Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting Dirk Lubbertstraat en Wijdenes Spaansweg in Breezand

Wij gaan in 2022/2023 de Dirk Lubbertstraat en Wijdenes Spaansweg in Breezand vernieuwen. Wij vervangen de riolering, asfaltrijbaan en bestrating. De parkeervoorzieningen en het openbare groen worden opnieuw ingericht. De planning is om deze werkzaamheden in 2021/2022 voor te bereiden. De uitvoering start na de bouwvak van 2022 in de Dirk Lubbertstraat. Begin 2023 starten we in de Wijdenes Spaansweg. Wij verwachten dat voor de bouwvak van 2024 alles klaar is.

Nieuwe inrichting straten

Wijdenes Spaansweg in Breezand
Wijdenes Spaansweg in Breezand

Het ontwerp voor de straat moet nog gemaakt worden. Om een goed beeld te krijgen van wat de bewoners belangrijk vinden, vragen wij u om hierover mee te denken. Onderwerpen waar wij graag uw mening over horen zijn:

 • inrichting, parkeergelegenheid, openbaar groen;
 • maximale snelheid op dit moment;
 • andere aandachtspunten uit de straat.

Uw inbreng wordt waar dat mogelijk is, meegenomen bij het ontwerpen van de inrichting.

Denkmee.hollandskroon.nl

Via ons platform denkmee.hollandskroon.nl denkt u mee met de inrichting van de straten. Alle op- en aanmerkingen worden waar dat mogelijk is, meegenomen en verder uitgewerkt naar een volgende stap in het ontwerpproces. Naar de website denkmee.hollandskroon.nl.

Update december 2021 herinrichting Dirk Lubbertstraat en Wijdenes Spaansweg

Door een vertraging in het vrijkomen van noodzakelijke rioolinformatie voor het project (uitkomsten uit doorrekening riolering Breezand) zal het project 1 jaar uitlopen.

Dit geeft ons ook meer tijd om samen het ontwerp te maken voor de inrichting van de straten. Dit betekent dat de verwachting is het project in 2024 op te leveren.

De planning zal wijzigen en ziet er op dit moment als volgt uit:

 • Mei 2021 - juni 2021: Geef uw mening. Wat wilt u ons meegeven bij de start van het project?
 • Juli 2021: Wij bekijken de reacties en kijken wat haalbaar is.
 • November 2021 wordt april 2022: Presenteren concept ontwerp. Wij presenteren de inrichtingstekeningen.
 • December 2021 wordt april 2022: Klopt alles? Heeft u extra punten voor het ontwerp?
 • Januari 2022 wordt mei 2022: Wij bekijken de reacties en kijken wat aangepast kan worden.
 • Februari 2022 wordt juni/juli 2022: Het definitieve ontwerp van de inrichting presenteren we aan de inwoners.
 • Start nutswerkzaamheden. Klaar voor 1 juli 2023 in Dirk Lubbertstraat. Klaar voor 1 maart 2024 in Wijdenes Spaansweg. De nutsbedrijven vervangen leidingen vooruit op de werkzaamheden aan het riool en de inrichting.
 • Augustus 2022 - juli 2023: Uitvoering herinrichting. In deze fase wordt het riool vervangen en de straat opnieuw ingericht. Voor de start van de werkzaamheden geeft de aannemer informatie aan de inwoners.
 • Najaar 2022 starten in de Dirk Lubbertstraat.
 • Voorjaar 2023 starten in de Wijdenes Spaansweg.
 • Bouwvak 2024: Verwachte oplevering. Bij de oplevering is het werk klaar. Het riool is in gebruik genomen en de straten zijn vernieuwd. De laatste punten worden afgerond.
De rode lijnen geven de straten aan waar het om gaat. Klik op de kaart voor een vergroting.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie