Tijdelijke werknemers

Binnen Hollands Kroon maken veel bedrijven gebruik van tijdelijke werknemers. In de meeste gevallen gaat het om buitenlandse werknemers.

Deze werknemers hebben behoefte aan passende accommodaties om te kunnen logeren gedurende de periode(n) die zij in Nederland werken. Veel bedrijven geven er de voorkeur aan om zelf te voorzien in de benodigde logiesaccommodaties. Wij denken graag mee. In de brochure 'Logiesaccommodaties tijdelijke werknemers' informeren wij u over de mogelijkheden en randvoorwaarden waarbinnen logiesvoorzieningen gerealiseerd kunnen worden.