Duurzaam Hollands Kroon

Grote veranderingen op het gebied van onder andere de bevolkingsgroei, het klimaat, de economie en het milieu, vragen om anders denken en handelen. Van iedereen: bedrijven, particulieren en overheden. Ook Hollands Kroon moet snel veel duurzamer worden, omdat de internationale, de landelijke en provinciale overheid dat van ons verlangen.

Energiebesparing

In Nederland hebben we afgesproken om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit kunnen we bereiken door minder fossiele energie te gebruiken en naar slimme oplossingen voor het opwekken van energie te zoeken. Minder fossiele energie gebruiken is niet alleen beter voor het milieu, maar levert ook een leuke financiële besparing op. Voor ondernemers kan energiezuinig bouwen een voordeel opleveren ten opzichte van de standaard nieuwbouw. Zelfs bij renovaties kunnen besparingsmaatregelen al grote voordelen opleveren.

Duurzaam Bouwloket

Om u op weg te helpen naar duurzaam (ver)bouwen zijn wij een samenwerking aangegaan met het Duurzaam Bouwloket. Via de onafhankelijke website wordt u geïnformeerd en geadviseerd over alle mogelijke maatregelen op het gebied van (ver)bouwen, energiebesparing en opwekken. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden voor uw woning op de website van het Duurzaam Bouwloket.

Programma Duurzaamheid

Download hier: