Herinrichting buitenruimte De Verwachting

Met gebruikers, omwonenden en leerlingen van MFA De Ontmoeting hebben wij een plan gemaakt. Het doel is om de verkeerssituatie bij De Verwachting te verbeteren. Hiernaast gaan we een nieuw riool plaatsen. Ook maken we het gebied rond het MFA aantrekkelijker om er te verblijven en te spelen.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de werkzaamheden.

Werkzaamheden van 20 januari tot en met 10 maart

In deze periode is het laatst deel van De Verwachting bij de toegang naar de scholen aangepakt. De riolering is vervangen en het straatwerk van de rijbaan, parkeervakken en het voetpad zijn gereed gemaakt. De bestaande straatverlichting is vervangen voor nieuwe duurzame verlichting.

Aan de zuidzijde van het gebied is een pannaveld aangelegd. Er is een speeleiland aangelegd met nieuwe speeltoestellen. Er zijn ook nog meer bomen, struiken en vaste planten geplant in de groenstroken rond het MFA.

Het laatste deel van het fietspad is geasfalteerd en in gebruik genomen. Verder zijn er verkeers– en informatieborden aangebracht en de gekleurde beugels herplaatst om de schoolzone aan te geven. In een latere periode worden de bermen afgewerkt en ingezaaid. In de maand maart worden nog enkele aandachtpunten opgepakt. Vervolgens worden de werkzaamheden afgesloten en start een onderhoudsperiode. In april wordt de nieuwe buitenruimte feestelijk geopend door de schoolkinderen.

Aannemer Strukton Civiel bedankt alle bewoners in de omliggende wijken en de gebruikers van het MFA De Ontmoeting voor hun begrip en samenwerking. De aannemer hoopt dat iedereen met plezier gebruik kan maken van de nieuw ingerichte openbare ruimte.

De Verwachting voor de start van de werkzaamheden
De Verwachting voor de start van de werkzaamheden.
De Verwachting na de werkzaamheden.
De Verwachting na de werkzaamheden.
Speelplein voor de werkzaamheden.
Speelplein voor de werkzaamheden.
Speelplein na de werkzaamheden
Speelplein na de werkzaamheden.

Foto's van de werkzaamheden

Werkzaamheden aan buitenruimte MFA noordkant
Graafwerkzaamheden voor toekomstige fietspad
Hekken zijn gezet om veilig te kunnen werken.
Kraan op het plein
werkzaamheden buitenruimte MFA
Werkzaamheden De Verwachting.
Oude riool eruit.
Nieuw riool erin.
slopen houten vlonder
beschoeiing speeleiland
kadermuur voorplein
tijdelijke fietsenstalling op voorplein
tijdelijke fietsenstalling op voorplein
doorgang achterzijde MFA riool
doorgang achterzijde MFA r
beschoeiing speeleiland.
voorplein verkeersregelaar
voorplein
tegels speelplein opgestapeld
riolering achterzijde aangelegd
kabels en leidingen aan achterzijde tpv sleuf van riool
Ontgraving rioolput
Vacuumpomp
Aanvullen rioolsleuf na aanleg
aanleg rioolbuizen bij schoolplein
hek demonteren voor aanleg riool
zand afgevoerd rond schoolplein op plek nieuw fietspad
zand afgevoerd rond schoolplein op plek nieuw fietspadzand afgevoerd rond schoolplein op plek nieuw fietspad
montage hekwerk zuidzijde
aanleg van WADI
peeleiland is met grond afgewerkt
aanleg rioolput buiten speelplein
2022 05 13 MFA (1) grond ontgraven voor fundering fietspad.jpg
2022 05 13 MFA (2) grond ontgraven voor fundering fietspad.jpg
2022 05 13 MFA (3) boom plantgat bij speelplein.jpg
2022 05 13 MFA (4) boom plantgat grondverbetering.jpg
2022 05 13 MFA (5) boom plantgat beluchtingssysteem groeiplaats.jpg
Voorbereiden fundering en kantopsluiting speelplein
Aanbrengen betonbanden fietspad en voetpad
Voorbereiden fundering fietspad en voetpad
Sloop gemetselde keermuur achterzijde MFA
Traptreden zuidzijde  aangepast en opnieuw aangelegd
Pannaveld aangelegd door hergebruik tegels
Voetpad zuidzijde van betonplaten met tegelmotief
Looppad zuidzijde naar speeleiland
gaten boren in betonmuur
traptreden van beton los gemaakt
deel betonmuur 1,50m afgezaagd
Zaag is aan het werk in betonmuur
lantvakken voor fietsenstalling gemaakt
Inzagen kademuur
Voorbewerken kademuur
Voorbereiden deksloof
Bovenkant afgezaagde keermuur
Bovenkant keermuur afgewerkt
Gaten geboord voor bevestiging deksloof
rioolput hemelwater
rioolput hemelwater MFA
grijze buis hemelwater oranje buis vuilwater
fundering van licht ophoogmateriaal
fundering van licht ophoogmateriaal
MFA
MFA stootbanden aangebracht
Trap geplaatst
weg naar dokterspraktijk gestraat
Straatwerk parkeerterrein
Verwijderen groen
Straatwerk parkeerterrein
Verwijderen tegels voetpad
Aanbrengen half verharding
Aanleg straatwerk
Vuilwater riool
Straatwerk onder luifel
Plantgaten voor bomen
Straatwerk verwijderd bij gezondheidscentrum
straatlaag split bij gezondheidscentrum
sleuf voor riool persleiding
rioolsleuf voor gezondheidscentrum
straatlaag zand voor hoofdingang
straatwerk onder luifel
bestrating parkeerplaatsen gezondheidscentrum MFA
kademuur, trap en vlonder schoon gespoten MFA
beton van vaarduiker schoon gespoten
MFA traptreden schoon gespoten
MFA beton van vaarduiker schoon gespoten
MFA beton wanden en vlonder schoon gespoten
MFA rijweg bij Gezondheidscentrum
MFA lijn betonbanden fietspad voorplein
MFA betonplaten voetpad langs voorplein
MFA scheidingsdoek tpv rijweg Gezondheidscentrum
MFA looplijnen van ribbeltegels voorplein
Vuilwaterriool Gezondheidscentrum
Lantaarn voorplein
Voetpad langs voorplein
Ingang Gezondheidscentrum
Rijbaan parkeerterrein Gezondheidscentrum
Uitrit voorplein
Parkeervak Gezondheidscentrum
Rijweg Gezondheidscentrum
Rijweg Gezondheidscentrum 2
Toegang Gezondheidscentrum gereed
Parkeervakken gezondheidscentrum gereed
Parkeervakken gezondheidscentrum gereed 2
Achterzijde MFA gereed
Rijweg en parkeervakken gezondheidscentrum
Ingang Gezondheidscentrum
Bestraten bij personeelsingang
Kruispunt De Verwachting -Sportlaan- Robijn
Contouren nieuwe rijweg De Verwachting
Groenvakken langs voetpad
Grondverbetering groenvakken
Nieuwe bushalte aan zijde MFA
Vervangen lichtmasten
Betonbanden aangebracht
Herstellen fietspad richting Zuster Siffelslaan
Afwerken groenstrook
Aanleg bushalte
fietspad richting Zr. Siffels laan
deel rijweg de Verwachting
Autosporen door groenvakken en fietspad
Groenstrook naast fietspad
Veel regen.
Groenstrook bij speeltuin
Herstraten voetpad en fietspad bij De Ontmoeting
Herstraten van fietspad klaar.
Fietsnietjes weer geplaatst voor de bibliotheek
Voetpad aan de noordzijde van De Verwachting
School geregeld in de straat
situatie voor de uitvoering juni 2021
Aanpassen toegang brug Gezondheidscentrum
Bronnering aangebracht
stalen kist voor ongraving op diepte
Graszoden aangebracht langs vijver
rood- wit palen aangebracht bij voorplein
pomp voor bronnering grondwater
takelen pompput met telekraan
ontgraven in stalen kist
pompput geplaatst
stalen kist verwijderd om pompput
aanvullen rioolsleuf met licht ophoogmateriaal
rioolsleuf kabels en leidingen
aanvullen rioolsleuf
pomp takelen in pompput
inspectieput
puingranulaat aanbrengen in rijweg
rioolpompput
riool aangebracht
inspectieput
grond aantrillen
rioolsleuf
MFA update week 2 2023
MFA1 update week 2 2023
MFA 2 update week 2 2023
MFA update week 3 2023
MFA 1 update week 3 2023
MFA 2 update week 3 2023
Fietspad MFA
Tegels leggen rond MFA
Speeleiland MFA
Speeleiland MFA
Speeleiland MFA
Speeleiland MFA
Speeleiland MFA
glijbaan speeleiland
glijbaan speeleiland
Uitgang parkeerterrein De Verwachting
Parkeervakken De Verwachting
Rijweg De Verwachting
Aanleg pannaveld De Ontmoeting
Plantjes aanbrengen rond De Ontmoeting
Bomen planten rond De Ontmoeting

Video over de herinrichting

Sander Vlaar van Strukton Civiel over de herinrichting buitenruimte De Verwachting / MFA in Anna Paulowna.
Mei 2022.

Ecologische zone buitenruimte De Verwachting

Klik op de afbeelding voor een grote versie van het ontwerp ecologische zone buitenruimte De Verwachting

Meer informatie