Breedband internet

In onze gemeente is bijna overal internet beschikbaar. Maar de kwaliteit van deze verbindingen laat vaak te wensen over, met name in ons buitengebied. Wij streven ernaar dat iedereen in de gemeente toegang krijgt tot breedband internet.

Internet nieuwe nutsvoorziening

Onze samenleving is de afgelopen jaren steeds meer afhankelijk geworden van internet. En de verwachting is dat deze ontwikkeling alleen nog maar toeneemt. Zowel thuis als op het werk kunnen we eigenlijk niet meer zonder. Je zou internet een nieuwe nutsvoorziening kunnen noemen, naast water, riolering, elektriciteit en gas.

Glasvezelverbinding

Breedband internet wil zeggen dat de snelheid van de verbinding goed genoeg is om alle digitale ontwikkelingen van de komende jaren op te vangen. Op dit moment geeft alleen een glasvezelverbinding hier gegarandeerde zekerheid voor. 

Gemeente vervult actieve partnerrol

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2017 het besluit genomen om een actieve partnerrol te vervullen bij de uitrol van breedband internet. Dat betekent dat wij actief op zoek gaan naar een partij die dit in onze gemeente voor haar rekening wil nemen. Een van die partijen is de coöperatie Breedband Hollands Kroon, die zich al sinds 2014 inzet om onze gemeente van glasvezel te voorzien.

Provinciale regeling

Wij geven geen financiële steun aan partijen die breedband willen uitrollen, omdat hiervoor een provinciale regeling beschikbaar is. De provincie is bereid garant te staan voor leningen die partijen nodig hebben om hun businesscase sluitend te maken.

Van 2018 tot nu

In mei en juni 2018 heeft de coöperatie Breedband Hollands Kroon een nieuwe ronde gemaakt langs de huishoudens in het buitengebied van Hollands Kroon. De bewoners werd gevraagd een abonnement te nemen op breedband internet. Deze hernieuwde vraagbundelingsactie is succesvol verlopen, waarmee het benodigde minimale percentage deelnemers bereikt is.

Op 17 juli 2018 heeft het provinciebestuur daarom besloten om de aanvraag voor een garantstellingsregeling van de coöperatie Breedband Hollands Kroon in te willigen. Hierdoor is de voorbereiding (technisch ontwerp, vooroverleg, vergunningverlening enzovoorts) op de uitrol van het glasvezelnetwerk in het buitengebied, in september 2018 van start gegaan.

Vanaf 7 januari 2019 is de coöperatie Breedband Hollands Kroon in samenwerking met kabelbedrijf Kabeltex gestart met de uitrol van een glasvezelnetwerk in ons buitengebied. Deze uitrol gebeurt in nauwe samenspraak met ons. Het laatste nieuws over de uitrol van het netwerk leest u op de website van coöperatie Breedband Hollands Kroon.

5G goedkopere oplossing?

Vaak wordt ons de vraag gesteld of 5G niet een veel goedkopere (en wellicht betere) oplossing is. Helaas blijkt dat niet het geval. Onlangs hebben TNO en Dialog in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op het gebied van digitale connectiviteit. Hieruit blijkt dat mobiele netwerken een steeds belangrijkere aanvulling op de vaste netwerken worden, maar geen volwaardig alternatief zijn. Kortom, aanleg van een vast netwerk blijft noodzakelijk.