Overslaan en naar de inhoud gaan

Reconstructie Nieuweweg Anna Paulowna

Het riool in de Nieuweweg in Anna Paulowna wordt vervangen. Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangebracht. Hiermee worden de problemen, zoals water dat op straat blijft staan, aangepakt.

De straat gaat daarvoor flink op de schop. Dat geeft reden om direct te kijken naar de bovengrondse inrichting.

Het plan is dat de hele Nieuweweg wordt ingericht als 30 kilometer per uur gebied. Op dit moment is nog tot halverwege 50 kilometer per uur de maximumsnelheid. Ook het parkeren moet beter worden geregeld.

Traject voor de werkzaamheden

traject voor de werkzaamheden
Nieuweweg Anna Paulowna

Fietsroute over de Nieuweweg

In het programma “Perspectief Fiets” van de Provincie Noord-Holland is een regionaal routenetwerk van doorfietsroutes opgenomen. Deze doorfietsroutes verbinden de belangrijkste woonkernen, werk- en winkelgebieden, onderwijslocaties, ov-knooppunten en recreatiegebieden met elkaar.

De Nieuweweg is onderdeel van route Noord-Zuid van Den Helder naar Alkmaar. Dit is de reden dat de weg ingericht moet worden als fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop ook auto’s mogen rijden. Dit autoverkeer wordt minder door middel van het karakter en de inrichting van de fietsstraat. De auto is er ‘te gast’.

De fietsstraat inrichten kan op 2 manieren.
1. Twee stroken rood asfalt met één strook middengeleider (overrijdbaar).
2. Eén strook rood asfalt en aan de zijkanten twee zijgeleiders (overrijdbaar).

Variant 1 voor fietspad
Variant 2

Update 20 april: Inloopavond en communicatie 8 mei

De planning is klaar en daarom nodigt DeJongCeba u graag uit voor de inloopavond op maandag 08 mei 2023 van 19.00 – 20:00 in het Wapen van Holland. Adres Stationsweg 2 te Anna Paulowna.

Tijdens deze inloopavond staat het bouwteam van DeJongCeba klaar om de werkzaamheden toe te lichten en vragen te beantwoorden. Er wordt ook gezorgd voor een kopje thee of koffie.

Voorbereiding project en rioolplan

DeJongCeba gaat de volgende werkzaamheden aan de Nieuweweg uitvoeren:

  1. Vervangen van de hoofdriolering en persleiding;
  2. Het realiseren van een Infiltratie- en Drainagetransport riool;
  3. Het vervangen van huisaansluitingen en kolkleidingen;
  4. Vernieuwen van de openbare verlichting;
  5. Het herinrichten van de openbare ruimte, straatwerk, asfalt en groen.

Uitvoering gaat snel beginnen

Vóór de inloopavond gaan er al werkzaamheden uitgevoerd worden. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden. Bijvoorbeeld proefsleuven voor het lokaliseren van bestaande kabels en leidingen.

Update 14 maart 2023

Samen met de bewoners zijn de ontwerptekeningen voor de nieuwe buitenruimte gemaakt. Het werk is inmiddels aanbesteed. Op 7 maart 2023 is bekend geworden dat DeJongCeba uit Opmeer het project gaat doen.

De start van de werkzaamheden is gepland in juli 2023

Naar verwachting starten de eerste werkzaamheden in juli. Tijdens de werkzaamheden zijn de aanliggende woningen lopend bereikbaar. Als alles volgens planning gaat zijn de werkzaamheden in januari 2024 klaar. De totale omvang van de klus is bijna 2 miljoen euro. Nog voordat de werkzaamheden van start gaan, wordt een informatieavond georganiseerd.

Subsidie voor dit project van de provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft geld beschikbaar gesteld vanuit de ‘Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur’. Met de ontvangen subsidie van € 620.500,- kunnen we een fietsstraat in de Nieuweweg aanleggen. Deze fietsstraat maakt onderdeel uit van de doorfietsroute van Den Helder, via Schagen naar Alkmaar.

Planning

  • Voorontwerp delen wij in maart 2022. Deze staan in het groene plok 'Zie ook'
  • Definitief Ontwerp rond juli 2022.
  • Contractstukken en selectie aannemer van januari 2023 tot maart 2023.
  • Start uitvoering tweede kwartaal 2023.
  • Uitvoering gereed medio december 2023 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie