Overslaan en naar de inhoud gaan

Kaders voor wonen in recreatiewoningen

De gemeenteraad heeft in november 2019 zes kaders voor wonen in recreatiewoningen vastgesteld. Verschillende regionale kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten liggen hiervan aan de basis. Eigenaren kunnen met ons in gesprek gaan over de toekomst van parken met recreatiewoningen.

Zes kaders

Zes kaders gaan in de omgevingsvisie van Hollands Kroon meer duidelijkheid geven over wanneer recreatiewoningen omgezet kunnen worden naar woningen.

  1. Als een recreatiewoning toeristisch perspectief heeft, is wonen niet mogelijk.
  2. Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet.
  3. Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.
  4. Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.
  5. Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.
  6. Eigenaren dragen een vereveningsbijdrage af om de ruimtelijke ordening in evenwicht te houden.

De kaders staan ook in een stroomschema.

De vereveningsbijdrage

Het college heeft in december 2019 de grondprijzenbrief vastgesteld. Daarin staat dat voor 2020 een percentage van maximaal 15% van de WOZ-waarde van de recreatiewoning ten goede komt aan een gemeentelijk recreatiefonds.

Wat betekent dit voor eigenaren en bewoners?

Eigenaren kunnen nu contact opnemen om in gesprek te gaan over de toekomst van parken met recreatiewoningen.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie