Overslaan en naar de inhoud gaan

Omgevingsvisie

Een omgevingsvisie is een gemeentelijk document en beschrijft het ontwikkelen van onze leefomgeving op de lange(re) termijn. Hiermee bedoelen we de bebouwde en natuurlijke omgeving.

De omgevingsvisie gaat over thema’s zoals wonen, verkeer & vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bedacht. De huidige omgevingsvisie is in 2016 vastgesteld door de gemeenteraad en kunt hier bekijken op omgevingsvisie.hollandskroon.nl.

Samen met u maken we een nieuwe omgevingsvisie

Die maken we in vier stappen:

  1. We maken een startdocument. Daarin staan een aantal vertrekpunten voor de nieuwe omgevingsvisie. Deze stap is al gemaakt. Het startdocument is op 1 juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.
  2. Hoe ziet Hollands Kroon er in 2040 uit? Denkt u mee? Tussen september en november 2021 organiseren we een aantal bijeenkomsten waarvoor u van harte bent uitgenodigd om mee te praten en mee te denken. Dit herhalen we nog een keer tussen februari en maart 2022. Hier kunt u zich aanmelden. Wilt u liever geen bijeenkomst bijwonen, maar wel meedenken? Dan kunt u ook online meedenken via ons platform. De input vertalen we in een koersdocument, waarin op hoofdlijnen de toekomstvisie voor Hollands Kroon staat.
  3. We leggen het koersdocument voor aan de gemeenteraad. Wanneer dat precies is weten we nu nog niet, door de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Er moet eerst een nieuwe gemeenteraad zijn.
  4. We werken het koersdocument uit in de nieuwe omgevingsvisie. Dat gebeurt nadat de nieuwe gemeenteraad is bijgepraat over de inhoud van het koersdocument.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie