Inrichting buitenruimte De Verwachting

Vanaf juli 2018 is met gebruikers, omwonenden en leerlingen van scholen aan De Verwachting in Anna Paulowna, een plan opgesteld. Het doel van het plan is om de verkeerssituatie bij De Verwachting te verbeteren. Ook is het plan erop gericht om de riolering te verbeteren en het gebied aantrekkelijker te maken om er te verblijven en te spelen.

Voorlopig ontwerp

Klik op de afbeelding voor een grote versie van het voorlopig ontwerp van de buitenruimte rond de multifunctionele accommodatie De Ontmoeting aan De Verwachting in Anna Paulowna.

Globale planning

Januari 2019 Beeldvorming door gemeenteraad
Februari 2019 Vervolg uitwerking schetsontwerp
Eerste en tweede kwartaal 2019 Besluitvorming door gemeenteraad
Derde en vierde kwartaal 2019 Uitwerken voorlopig ontwerp
Eerste kwartaal 2020 Uitwerken definitief ontwerp
Tweede kwartaal 2020 Opstellen uitvoeringscontract en aanbesteding uitvoering
Derde en Vierde kwartaal 2020 Start uitvoering

Animatie schetsontwerp herinrichting openbare ruimte MFA

Besluit raadsvergadering

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni 2019 is de raad akkoord gegaan met het voorstel voor de herinrichting van De Verwachting in Anna Paulowna. Dit voorstel is tot stand gekomen door middel van diverse thema bijeenkomsten met inwoners, gebruikers van De Ontmoeting, schoolkinderen en omwonenden van De Verwachting. Een goed voorbeeld van participatie, wat tot een mooi en gedragen ontwerp heeft geleid.

Wij danken alle betrokkenen, die hebben meegedacht en input hebben gegeven. We houden u op de hoogte over de start van de uitvoering.

Voorlopig ontwerp

Op 11 december 2019 werd in een informatiebijeenkomst het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Een voorlopig ontwerp is een uitwerking van het schetsontwerp met maatvoering en keuze voor de te gebruiken materialen. Zo geeft een voorlopig ontwerp alvast een realistisch beeld van de eindsituatie.

U kunt onderaan deze pagina de bijlage met het voorlopig ontwerp bekijken en downloaden