Herinrichting Breezand

In 2020 en 2021 worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het zuidelijke deel van de Zandvaart (westzijde) en Burgemeester Lovinkstraat in Breezand. Beide wegen komen samen in het centrum en zijn de belangrijkste verkeersroutes van het dorp. Een ingenieursbureau heeft een ontwerp gemaakt voor de inrichting van de straten.

Inrichting en planning

In samenspraak met de bewoners is het ontwerp tot stand gekomen. De uitvoering van de werkzaamheden staan gepland voor 2020 en 2021.

Voordat de werkzaamheden starten wordt nog een informatieavond gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt de aannemer voorgesteld en zijn werkplanning en werkwijze gepresenteerd. Ondernemers met klantcontacten worden persoonlijk benaderd in samenspraak met de aannemer.

Alternatief voor inrichting Breeaand