Overslaan en naar de inhoud gaan

Reconstructie Hartweg in Winkel

De reconstructie van de Hartweg bestaat uit het herstellen van de slechte plekken in het asfalt. Op plekken waar het nodig is, komt een nieuwe asfalt toplaag. Bij de Valbrugweg en Oosterweg wordt een fietsoversteek gemaakt zodat fietsers in twee keer kunnen oversteken. Ook komt er een inhaalverbod. De markering wordt ook aangepast. Aan de Hartweg worden geen grasstenen aangebracht maar de weg wordt richting het zuiden en lokaal bij Hartweg 15 richting het noorden verbreed naar 7,5 meter.

Update juli 2022

Wij willen graag het ontwerp voor de verbetering van de Hartweg laten zien. Maar de presentatie hiervan laat nog even op zich wachten. Het ontwerp voldoet nog niet aan onze wensen. Wij verwachten dat de werkzaamheden aan de Hartweg in 2023 starten. Als het ontwerp voor Hartweg klaar is, delen wij die hier op de website. Ook sturen wij een brief naar de mensen die erbij betrokken zijn.

Communicatie

Wij informeren bewoners bij het realiseren van het groot onderhoud aan de weg. Dit gebeurt op de volgende momenten:

  • Aankondiging van groot onderhoud aan de weg en voorbereidende werkzaamheden zie brieven.
  • Aankondiging van uitgewerkte ontwerp en inrichtingstekening.
  • Aankondiging waarbij de aannemer wordt voorgesteld en de planning van de uitvoering wordt gepresenteerd.
Hartweg en Westfriesedijk
Hartweg en Westfriesedijk

Ideeën of vragen?

Uw ideeën zijn waardevol. Wilt u zaken/dingen doorgeven, laat het ons dan weten. Voor vragen en ideeën kunt u contact opnemen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie