Overslaan en naar de inhoud gaan

Herinrichting buitenruimte De Verwachting

Met gebruikers, omwonenden en leerlingen van MFA De Ontmoeting hebben wij een plan gemaakt. Het doel is om de verkeerssituatie bij De Verwachting te verbeteren. Hiernaast gaan we een nieuw riool plaatsen. Ook maken we het gebied rond het MFA aantrekkelijker om er te verblijven en te spelen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de werkzaamheden.

Werkzaamheden tot nu

Week 1: 17 februari

Aannemer Strukton is 17 februari aan de slag gegaan. Ze zijn aan de kant van de school begonnen. Om de schoolkinderen op veilige afstand te houden is er een hek geplaatst.

Week 2: 24 februari

De plek waar een fietspad komt, is uitgegraven. De grond die hierbij over is, wordt gebruikt voor het speeleiland.

Het fietspad wordt met extra zand opgevuld. De ondergrond wordt op deze manier zwaar belast. Zo voorkomen we dat de grond gaat zakken als alles klaar is. Dit noemen we 'voorbelasting'. De komende maanden blijft het zo liggen.

Week 3: 3 maart

Tijdens het graven is er een kabel van de openbare verlichting geraakt. Deze is gerepareerd. Er is gestart met het maken van het speeleiland.

Week 4: 10 maart

De aanleg van het speeleiland is voor een deel klaar. De vorm is bepaald.Later wordt de beschoeiing geplaatst.

Aan de noordkant staan nu bouwhekken. De straatstenen zijn weggehaald. Hier gaat de aannemer een nieuw riool voor regenwater maken.

Week 5: 17 maart

Het oude riool voor regenwater aan de voorkant van het MFA gaat eruit en een nieuw riool wordt geplaatst. Het oude riool was te klein voor het afvoeren van het regenwater. We proberen de werkruimte zo klein mogelijk te houden, zodat u er zo weinig mogelijk last van heeft.

Week 6: 24 maart

Er is gestart met het maken van de beschoeiing voor het speeleiland. Ook is er een start gemaakt op het voorplein bij de kadermuur deze wordt de komende weken ook veranderd.

Verder is er begonnen aan de achterkant van het pand met het slopen van het houten voetpad. Kortom met de week verandert het rondom het MFA.

Week 7: 31 maart

De tegels van het schoolplein en fietsenstalling zijn verwijderd om het riool te kunnen aanbrengen. De fietsenstalling is tijdelijk op het voorplein geplaatst. Aan de achterzijde van het MFA wordt het hemelwaterriool aangebracht. Hierdoor is de doorgang een beetje moeilijk bereikbaar. De beschoeiing van het speeleiland is geplaatst. De afwerking van het eiland volgt later nog.

Week 8: 7 april

Op de doorgaande weg van De Verwachting staan de komende weken verkeersbegeleiders. Ze begeleiden het verkeer in de ochtend tussen 8:00 uur en 9:00 uur. En in de middag letten ze op van 14.00 uur tot 15.00 uur. Dit is nodig voor de veiligheid van de schoolkinderen. Het riool aan de achterzijde van het MFA is vernieuwd. Dit was een hele klus omdat er ook kabels en leidingen liggen. De betontegels van het speelplein zijn tijdelijk eruit gehaald en opgestapeld. De tegels worden later weer aangebracht.

Week 9 en 10: 14 april en 21 april

De aannemer heeft een vuilwater riool aangebracht. Om het werk in een droge situatie uit te kunnen voeren wordt het grondwater verlaagd. Dit gebeurt door middel van verticale onttrekking van het grondwater. Op de plaats waar het nieuwe riool wordt aangebracht wordt een vacuümpomp gebruikt. Volgende week worden de verbindingen gemaakt van het oude riool op het schoolplein naar de nieuwe rioolleidingen.

Week 11: 22 april

De werkzaamheden op het schoolplein zijn complex door de vele attributen en hekwerken. Het tracé van de rioolbuizen is zo gekozen dat het grootste deel alleen ter plaatse van de verharding ligt. We ontkomen er niet aan dat enkele hekken en attributen gedemonteerd dienen te worden. Alle verhardingen, hekken en attributen moeten ook hersteld worden. Naast de werkzaamheden op het schoolplein wordt ook het zand rondom het schoolplein afgevoerd. Met het afvoeren van het zand ontstaat een werkbaar terrein, waarin de contouren van de verhardingen zichtbaar worden.

Week 12: 5 mei

De werkzaamheden aan het schoolplein zijn deze week gereed. Vandaag is de montage van het hekwerk afgerond. Ook is deze week een WADI aangelegd aan de buitenzijde van het schoolplein. De WADI is voor een waterberging in de grond zodat het regenwater langzaam in de grond wordt gebracht. Het speeleiland is nu ook afgewerkt.

Week 13: 12 mei

De aannemer heeft deze week de boomgaten gegraven op een diepte van 80 centimeter. Onderin de plantgaten wordt een beluchtingssyteem voor de bomen aangebracht. Er wordt grondverbetering toegepast. Dit is nodig om de nieuwe bomen een goede start te geven. We gebruiken hier speciale grond voor, geschikt voor bomen. Aan de achterzijde van het MFA wordt nu de ondergrond geschikt gemaakt voor de aanleg van het fiets- en voetpad.

Week 14: 19 mei

Er deze week veel gebeurt wat ook direct te zien is. Alle kabels en leidingen zijn in de grond geplaatst. Dus nu is het tijd om het terrein weer op te bouwen. Betonbanden en kantopsluiting zijn geplaatst voor het dambord [speelplein]. En aan het fietspad is vol energie gewerkt aan de voorbereidingen voor het asfalt. Vanaf maandag 23 mei kan het asfalt worden aangebracht. Deze week was er ook nog een uitdaging met het slopen van een keermuur achter het gebouw. De muur was van een ander materiaal dan verwacht. Ook hier is de aannemer erin geslaagd om het materiaal te verwijderen.

Week 15 en 16: 19 mei en 26 mei

Deze weken voor en na de Hemelvaart hebben de stratenmakers en de aannemer veel werk verzet. De werkzaamheden verlopen goed en er zijn zichtbare vorderingen gemaakt. Aan de zuidzijde van het pand MFA is de bestaande trap aangepast en opnieuw geplaatst. Het pannaveldje voor de kinderen is voorzien van betontegels die vrij zijn gekomen van het speelplein. Verder is er begonnen met het aanleggen van het voetpad langs het fietspad. Het voetpad bestaat uit grote zogenaamde mammoetplaten. Dit zijn betonplaten met een tegel motief. Het voordeel hiervan is dat er minder onkruid tussen de tegels groeit. De tegels worden niet snel kapotgereden en hebben hierdoor weinig onderhoud nodig. Ook is het looppaadje naar het speeleiland gemaakt.

Week 17 en 18: 2 juni en 9 juni

De betonnen kademuur aan de voorzijde van het MFA wordt ongeveer 1,50 meter verlaagd. Afgelopen dagen zijn de voorbereidingen getroffen. Er zijn gaten geboord en delen gezaagd om de muur veilig te kunnen verwijderen. Daarna wordt de muur afgezaagd en het beton netjes afgewerkt. Achter de muur wordt grond verwerkt, zodat dit in de toekomst een mooi stukje groen kan worden. Aan de achterzijde van het MFA zijn bij de fietsenstalling de plantvakken al gemaakt.

Week 19: 16 juni

De betonnen kademuur aan de voorzijde van het MFA wordt ongeveer 1,50 meter verlaagd en afgewerkt. Afgelopen week is het beton van de kademuur verwijderd. Hierna wordt het beton netjes afgewerkt met een deksloof. Een deksloof is een betonnen balk waarmee de wand wordt afgedekt. Volgende week is het gedeelte van de schoolzijde van het MFA weer in gebruik. Dan is het mogelijk om weer via de bekende route naar de ingangen van de scholen gaan.

Week 20: 23 juni

Na het afzagen van de betonnen keermuur heeft de aannemer het gezaagde gedeelte afgewerkt. De keermuur is aangestort met beton, zodat een vlakke rand ontstaat. Dit was nodig om later de oude traptreden te hergebruiken als deksloof. Een deksloof is een betonnen balk waarmee de wand wordt afgedekt. Het opnieuw gebruiken van de traptreden past in het beeld hoe wij als gemeente omgaan met oude materialen.

Deze week gaan de schoolkinderen en ouders via de oude situatie weer naar school. Het fietspad, voetpad en parkeerterrein zijn helemaal klaar aan de west- en zuidzijde van het MFA.

Week 21: 30 juni

Afgelopen week heeft de aannemer verdere werkzaamheden uitgevoerd aan het riool. Aan de voorzijde van het MFA aan De Verwachting zijn het vuilwater– en hemelwaterriool aangelegd. Om overlast te voorkomen is het nieuwe riool tijdelijk aangesloten op het bestaande riool. Na het aanleggen van de riolering is de fundering laag van licht ophoogmateriaal en zand aangebracht. Deze week worden de andere funderingslagen ook nog aangebracht op deze locatie.

Week 22, 23, 24: 7 tot en met 28 juli

In de maand juli is aan de voorzijde van De Verwachting het riool aangebracht. De zandbaan en puinfundering onder toekomstig fietspad zijn afgewerkt. Stratenmakers zijn volop actief geweest met aanbrengen straatwerk. Er is een tijdelijke toegang gereed gemaakt naar fiets- en voetpad richting het schoolplein. De laatste week voor de bouwvak is er veel gebeurt rondom het MFA. Bij het schoolplein is het groen rondom aangebracht. Aan de voorzijde zijn de eerste betonbanden geplaatst voor de nieuwe parkeerplaatsen. De trap opnieuw geplaatst waardoor lopen op de steiger na de uitvoering weer veilig mogelijk is. De eerste van de twee inritten richting Gezondheidscentrum aangepakt en verkeersveilig gemaakt.

Op vrijdagmiddag 29 juli start de bouwvakvakantie en is het drie weken rustig.

Week 25: 22 augustus

De aannemer is na de vakantieperiode weer begonnen met de werkzaamheden rondom de hoofdingang van het MFA.

Het straatwerk voor het nieuwe parkeerterrein is deze week afgerond. Vanaf volgende week is het voor bezoekers van de bibliotheek en bestuurscentrum mogelijk om de parkeerplaatsen te gebruiken. Ook voor mindervaliden zijn er 3 parkeerplaatsen beschikbaar. De struiken aan de zijde van huisartsenpost/gezondheidscentrum zijn verwijderd. De tegels van het voetpad langs de vijver zijn verwijderd. Hier wordt het riool volgende week aangebracht.

Week 26: 29 augustus

Het voorplein bij de hoofdingang krijgt steeds meer de vorm van hoe het er uiteindelijk uit komt te zien.

Het parkeerterrein aan voorzijde is klaar voor gebruik. Op dit moment maken de huisartsen tijdelijk gebruik van een aantal van de parkeerplaatsen. Er zijn parkeerplaatsen voor mindervaliden gerealiseerd en deze blijven ook in de eindsituatie aanwezig. De aanleg van het vuilwater riool naar het parkeerterrein van gezondheidscentrum is gestart ook hier is het straatwerk opgebroken. Aan de voorzijde van de Verwachting zijn gaten gegraven voor het aanbrengen van bomen. Later wordt in de plantgaten bomengrond aangebracht.

Week 27 en 28: 2 tot en met 11 september

Het plein bij de hoofdingang van het MFA was twee dagen gesloten omdat de werkzaamheden aan het straatwerk werden gedaan.

Dinsdagavond 6 september was de ingang met de aangebrachte stenen weer bereikbaar. Het parkeerterrein aan de zijde van het gezondheidscentrum wordt nu aangepakt. Daarom is een gedeelte tijdelijk niet bereikbaar.

Week 28: 12 tot en met 16 september

Het parkeerterrein aan de rechterzijde van het gezondheidscentrum is deze week afgerond en kan worden gebruikt.

Alle betonnen wanden, traptreden, bruggen en houten vlonders langs de vijver worden onder hogedruk gereinigd.

