Scholenbouw

Vanaf 2006 is een meerjarentraject ingezet om alle leerlingen in de gemeente te huisvesten in eigentijdse en duurzame schoolgebouwen, het liefst gecombineerd met diverse kinder- en buitenschoolse opvangfuncties en maatschappelijke zorg.

De ontwikkelingen

Op dit moment zijn we samen met de schoolbesturen bezig met de voltooiing van de laatste fase van dit traject: 2017-2021. Inmiddels zijn basisscholen De Meerpaal en De Sluis gehuisvest in de vernieuwde locatie van de MFA De Ontmoeting in Anna Paulowna. Begin 2018 is de Spoorbuurtschool helemaal verbouwd tot een zogenaamde Integraal Kind Centrum (IKC).

Basisschool Op Avontuur in Kolhorn is inmiddels gerevitaliseerd. In Nieuwe Niedorp worden de noodlokalen van De Mient vervangen door permanente lokalen.

Voor de realisatie van de brede scholen in Hippolytushoef (Henricusschool en De Kei) en Slootdorp (Meertuin) zijn met de schoolbesturen de realisatieovereenkomsten ondertekend. De planning is dat deze nieuwe brede scholen met ingang van 1 augustus 2020 in gebruik worden genomen.

De ontwikkeling van de zogenaamde school-/sportcampus in Wieringerwerf voorziet in vervangende nieuwbouw voor de Triangel, de Don Bosco-school en Het Baken. De Zilvermeeuw blijft op de huidige locatie en wordt gerenoveerd.

Contact

Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op.