Vernieuwing Rijdersstraat, Zwarteweg en Kerkplein 't Veld

Het Kerkplein en een deel van de Rijdersstraat en Zwarteweg in 't Veld wordt vernieuwd. Het gaat bij de wegen om het deel tussen de Zwarteweg in het westen en de Koggeweg in het oosten.

Update: Verslag inloopbijeenkomst van 16 juni

Op 16 juni organiseerden wij een tweede ontwerpsessie waarbij we inwoners vroegen om mee te denken over de herinrichting van deze straten en het Kerkplein.

Goed bezocht en veel reacties

De inloopbijeenkomst op 16 juni werd goed bezocht. Ook hebben wij veel reacties ontvangen. Hiermee kunnen wij verder in het proces. We voegen details toe aan het conceptontwerp en passen deze aan tot een voorlopig ontwerp.

Aanpassingen

Veel ideeën van inwoners passen wij aan in het voorlopig ontwerp. Een aantal ideeën sloten niet op elkaar aan waardoor deze niet passen in het voorlopig ontwerp. Hieronder de belangrijkste aanpassingen:

 

Straat Aanpassing
Kerkplein Op het Kerkplein komen niet 30 maar 36 parkeerplaatsen.
Bij de inrichting van het Kerkplein houden wij rekening met rouwstoeten. Deze moeten de kerk via het Kerkplein kunnen bereiken.
Er wordt rekening gehouden met de millenniumboom op het Kerkplein. Deze blijft vanzelfsprekend staan. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden rondom de boom, houden wij rekening met de tijdscapsule onder de boom.
De container voor glas komt in het nieuwe ontwerp voor het Kerkplein als ondergrondse container terug. Deze blijft bijna op dezelfde plek als in de situatie van nu. We onderzoeken of het mogelijk is om een ondergrondse textielcontainer te plaatsen. Het plaatsen van de containers tegenover het elektriciteitshuisje is niet mogelijk. Dit komt door de kabels en leidingen in de grond. Daarbij is deze grond niet in het bezit van de gemeente.
Zwarteweg De stoep aan de noordzijde van de Zwarteweg ter hoogte van nummer 2d en 1d blijft.
De optie om de kruising Rijdersstraat-Zwarteweg symmetrisch te maken wordt bekeken.
Rijdersstraat De bushalte komt tussen de woningen Rijdersstraat 62 en 62a.
Vanaf de kruising Rijdersstraat-Patrijslaan komt aan de zuidzijde van de Rijdersstraat een stoep van 1,50 meter breed.
Een aantal wegversmallingen komen te vervallen.

Naast bovenstaande ideeën hebben wij ook een aantal reacties met een persoonlijke noot ontvangen. Voor zo goed als ieder aandachtspunt werken wij aan een oplossing. Wanneer het aangepaste ontwerp klaar is, delen wij dit op denkmee.hollandskroon.nl.

Wat gaan we vernieuwen?

De riolering, bestrating, parkeervoorzieningen en het openbaar groen worden hierbij aangepakt. Voor de Rijdersstraat is het project vooral het terugbrengen van het authentieke en kenmerkende bebouwingslint. Hierbij wordt ook gedacht aan het naastgelegen landschap tussen de Zwarteweg en de Koggeweg. Daarnaast wordt er voor de Rijdersstraat en de Zwarteweg invulling gegeven aan het verkeerskundig advies. Bij het Kerkplein wordt vooral gekeken naar wat voor functie het plein straks moet krijgen. Wat voor sfeer vinden we belangrijk? Waar moet het plein aan voldoen? Hoe past het meer bij deze tijd?

Verouderde openbare ruimte

Er komt een nieuw ontwerp om de inrichting, bestrating, parkeervoorzieningen, openbare verlichting en het openbaar groen in de genoemde straten en het Kerkplein te vervangen of opnieuw in te richten. Dit is onder andere nodig omdat de openbare ruimte verouderd is.

Planning en werkvolgorde

De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in maart van dit jaar en duren tot ongeveer oktober 2021. Als de ontwerpen definitief zijn, selecteren we een aannemer voor de verdere uitvoering van het project.

Ideeën en wensen van inwoners

Ook vragen wij inwoners met ons mee te denken via enquêtes, persoonlijk contact en via Denkmee. Ook worden de ideeën en wensen vanuit het project “Úw idee telt! Toekomstbestendige kernen” in dit project meegenomen. De input vanuit de verschillende momenten worden vertaald naar eerste schetsen. De schetsen worden besproken in online bijeenkomsten. Informatie over o.a. deze bijeenkomsten vindt u op www.denkmee.hollandskroon.nl.