Week 29: 17 tot en met 23 september

Deze week is er veel gebeurd aan onderdelen die goed zijn te zien voor gebruikers van de weg. Alle betonnen wanden, bruggen en houten vlonders zijn schoon gespoten onder hogedruk. Het geeft een mooi resultaat voor de omgeving.

Aan de voorzijde van het plein zijn betonnen banden en betonplaten voor het voetpad geplaatst. Hier kan binnenkort gebruikt van worden gemaakt. Ook zijn de looplijnen in het voorplein in de vorm van ribbeltegels duidelijk zichtbaar gemaakt voor de mindervalide. Aan de zijde van het Gezondheidscentrum is het laatste vuilwaterriool geplaatst en daar wordt snel de bestrating weer aangebracht.

Week 30: 24 tot en met 30 september

De openbare verlichting op het voorplein is uitgebreid. Zo is er voldoende zicht in de avond en nacht op het nieuwe parkeerterrein aan de voorzijde van het MFA. Het voetpad is opengesteld zodat iedereen veilig kan lopen en niet meer samen op de rijbaan met auto’s en fietsers. Aan de zijde van het Gezondheidsscentrum wordt hard gewerkt om het parkeerterrein weer in oude staat terug te brengen met een paar extra parkeerplaatsen erbij. Het riool is aangelegd/vervangen en eind 1e week oktober er weer geparkeerd worden.

Week 31: 3 tot en met 7 oktober

De werkzaamheden aan het parkeerterrein bij het Gezondheidscentrum zijn klaar. Zowel in de grond met kabels en leidingen als boven de grond met bestrating is het werk aan deze zijde afgerond.

Vanaf vrijdag 7 oktober is het gehele parkeerterrein weer in gebruik genomen.

Week 32: 7 tot en met 14 oktober

Afgelopen week heeft de aannemer veel werk gedaan. De afwerking van het straatwerk aan de zijde van het gezondheidscentrum is klaar. Op het kruispunt van De Verwachting/Sportlaan/ Robijn zijn alle verhardingen verwijderd.  De vormen van de nieuwe weginrichting en groenvakken zijn al te zien. Als je deze week langsloopt zie je hoe mooi het wordt.

Week 34: 21 tot en met 28 oktober

Een nieuwe fase is gestart. Er is een begin gemaakt met de aanleg van de tiny forest. De plantgrond is aangebracht en bewerkt.

Op 16 november wordt het groen geplant in samenwerking met de school en kinderen. Omdat sommige automobilisten denken dat ze op het fietspad mogen rijden is er extra afzetting geplaatst. De eerste nieuwe bushalte is geplaatst. Aan beide zijden van De Verwachting komt een bushalte ter hoogte van het MFA. Trottoirs en fietspaden worden aangesloten met betontegels op de nieuwe rijweg.

Week 35: 28 oktober tot en met 4 november

Afgelopen week heeft de aannemer werkzaamheden uitgevoerd aan de rijbaan, openbare verlichting en de verhardingen. De straatwerkzaamheden concentreerde zich aan de voorkant van het MFA. Van De Verwachting is een deel van de rijbaan en het voetpad aangebracht. Verder zijn de groenstroken afgewerkt en ligt de fundering klaar voor de stratenmakers. Afgelopen maandag zijn langs het fietspad nog enkele masten geplaatst. Er zijn de afgelopen weken meerdere meldingen binnengekomen over de veiligheid. Om de veiligheid van iedere verkeersdeelnemer te garanderen vragen wij de automobilisten gebruik te maken van de aangebrachte omleidingsroute. Graag niet over het geasfalteerde fietspad rijden.

Week 36: 4 tot en met 11 november

De start deze week was nat. In het weekend en op maandag viel er veel regen. Daarom was het maandag niet mogelijk te werken. De rest van de week lukte dit wel. De brug richting de Valkenhof is herstraat. De fietsnisjes voor de bibliotheek zijn teruggeplaatst. Het voetpad en de nieuwe bushalte aan de noordzijde van De Verwachting zijn klaar. Ook een deel van de rijweg van De Verwachting is ook gestraat.

Week 37: 11 tot en met 18 november

De stratenmakers van de aannemer gaan door met de bestrating van De Verwachting ondanks de weersomstandigheden. Het zicht van de omgeving is veranderd. Er is een duidelijke scheiding tussen rijweg, voetpad en fietspad te zien. In de rijweg zijn de letters SCHOOL gestraat, om het begin van de schoolzone aan te geven.

Week 38: 19 tot en met 25 november

Aflopen donderdag is de rijweg van De Verwachting weer opengesteld voor het verkeer. Voorlopig kan de weg weer worden gebruikt. De uitneembare rood-wit palen zijn geplaatst voor de hoofdingang. Deze palen kunnen eruit worden gehaald bij bijzondere gelegenheden. Naast het parkeerterrein van school wordt een nieuwe grote rioolpompput geplaatst. Hier is veel voorbereiding voor nodig zoals het plaatsen van bronnering voor grondwateronttrekking. Ook is het nodig om een stalenkist te plaatsen om naar een diepte te kunnen graven van meer dan 5 meter onder straatniveau. Om de grote vijver nabij de hoofdingang zijn graszoden geplaatst dit is gedaan om grote uitspoelingen van grond tegen te gaan.

Week 39: 25 november tot en met 2 december

Dit is de week van het plaatsen van een nieuwe rioolpompput met een diepte van 5,50m. Om veilig te kunnen werken op deze diepte wordt er tijdens het graven een stalenkist mee naar beneden gegraven. De nieuwe put wordt op een fundering geplaatst. Voor het plaatsen van deze grote en zware put wordt een hijskraan ingezet. Het totaalgewicht van de put is ruim 15 ton. Na het plaatsen wordt de stalenkist weer verwijderd en rond de put aangevuld met zand.

Week 40: 3 tot en met 9 december

Deze week stond het vervangen van het riool richting de wijk Elshof-Zuid in de planning. Er is een aansluiting gemaakt op de nieuwe rioolpompput. De aannemer heeft de pompen in de pompput geïnstalleerd en inwerking gesteld. Ook is het groen hier en daar aangeplant. Of dat volgende week ook nog kan hangt van het weer af.

Week 41: 10 tot en met 16 december

Afgelopen week heeft de aannemer werk uitgevoerd aan het riool, fundering en groen. Deze week is het vervangen van het riool richting de wijk Elshof-Zuid afgemaakt. Dit deel riool is ook gelijk in gebruik genomen. De tijdelijke rioolaansluiting is verwijderd. De weg is weer tijdelijk dicht gestraat en ook gelijk in gebruik genomen. Bovenop het riool is de fundering van zand en menggranulaat weer aangebracht en de naastliggende grond aangevuld. De aannemer voor groenvoorzieningen heeft de haag rond het parkeerterrein van het Gezondheidscentrum aangebracht.

Volgende week gaan de rioolwerkzaamheden verder. Het riool zal verder richting het MFA worden aangebracht en worden aangesloten op de eerder aangebrachte put. Dit betekent dat de inrit van het parkeerterrein voor school dicht moet. Om het parkeerterrein bereikbaar te houden maken we een toegang via de andere inrit. De aannemer kon een aantal dagen geen werkzaamheden uitvoeren door de extreme vorst. Door vorst wordt het PVC heel erg bros.

Week 2 2023: 9 tot en met 13 januari

Na het kerstverlof van de aannemer is er in het nieuwe jaar weer gestart met de werkzaamheden. Alle bestratingen van de oude rijbaan en inrit van het parkeerterrein van de school zijn verwijderd. De afzettingen zijn ook geplaatst inclusief de omleiding, want het is niet mogelijk om vanuit de Sportlaan naar het parkeerterrein van school te rijden. Fietsers en voetgangers kunnen de school wel bereiken. Om alles goed te kunnen begeleiden is er tijdens in- en uit gaan van de school een verkeersbegeleider aanwezig.

Week 3 2023: 16 tot en met 20 januari

Er zijn betonbanden geplaatst en de fundering is onder profiel aangebracht. Ook is afgelopen week de rioolinspectie uitgevoerd van het stuk riool dat voor de Kerst is aangebracht. Het oude riool wordt buitenwerking gesteld. Voor de zekerheid is het nog geïnspecteerd op mogelijke aansluitingen. Deze zijn niet gevonden. De betonbanden binnen de bouwhekken zijn nu allemaal aangebracht. Hierdoor worden de contouren goed zichtbaar. Ook zijn de betontegels van het voetpad al aangebracht.

Sander Vlaar van Strukton Civiel over de Herinrichting buitenruimte De Verwachting / MFA in Anna Paulowna.
Mei 2022.

Werkzaamheden aan buitenruimte MFA noordkant
Graafwerkzaamheden voor toekomstige fietspad
Hekken zijn gezet om veilig te kunnen werken.
Kraan op het plein
werkzaamheden buitenruimte MFA
Werkzaamheden De Verwachting.
Oude riool eruit.
Nieuw riool erin.
slopen houten vlonder
beschoeiing speeleiland
kadermuur voorplein
tijdelijke fietsenstalling op voorplein
tijdelijke fietsenstalling op voorplein
doorgang achterzijde MFA riool
doorgang achterzijde MFA r
beschoeiing speeleiland.
voorplein verkeersregelaar
voorplein
tegels speelplein opgestapeld
riolering achterzijde aangelegd
kabels en leidingen aan achterzijde tpv sleuf van riool
Ontgraving rioolput
Vacuumpomp
Aanvullen rioolsleuf na aanleg
aanleg rioolbuizen bij schoolplein
hek demonteren voor aanleg riool
zand afgevoerd rond schoolplein op plek nieuw fietspad
zand afgevoerd rond schoolplein op plek nieuw fietspadzand afgevoerd rond schoolplein op plek nieuw fietspad
montage hekwerk zuidzijde
aanleg van WADI
peeleiland is met grond afgewerkt
aanleg rioolput buiten speelplein
2022 05 13 MFA (1) grond ontgraven voor fundering fietspad.jpg
2022 05 13 MFA (2) grond ontgraven voor fundering fietspad.jpg
2022 05 13 MFA (3) boom plantgat bij speelplein.jpg
2022 05 13 MFA (4) boom plantgat grondverbetering.jpg
2022 05 13 MFA (5) boom plantgat beluchtingssysteem groeiplaats.jpg
Voorbereiden fundering en kantopsluiting speelplein
Aanbrengen betonbanden fietspad en voetpad
Voorbereiden fundering fietspad en voetpad
Sloop gemetselde keermuur achterzijde MFA
Traptreden zuidzijde  aangepast en opnieuw aangelegd
Pannaveld aangelegd door hergebruik tegels
Voetpad zuidzijde van betonplaten met tegelmotief
Looppad zuidzijde naar speeleiland
gaten boren in betonmuur
traptreden van beton los gemaakt
deel betonmuur 1,50m afgezaagd
Zaag is aan het werk in betonmuur
lantvakken voor fietsenstalling gemaakt
Inzagen kademuur
Voorbewerken kademuur
Voorbereiden deksloof
Bovenkant afgezaagde keermuur
Bovenkant keermuur afgewerkt
Gaten geboord voor bevestiging deksloof
rioolput hemelwater
rioolput hemelwater MFA
grijze buis hemelwater oranje buis vuilwater
fundering van licht ophoogmateriaal
fundering van licht ophoogmateriaal
MFA
MFA stootbanden aangebracht
Trap geplaatst
weg naar dokterspraktijk gestraat
Straatwerk parkeerterrein
Verwijderen groen
Straatwerk parkeerterrein
Verwijderen tegels voetpad
Aanbrengen half verharding
Aanleg straatwerk
Vuilwater riool
Straatwerk onder luifel
Plantgaten voor bomen
Straatwerk verwijderd bij gezondheidscentrum
straatlaag split bij gezondheidscentrum
sleuf voor riool persleiding
rioolsleuf voor gezondheidscentrum
straatlaag zand voor hoofdingang
straatwerk onder luifel
bestrating parkeerplaatsen gezondheidscentrum MFA
kademuur, trap en vlonder schoon gespoten MFA
beton van vaarduiker schoon gespoten
