Ontwikkelingen Winkelhart Niedorp

Op deze pagina kunt u de ontwikkelingen rond het nieuwe winkelcentrum Winkelhart Niedorp in Nieuwe Niedorp volgen.

Update werkzaamheden

28-7-2023

Het project is opgeleverd en is daarmee klaar!

We zijn blij met het mooie resultaat en wij hopen dat u er nog lang gebruik van mag maken.

Er zijn nog een aantal kleine werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden na de bouwvak. Denk hierbij aan fietsnietjes die extra bijgeplaatst gaan worden en nu in bestelling staan. En het groen dat in de herfst aangeplant wordt. Hier heeft u als gebruiker geen overlast van.

Wij danken alle omwonenden, ondernemers en verkeersdeelnemers rondom het project voor het begrip en goede contacten.

Klik op de afbeelding voor een vergroting van de kaart.

17-7-2023

Voor het afronden van het werk zijn er nog enkele restpunten en staat de inspectie van het riool op 't Hoefje op de planning. Deze werkzaamheden pakken we samen op tijdens een korte afsluiting op maandag 24 en dinsdag 25 juli.

Laatste keer afsluiten

Bij het opleveren hoort het vastleggen van de kwaliteit van het riool. Een inspecteur met een rijdende robot maakt opnames vanuit de inspectieput. De inspectiewagen staat dan bij de put midden op straat.

Het verkeer kan er dan niet veilig langs waardoor wij de weg tijdelijk sluiten. Ook zijn er nog een paar delen straatwerk welke wij netter willen maken.

Dit doen wij tussen maandag 24 juli 7.00 uur en dinsdag 25 juli 16.00 uur. De afsluiting is op 't Hoefje tussen de Dorpsstraat en de Trambaan. Zie de afbeelding.

Omleiding

Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Boomgaardweg. Vanaf 25 juli 16.00 uur is de definitieve situatie gereed voor het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen te voet langs het werk over het voetpad.

Bewoners bereikbaar

Bewoners kunnen altijd met de auto van en naar het erf. Afhankelijk van de locatie van de verschillende werkzaamheden is dit linksom of rechtsom. Dit is afhankelijk waar de kleinschalige werkzaamheden plaats vinden.

Project gereed

Uiterlijk 28 juli is ons werk definitief klaar.

14-6-2023 | Frezen en asfalteren op 21 en 22 juni

Ondanks de tegenslagen tijdens het aanleggen van het riool komt het einde van het project in zicht. Via dit bericht geven wij gedetailleerde informatie over de afsluitingen voor het frezen en asfalteren op 21 en 22 juni.

Voorbereiden asfalt

We zijn gestart met het voorbereiden voor het asfalteren. Zo zetten we een aantal nieuwe stoepbanden aan de zijkant en brengen we drempelelementen aan. Het kan zijn dat er kortstondig op een locatie waar een drempel of inrit aangebracht wordt geen doorgang mogelijk is.

Afgesloten wegvakken

Op woensdag 21 juni en donderdag 22 juni sluiten wij de weg af om 18.30 tot 6.00 uur de volgende ochtend. Dit betreft wegvak 1, 2 en 3. (Zie afbeelding). Buiten deze tijden zijn de wegvakken open voor het verkeer. De huidige omleiding via de Boomgaardweg blijft gehandhaafd. Er is ook een omleiding via de Dorpsstraat van Winkel. Nood- en hulpdiensten krijgen altijd toegang.

Asfalt frezen

Op woensdag 21 juni sluiten wij de weg af om 18.30. Het frezen start om 19.00 uur. Met het frezen verwijderen wij de bovenste laag asfalt van de weg. Dit geeft geluidsoverlast en duurt tot 23.00 uur.

De volgende dag kan het verkeer er weer over heen rijden.

Asfalteren

In de nacht van donderdag 22 juni brengen we het nieuwe asfalt aan. We starten rond 19.00 uur en verwachten rond 4.00 uur klaar te zijn. Direct daarna brengen we de benodigde belijning aan. Tijdens deze werkzaamheden maken wij geluid. Denk hierbij aan het achteruitrij signaal van vrachtwagens.

LET OP! Asfalt is 180 graden bij het aanbrengen. Houdt uw huisdier binnen tussen 19.00 en 6.00 uur de volgende ochtend!

Parkeren

Indien u op een van de dagen, woensdag 21 en donderdag 22 juni, tussen 18.30 en 6.00 uur in de ochtend gebruik wilt maken van de auto zet deze dan op de parkeerplaats bij de Jumbo. Het nieuwe parkeerterrein (oude locatie Bibliotheek) is niet bereikbaar. Ook de parkeerplaats voor de Vomar is niet bereikbaar tijdens de afsluiting.

Haal uw auto weg van de parkeervakken langs de Trambaan waar wij aan het werk gaan! Dit in verband met de zwarte kleeflaag die wij aanbrengen en freeswerk. U wilt geen spetters of steentjes tegen uw auto krijgen!

Na het asfalteren

De weg gaat na het asfalteren open maar er zijn nog wel afrondende werkzaamheden bij het Winkelcentrum.

Klik op de afbeelding voor een vergroting van de kaart.

9-6-2023 | Eind in zicht

Het einde van de werkzaamheden rondom het winkelcentrum in Niedorp komt in zicht. Binnenkort worden de laatste asfaltwerkzaamheden uitgevoerd.
 
Voordat het nieuwe asfalt kan worden gelegd, moeten eerst andere werkzaamheden uit worden gevoerd. Zo worden op een aantal plaatsen nieuwe banden gezet en worden er drempelelementen geplaatst. Dit gebeurt overdag tijdens gebruikelijke werktijden en kan voor wat verkeershinder zorgen.
 
Op de avond van woensdag 21 juni wordt gestart met het verwijderen van de bovenste asfaltlaag. We starten om 19.00 en zijn om 23.30 klaar. Bij deze werkzaamheden is sprake van geluidsoverlast. Toch doen we dit ’s avonds omdat dit overdag niet mogelijk is vanwege de verkeersdrukte.
 
De avond erna wordt de nieuwe asfaltlaag aangebracht. Dit is in de nacht van donderdag 22 op vrijdag 23 juni. Deze werkzaamheden duren van 19.00 tot ongeveer 4.00 vrijdagochtend. Ook hier kan enige geluidshinder niet worden voorkomen, maar dit is minder dan bij het verwijderen van het asfalt. Door het asfalt in één keer aan te brengen is de kwaliteit het beste en gaat het asfalt dus ook het langste mee.
 
Detailinformatie over de asfaltwerkzaamheden wordt later nog gedeeld.
 
Na het asfalteren is de weg weer open, maar zijn er nog wel werkzaamheden rondom het winkelcentrum.

2-5-2023 | fases 12, 10 en 11

Op dit moment wordt in ’t Hoefje op twee plekken tegelijk gewerkt:

  • Fase 12 (de stoep voor Hoefje 9 - 25) loopt volgens schema en is uiterlijk 8 mei gereed.
  • Daarnaast zijn we op dit moment bezig in fase 10 naast het parkeerterrein. Hier leggen we het nieuwe riool aan. Tijdens de aanleg hiervan zijn we onverwacht een grote waterleiding tegengekomen. Hier moesten we omheen. Dit heeft een hoop extra tijd gekost. Hierdoor duren de werkzaamheden enkele dagen langer dan dat we eerder hebben aangegeven. Dit werkvak wordt op 12 mei afgerond.

Na afronding van deze fases wordt op 15 mei gestart met de volgende fase (fase 11). Naar verwachting duurt dit tot 23 juni.

Klik op de afbeelding voor een vergroting, fase 11

13-3-2023 | Vertraging werkzaamheden ‘t Hoefje

Bij het aanbrengen van het riool zijn we meerdere buizen en andere objecten in de grond tegengekomen die vooraf niet op tekening stonden en erg in de weg liggen. Dit geeft veel extra werk waar wij geen rekening mee hebben kunnen houden bij het maken van de planning.

Volgens planning zouden we dit wegdeel 17 maart openstellen voor het verkeer. We moeten er nu rekening mee houden dat dit wegdeel pas op 31 maart opengesteld kan worden.

Op maandag 3 april wordt er gestart met de werkzaamheden voor de volgende fase. Fase 10.

3-3-2023 | Acht nieuwe bomen

De acht bomen (zuileiken) in ’t Hoefje, bij huisnummers 9 tot en met 25, komen in de nieuwe situatie te dicht op de weg te staan. Het plan was daarom om deze bomen te verplaatsen. Na onderzoek is gebleken dat het verplaatsen niet mogelijk is. De wortels zijn wijd verspreid en voor een deel vervlochten met kabels in de grond. Ook zijn de groeiomstandigheden slecht. 

Na het verplaatsen is de kans groot dat de bomen het niet overleven. In overleg met onze bomenexpert hebben wij ervoor gekozen om de bomen te vervangen voor nieuwe jonge zuileiken. Dan kunnen wij ook nieuwe voorzieningen aanbrengen om ze de juiste groeiomstandigheden voor de toekomst te geven.

Dit houdt in dat deze acht bomen in de week van maandag 6 maart verwijderd worden. De ideale periode om bomen te planten is van half november tot eind maart. Of de nieuwe bomen nog in maart 2023 geplant worden, hangt af van de voorraad bij de bomenleverancier.

23-1-2023 | Start reconstructie Hoefje

Vanaf maandag 30 januari 2023 tot en met juni 2023 werkt KWS Infra aan de reconstructie van het Hoefje.

KWS Infra voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Hollands Kroon. Door een reconstructie van het Hoefje wordt de aansluiting van het Hoefje op de Trambaan, ter hoogte van de Nieuwe Niedorperweg, afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Hierdoor zal bevoorrading van bedrijven in het Winkelhart via de Boomgaardweg gaan plaatsvinden. De doorgaande route aan het Hoefje voor gemotoriseerd verkeer vervalt dus vanaf maandag 30 januari. Verkeer rijdt dan via de Boomgaardweg en Trambaan. Verkeer richting bedrijventerrein Winkelerzand zal via de N239, Hartweg en Westfriesedijk rijden. De bewegwijzering richting Winkelerzand is hierop inmiddels aangepast door de Gemeente Hollands Kroon.

Door de afsluiting aan het Hoefje komen ook de bushaltes aan het Hoefje te vervallen vanaf maandag 30 januari. De bus rijdt vanaf dan een nieuwe route via de Boomgaardweg, waar een nieuwe bushalte wordt gerealiseerd tussen 16 en 20 januari.

De reconstructie van het Hoefje wordt in meerdere fases uitgevoerd, zodat bedrijven en woningen bereikbaar blijven. Vanaf 30 januari tot en met eind februari wordt gestart aan de rijbaan van het deel van het Hoefje tussen de Dorpsstraat en Hoefje 10. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven maken van het bestaande fiets- en voetpad. De winkels aan het Hoefje zijn gedurende de werkzaamheden alleen bereikbaar via de inrit aan de Trambaan.

Werkzaamheden Winkelhart

11-1-2023 | Vervolg werkzaamheden Winkelhart en afsluiting deel Trambaan

Vanaf 16 januari tot en met begin februari werken wij aan de voetpaden tussen de voormalige bibliotheek en het Burgemeester Ankerplein. Daarnaast voeren wij ook werkzaamheden uit aan het voetpad langs de gevel van het nieuwe winkelpand bestemd voor de Vomar.

De Trambaan wordt tijdens deze werkzaamheden niet afgesloten, maar er geldt achter het winkelcentrum wel een om en om regeling om onze werkzaamheden te passeren.

15-12-2022 | Afrondende werkzaamheden winterstop

De werkzaamheden die KWS uitvoert rondom het Winkelhart liggen zoals eerder gecommuniceerd stil tot en met 15 januari. Wel worden er volgende week nog wat laatste afrondende werkzaamheden uitgevoerd. 

Op woensdag 21 december wordt achter en naast de Jumbo asfalt aangebracht. Dit doen we om het hoogteverschil iets te verkleinen. Er zit dan minder verschil tussen het al volledig geasfalteerde deel van de Trambaan en het gedeelte waar de deklaag nog ontbreekt. De Trambaan blijft tijdens deze werkzaamheden gewoon bereikbaar voor alle verkeer. Daarnaast ruimen we het werkterrein in de loop van volgende week op.
 

12-12-2022 | Winterstop werkzaamheden en planning 2023

Een andere partij voert op dit moment werkzaamheden uit. Daardoor kunnen wij niet verder werken aan het voetpad langs de nieuwe gevel van het winkelcentrum en het voetpad naast de Trambaan. Dit betekent dat wij onze werkzaamheden weer oppakken na de kerstvakantie, vanaf maandag 16 januari.

Vanaf 16 januari tot en met 3 februari wordt gewerkt aan het laatste deel van het voetpad en de Trambaan rond het winkelcentrum. Gelijktijdig met deze werkzaamheden wordt vanaf maandag 23 januari gestart met de eerste werkzaamheden aan 't Hoefje. Bewoners worden hier nog aanvullend over geïnformeerd per brief.

Het asfalteren van de Trambaan vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023, zodra de weersomstandigheden dit toelaten.

15-11-2022 I fase 7

Het parkeerterrein is inmiddels weer geopend en de werkzaamheden starten nu in de volgende fase. De komende weken wordt er gewerkt aan het voetpad rondom de nieuwe locatie van de Vomar. In de afbeelding is het werkvak weergegeven met daarbij in blauw de bereikbaarheid voor auto's en fietsers. In groen ziet u de omleidingsroute voor voetgangers. Voetgangers kunnen aan de overzijde van de Trambaan via het voetpad lopen.

26-10-2022 I Fase 2 tot en met 6

In de avond en nacht van 1 naar 2 november vanaf 20.00 tot 06.00 wordt er gewerkt aan de Trambaan en het parkeerterrein aan de zijde van de Jumbo. De deklaag van het asfalt wordt dan aangebracht. Daarnaast wordt er gelijktijdig ook geasfalteerd ter plaatse van het parkeerterrein aan de andere zijde van het winkelcentrum, waar op dit moment ook al werkzaamheden plaatsvinden.

Het asfalteren vindt ’s avonds en ’s nachts plaats, zodat de bereikbaarheid van bedrijven en bewoners zo min mogelijk beïnvloed wordt. Tijdens deze werkzaamheden wordt de Trambaan en het parkeerterrein aan de zijde van de Jumbo afgesloten. Parkeren van de auto binnen dit gebied is dan dus niet mogelijk en er geldt een wegsleepregeling. Het trottoir blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar voor voetgangers. Gedurende de werkzaamheden wordt het paaltje in de weg aan de Koperwiek verwijderd, zodat de Tuinfluiter en Koperwiek bereikbaar blijven.

4-10-2022 | Fase 6

Vanaf 10 oktober wordt gestart met het parkeerterrein aan de andere zijde van het winkelcentrum. In overleg met de aangrenzende ondernemers is besloten om dit parkeerterrein in één keer open te breken en opnieuw te bestraten. Hierdoor kan de uitvoeringsduur verkort worden. Wij streven ernaar om de werkzaamheden op 4 november te kunnen afronden. Alle winkels die liggen aan het parkeerterrein blijven bereikbaar via het voetpad onder de luifel.

5-9-2022 | Fase 5

Inmiddels is er een start gemaakt met de volgende fase. Tot en met 14 september werken wij in zowel het lichtblauwe als het donkerblauwe werkvak, zoals hiernaast weergegeven. Vanaf 15 september tot en met 7 oktober werken wij alleen in het in donkerblauw aangegeven werkvak. Gedurende deze periode zijn parkeerplaatsen binnen het werkvak niet bereikbaar. De parkeerplaatsen naast de Aula blijven wel bereikbaar.

13-7-2022 | Start fase 3 Winkelhart

Vanaf maandag 18 juli starten wij met de derde fase van de herinrichting van het gebied rondom het winkelcentrum. Deze fase wordt in 2 delen opgesplitst, zodat wij een deel van de werkzaamheden kunnen opstarten en afronden voor de bouwvak en in het andere deel na de bouwvak kunnen beginnen. Hierdoor hoeft de Trambaan tijdens de bouwvak niet afgesloten te worden.

Tussen 18 juli en 22 juli werken wij aan het herstraten van het voetpad in het donkerblauwe deel van het werkvak. Tussen 23 juli en 14 augustus worden er geen werkzaamheden uitgevoerd vanwege de bouwvak.

Vanaf 15 augustus wordt de Trambaan in het lichtblauwe deel van het werkvak afgesloten, evenals een deel van de parkeervakken. Deze werkzaamheden worden halverwege september afgerond.

De uitrit vanaf de parallelweg aan het Hoefje die uitkomt op de Trambaan blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar.

16-6-2022 | Start fase 2 herinrichting wegen Winkelhart

Het gebied rond het Winkelhart in Nieuwe Niedorp wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden aan het eerste deel van het parkeerterrein worden 17 juni afgerond.

Vanaf vrijdag 24 juni start de volgende fase. Hierbij wordt ook een deel van de Trambaan afgesloten (zie kaart hieronder). Wij verwachten dat de werkzaamheden eind juli klaar zijn. Tijdens deze periode blijven het Burgemeester Ankerplein en de laad- en losplek voor de winkels bereikbaar. De Koperwiek en Tuinfluiter zijn alleen bereikbaar vanaf de Koperwiek aan de kant van het woonzorgcentrum. Het paaltje dat hier normaal staat, wordt tijdelijk verwijderd.

Voor al het verkeer geldt een omleidingsroute via de Trambaan en het Hoefje. Ook voetgangers moeten tijdelijk een stukje omlopen langs de andere kant van het winkelcentrum.

30-5-2022 | Voortgang werkzaamheden en planning

Op dit moment zijn we begonnen met het weer opbouwen van het parkeerterrein. De eerste bandenlijnen zijn aangelegd. De komende weken worden de parkeervakken bestraat en daarna wordt het voetpad langs de winkels herstraat.

De volgende fase van de werkzaamheden start eind juni. We gaan dan werken aan het deel van de Trambaan aan de achterzijde van het winkelcentrum. Dit is ter hoogte van de kruising met de Koperwiek. Verkeer wordt dan omgeleid via de Trambaan en het Hoefje.

Eerder was sprake van het komen te vervallen van bushalte 't Hoefje'. Deze bushalte zou verplaatst worden naar de Boomgaardweg. De planning rondom het verplaatsen van deze bushalte is gewijzigd. Hierdoor blijft de bushalte de komende maanden gewoon nog in gebruik.

15-2-2022 | Kappen bomen

Op dit moment is Hoorne Vastgoed bezig met werkzaamheden aan de verbouwing van het Winkelhart. Voor de werkzaamheden is het nodig dat een aantal bomen worden gekapt. Hiervoor heeft de gemeente een kapvergunning verleend. Het betreft 10 eiken en 3 sierappels. Deze bomen worden in week 7 gekapt. In de nieuwe situatie komen er in het gebied weer bomen voor terug.

Hoorne Vastgoed is in januari 2021 begonnen met de uitbreiding van het winkelcentrum in Nieuwe Niedorp

Zo worden er drie nieuwe winkelunits gebouwd. Horeca en de fietsenwinkel verhuizen daarnaar toe en er komt uitbreiding voor de winkel ‘Pimpernel’. Naast deze uitbreiding worden de bestaande luifels vervangen om het winkelcentrum weer een frisse uitstraling te geven. In 2022 gaat Hoorne Vastgoed ook de andere kant van het winkelcentrum uitbreiden. We hebben inmiddels overeenstemming bereikt over de schetsontwerpen van deze uitbreiding. Hier worden de Jumbo, Action, Etos en de Vomar gehuisvest. De eerste drie winkels zijn al gevestigd in het winkelhart, maar krijgen met de uitbreiding een nieuwe winkel. Met de toevoeging van Vomar voorziet Hoorne Vastgoed de klanten van het Winkelhart een nog breder winkelaanbod te kunnen bieden.

Ook de openbare ruimte rondom het Winkelhart wordt vernieuwd

Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt. Deze hebben we in 2019 in een aantal informatiebijeenkomsten aan omwonenden laten zien. De reacties van de bewoners daarop zijn in het nieuwe ontwerp verwerkt. Via het groene blok op deze pagina kunt u het ontwerp bekijken. We streven ernaar de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2022 te starten en in zijn geheel voor januari 2023 afgerond te hebben.

Impressies

Hieronder vindt u drie impressies van het nieuwe winkelcentrum. Deze geven een beeld van het toekomstige winkelcentrum. Aan de voorzijde van het winkelcentrum (bij het Hoefje, waar de Brasserie is ingetekend) heeft het gebouw een hogere bouwhoogte om een accent te maken in de omgeving.

impressie winkelhart Niedorp

Impressie Winkelhart Niedorp.

impressie voorzijde winkelhart

Impressie voorzijde Winkelhart Niedorp.

impressie bovenzijde winkelhart Niedorp

Impressie van bovenaf Winkelhart Niedorp.

Schetsontwerp buitenruimte

De inrichting van de buitenruimte is een schetsontwerp. Dit schetsontwerp wordt verder uitgewerkt tot een voorlopig en definitief ontwerp. Download hieronder het schetsontwerp van de buitenruimte Winkelhart Niedorp.

Bouwplaatsinrichting 

Om te kunnen bouwen wordt een bouwterrein ingericht. Het bouwterrein wordt afgezet met bouwhekken en de expeditieruimte is beperkt toegankelijk om gevaarlijke situaties te voorkomen.

De aannemer Regiobouw Haarlemmermeer BV gaat de voormalige winkelruimte van de makelaar Van Keulen gebruiken als directie-,uitvoering- en kantineverblijf tijdens de bouwperiode. Mochten er vragen zijn dan kunt u de uitvoerder of de projectleider mailen.

KWS-app

De KWS app informeert u over werkzaamheden en hinder. Per project vindt u informatie over de voortgang, planning, contactgegevens en andere zaken, die voor u belangrijk is.

U kunt de app downloaden in de Apple- of Google stores.