Herinrichting Karel Doormanstraat en omgeving

Sinds september 2020 worden er gefaseerd werkzaamheden uitgevoerd aan de Karel Doormanstraat, Prinses Marijkestraat, Prinses Margrietstraat en Prof. Granpré Molierèstraat (gedeelte vanaf Sternstraat tot Verbindingsweg/Werfstraat). De riolering in Prof. Granpré Molierèstraat wordt vervangen door een apart rioolstelsel voor hemel- en vuilwater. Voetpad, parkeervakken en het straatwerk van de rijweg wordt tijdelijk weer aangebracht. In de andere straten wordt ook het riool vervangen maar daarna krijgen de straten een nieuwe definitieve inrichting.

Planning en werkvolgorde

De werkzaamheden zijn gestart op 21 september en duren tot ongeveer juni 2021. De projecttekeningen staan in het groene blok 'Zie ook'.

Aannemingsbedrijf Haarsma Infra & Milieu BV uit Tjerkwerd / Wieringerwerf start met de werkzaamheden op de kruising van Prof. Granpré Molierèstraat met Sternstraat.

De werkvolgorde

  • Fase 1: Prof. Granpré Molièrestraat vanaf de kruising Prof. Granpré Molierèstraat/Sternstraat tot ongeveer de woning bij Prof. Granpré Molierèstraat 5, de kruising Prof. Granpré;
  • Molierèstraat/Terppad tot en met de kruising met de Werfstraat;
  • Fase 2: Prinses Margrietstraat;
  • Fase 3: Prinses Marijkestraat;
  • Fase 4: Karel Doormanstraat.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, echter overlast door de werkzaamheden is onvermijdelijk. De voortgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Planning

Weg Periode
Fase 2: Prinses Margrietstraat  week 2 tot en met 8 in 2021
Fase 3: Prinses Marijkestraat  week 9 tot en met 16 in 2021
Fase 4: Karel Doormanstraat week 17 tot en met 25 in 2021

Update van 3 juni

De werkzaamheden in Wieringerwerf zijn in volle gang. De afgelopen weken is er veel werk uitgevoerd.

In de Prinses Margrietstraat zijn de straatwerkzaamheden afgerond. Afgelopen week zijn de klimplantmasten geplaatst. Als de planten weer leverbaar zijn wordt in de mast klimplanten aangebracht.

In de Prinses Marijkestraat is de greppel bekleed met grasmatten tegen het inspoelen van de grond.

Aannemer Haarsma is nu druk bezig met het aanbrengen van het hoofdriool in de Karel Doormanstraat.

In de huisafvoerleiding van het riool wordt in de tuinen een erfafscheidingsputje (controleputje) aangebracht. Dit gebeurt meestal net achter de erfgrens. De erfscheidingsput wordt aangesloten op het nieuwe hoofdriool.

Bocht in Karel Doormanstraat
Karel Doormanstraat hoek Pr. Margrietstraat
Karel Doormanstraat hoek Pr. Margrietstraat