MFA traptreden schoon gespoten
MFA beton van vaarduiker schoon gespoten
MFA beton wanden en vlonder schoon gespoten
MFA rijweg bij Gezondheidscentrum
MFA lijn betonbanden fietspad voorplein
MFA betonplaten voetpad langs voorplein
MFA scheidingsdoek tpv rijweg Gezondheidscentrum
MFA looplijnen van ribbeltegels voorplein
Vuilwaterriool Gezondheidscentrum
Lantaarn voorplein
Voetpad langs voorplein
Ingang Gezondheidscentrum
Rijbaan parkeerterrein Gezondheidscentrum
Uitrit voorplein
Parkeervak Gezondheidscentrum
Rijweg Gezondheidscentrum
Rijweg Gezondheidscentrum 2
Toegang Gezondheidscentrum gereed
Parkeervakken gezondheidscentrum gereed
Parkeervakken gezondheidscentrum gereed 2
Achterzijde MFA gereed
Rijweg en parkeervakken gezondheidscentrum
Ingang Gezondheidscentrum
Bestraten bij personeelsingang
Kruispunt De Verwachting -Sportlaan- Robijn
Contouren nieuwe rijweg De Verwachting
Groenvakken langs voetpad
Grondverbetering groenvakken
Nieuwe bushalte aan zijde MFA
Vervangen lichtmasten
Betonbanden aangebracht
Herstellen fietspad richting Zuster Siffelslaan
Afwerken groenstrook
Aanleg bushalte
fietspad richting Zr. Siffels laan
deel rijweg de Verwachting
Autosporen door groenvakken en fietspad
Groenstrook naast fietspad
Veel regen.
Groenstrook bij speeltuin
Herstraten voetpad en fietspad bij De Ontmoeting
Herstraten van fietspad klaar.
Fietsnietjes weer geplaatst voor de bibliotheek
Voetpad aan de noordzijde van De Verwachting
School geregeld in de straat
situatie voor de uitvoering juni 2021
Aanpassen toegang brug Gezondheidscentrum
Bronnering aangebracht
stalen kist voor ongraving op diepte
Graszoden aangebracht langs vijver
rood- wit palen aangebracht bij voorplein
pomp voor bronnering grondwater
takelen pompput met telekraan
ontgraven in stalen kist
pompput geplaatst
stalen kist verwijderd om pompput
aanvullen rioolsleuf met licht ophoogmateriaal
rioolsleuf kabels en leidingen
aanvullen rioolsleuf
pomp takelen in pompput
inspectieput
puingranulaat aanbrengen in rijweg
rioolpompput
riool aangebracht
inspectieput
grond aantrillen
rioolsleuf
MFA update week 2 2023
MFA1 update week 2 2023
MFA 2 update week 2 2023
MFA update week 3 2023
MFA 1 update week 3 2023
MFA 2 update week 3 2023

Werkzaamheden van februari tot en met maart 2023

Het werk uitvoeren zonder last voor de omgeving is niet mogelijk. De aannemer neemt maatregelen om overlast te beperken. Omwonenden en verkeersdeelnemers krijgen informatie over de bereikbaarheid van het gebied tijdens de werkzaamheden. De komende tijd voert de aannemer stap voor stap de taken uit.

Waarom herinrichten? 

De Verwachting wordt een 30km-zone met een te herkennen rijbaan voor autoverkeer en fietsers. Er komt een schoolzone aangegeven met markering en borden en er komen drempels. Ook komen er meer fietsenstallingen en parkeerplaatsen. De bestaande keerlus voor de buurtbus wordt vervangen voor 2 nieuwe haltes voor de ingang van De Ontmoeting. Op deze manier wordt de verkeersveiligheid van de straat en het voorplein verbeterd. Voor deze onderdelen heeft de provincie Noord-Holland subsidie gegeven. 

De buitenruimte rond het MFA wordt verder voor een deel ingericht met een ecologische zone. Hierin komen ook speeltoestellen.

Ecologische zone buitenruimte De Verwachting

Klik op de afbeelding voor een grote versie van het ontwerp ecologische zone buitenruimte De Verwachting

Meer informatie

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie