Overslaan en naar de inhoud gaan

Projecten ’t Veld en Zijdewind (Toekomstbestendige Kernen)

Uit het project ‘Úw idee telt, Toekomstbestendige Kernen’ zijn verschillende ideeën ontstaan voor 't Veld en Zijdewind. Deze ideeën pakken wij op als losse projecten.

Pastoor Cleerbesemlaan, aanleggen voetpad

afgerond
Voetpad Pastoor Cleerbesemlaan

Bewoners misten een voetpad bij de nieuwe woningen aan de Past. Cleerbesemlaan 21-27. Er is een nieuw voetpad aangelegd.

Bernhardlaan, sierbeplanting lantaarnpalen

afgerond
Bernardlaan

In samenwerking met de buurtbewoners zijn er bloemenbakken aan de lantaarnpalen opgehangen.De plantjes staan erin en de bewoners geven ze water en liefde. Zo wordt de gezellige sfeer in de straat vergroot.

Dreeflaan en Zwarteweg, aanpassen schoolzone

In overleg met het schoolbestuur richten wij de schoolzone opnieuw in. Hierbij hebben we een aantal ingebrachte ideeën en wensen meegenomen. Van 12 tot en met 23 juli gaan we aan de slag met de aanpassingen. De kruising Dreeflaan / Margrietlaan is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Het verkeer wordt door middel van borden omgeleid. Door problemen met de levering van de stenen gaan we nu de ene helft van de kruising vervangen. De andere helft is in september aan de beurt.

Priggeweg, aanleggen voetpad

Meerdere bewoners vinden dat er een voetpad mist langs de Priggeweg tussen de Rijdersstraat en het tankstation. In overleg met de provincie gaan wij een nieuw voetpad aanleggen. Wij maken nu het ontwerp. Wij hopen eind augustus of begin september van start te gaan met de aanleg.

Rijdersstraat / Zwarteweg / Kerkplein, opnieuw inrichten

Wij werken op dit moment de plannen uit. Alle ideeën en wensen over dit onderwerp nemen we mee in het ontwerp.

Zandweg, Hartweg / Zwarteweg, verkeersonderzoeken

We starten een verkeersonderzoek door een verkeerskundig ingenieursbureau. Alle ideeën en wensen over dit onderwerp nemen we mee in dit onderzoek. Dit onderzoek is in het najaar van 2021. Het ingenieursbureau geeft de bewoners hierover informatie.

Parken 't Veld en Zijdewind

Wij hebben alle ideeën voor groenzones bekeken en dezelfde soort ideeën verdeeld over de parken in ’t Veld en Zijdewind. Wij zagen dat er een duidelijk verschil is in de functie van elk park. Op deze functies gaan we de nadruk leggen, door de parken te verbeteren of opnieuw in te richten. Samen met de bewoners maken wij hiervoor in het najaar plannen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie