt dat we op dit moment bezig zijn met het opstellen van het definitief ontwerp. Als de ontwerpen definitief vastgesteld zijn stellen we de uitvraag voor de aannemer op. We verwachten dat dit eind april klaar is. Daarna kiezen we een aannemer voor de uitvoering hiervan. We verwachten dat we kunnen starten met de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2022. Dit hangt natuurlijk af van de planning van de aannemer.

Werkzaamheden week 17, 18 en 19

Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen voor het vervangen van de riolering en de verhardingen binnen het projectgebied. Hiervoor worden in week 17, 18 en mogelijk week 19 veldonderzoeken uitgevoerd. Deze onderzoeken betreffen:

  • Milieukundig bodemonderzoek
  • Milieukundig asfalt- en funderingsonderzoek

De milieukundige bodem-, asfalt en funderingsonderzoeken bestaan voornamelijk uit het verzamelen van bodemmonsters uit de wegbermen en asfalt- en funderingsmonsters uit de wegverharding om deze vervolgens in het laboratorium milieutechnisch te analyseren.

Alle werkzaamheden met betrekking tot deze onderzoeken zullen op openbaar gebied plaatsvinden.
 

Verplaatsen huidige komgrens Koggeweg

Voor het project Zwarteweg/Rijdersstraat geldt dat we het authentieke en karakteristieke bebouwingslint met relatie naar het naastgelegen landschap terugbrengen. Verder is er een nieuw ontwerp waarin de bestrating, parkeervoorzieningen, openbare verlichting en het openbaar groen in de genoemde straten worden vervangen of her ingericht. Dit is onder andere noodzakelijk omdat de openbare ruimte verouderd is en mede daardoor op sommige plekken veel wateroverlast ontstaat, bij hevige regenval. De Koggeweg valt onder dit project en daarom informeren wij u als volgt: 

Vanwege het dorpse karakter van de Koggeweg wordt de huidige komgrens verplaatst. Daarom gaan we langs de westzijde van de rijbaan een voetpad aanleggen. Ook komen er aan beide zijden van de rijbaan kolken, om het overtollige regenwater af te voeren en wateroverlast te voorkomen. Om de straat een vriendelijker karakter te geven, waarbij zowel de fietser als de automobilist welkom is, gaan we aan beide zijden van de rijbaan een rabatstrook (50 centimeter breed) van klinkers aanbrengen. Daarnaast wordt aan de oostzijde grasbetontegels aangelegd. 

Deze werkzaamheden worden nu voorbereid en de gemeente zal daarna, met een nog te selecteren aannemer, verder zorgdragen voor de uitvoering.  

Hoe blijft u goed op de hoogte van ons project?

U kunt via het platform denkmee.hollandskroon.nl ons project volgen. Hiervoor volgt u de volgende stappen: 

  1. U komt op het platform door in uw browser de volgende URL in te typen: https://denkmee.hollandskroon.nl.  
  2. Als u wilt reageren moet u zich registeren, tenzij u dat al eerder heeft gedaan. Bij dit laatste hoeft u alleen in te loggen.
  3. Daarna klikt u in de menubalk op ‘Projecten’.  
  4. Vervolgens klikt u op ‘Vernieuwing Rijdersstraat en Zwarteweg 't Veld’. Hier vindt u alle informatie over het project.

Communicatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Wanneer u zich niet wilt registreren, u hulp nodig heeft bij het reageren op het platform of als u andere vragen heeft, dan kunt u contact met mij opnemen via mijn telefoonnummer 06- 53 47 27 84 of mailen naar dvtoor@avecodebondt.nl. Ik help u graag verder. 

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie