Scholenbouw

Vanaf 2006 is een meerjarentraject ingezet om alle leerlingen in onze gemeente te huisvesten in eigentijdse en duurzame schoolgebouwen, het liefst gecombineerd met diverse kinder- en buitenschoolse opvangfuncties en maatschappelijke zorg.

Afronden laatste fase

Samen met de schoolbesturen wordt gewerkt aan de afronding van de laatste fase van het traject 2017-2021.

In Hippolytushoef vindt nieuwbouw plaats van de brede school voor huisvesting van obs De Kei en rkbs H. Henricus. Het streven is om de nieuwe school in het voorjaar van 2022 te betrekken.
In Slootdorp bevindt de nieuwbouw voor obs De Meertuin zich in de eindfase. De nieuwe school wordt met ingang van schooljaar 2021-2022 in gebruik genomen.
De ontwikkeling van de Campus in Wieringerwerf voorziet in vervangende nieuwbouw voor obs de Triangel, rkbs Don-Bosco en pcbs Het Baken. De oplevering van deze nieuwbouw wordt verwacht in schooljaar 2023-2024.

Contact

Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.