Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgevingsvisie

De Omgevingswet verplicht iedere gemeente om voor 1 januari 2024 een Omgevingsvisie op te stellen. Dit document beschrijft de ontwikkeling van onze omgeving (de bebouwde en natuurlijke omgeving) over middellange en lange tijd. Het beschrijft ook het te voeren totale beleid.

De bestaande Omgevingsvisie is op 22 november 2016 door de gemeenteraad vastgesteld en kunt u bekijken op omgevingsvisie.hollandskroon.nl. De Omgevingsvisie gaat over veel thema’s: wonen, verkeer & vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bedacht.

Samen met u maken we een nieuwe omgevingsvisie

We werken nu aan een nieuwe Omgevingsvisie. Hiervoor zijn inmiddels documenten gemaakt. Bijvoorbeeld de Woonvisie, het Koersdocument Agrarische Sector en de Regionale Energiestrategie. We brengen deze samen bij het maken van de nieuwe Omgevingsvisie. Ook kijken we of en zo ja, hoe we het in de nieuwe Omgevingsvisie beter kunnen doen dan in de bestaande Omgevingsvisie. De nieuwe Omgevingsvisie maken we samen met u, de gemeenteraad en onze medeoverheden. 

Koersdocument

Als start voor de Omgevingsvisie maken we eerst een Koersdocument. Daarin geven we algemeen de ontwikkelrichtingen weer. We hebben al 15 participatiebijeenkomsten georganiseerd. We wilden goed ontdekken wat er in onze gemeente speelt en welke maatschappelijke opgaven er zijn.

We schrijven mogelijke ontwikkelrichtingen op in het Koersdocument. Dat gaan we na de verkiezingen bespreken met het college van burgemeester en wethouders.

Daarna volgt een tweede fase van participatie. In deze fase bekijken en bespreken we wat er is verwerkt in het Koersdocument. Het gaat hierbij om ideeën en meningen van inwoners, deskundigen, bedrijven en belangstellenden. Vervolgens bespreekt de gemeenteraad het Koersdocument en werken we deze uit in de nieuwe Omgevingsvisie.

Via www.denkmee.hollandskroon.nl vindt u alle informatie over het participatie-traject en kunt u het proces volgen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie