Onderzoek naar werken en wonen in de Noordkop

De Kop van Noord-Holland is meer een woon- dan een werkregio. Dat blijkt uit een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd. Ruim 66.700 werknemers werken in de regio. Dat aantal is aanmerkelijk minder dan het aantal werknemers die wonen in de regio; de beroepsbevolking telt 75.200 werknemers. Voor Hollands Kroon geldt dat ongeveer de helft van de werknemers, namelijk 51%, werkt én woont in de gemeente. Het onderzoeksrapport is door alle vier de gemeenten ter kennis aangenomen. Elke gemeente ziet mogelijkheden om het rapport te gebruiken als bouwsteen bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie en bij de actualisatie van de woonvisie.

Als je bent geboren in de regio is de kans groter dat je hier ook woont of wilt wonen

Foto van huizen in Kreileroord

Er is een aanzienlijke groep werknemers die werken in de Kop van Noord-Holland maar buiten deze regio wonen. Van de totale 66.700 werknemers in de regio, wonen er 20.800 buiten de regio. Dat is 31% van alle werknemers. Met name in Hollands Kroon is het aantal werknemers dat er woont maar elders werkt groter dan omgekeerd. Van de werknemers die werken in de Kop maar elders wonen, blijkt dat slechts 8% ook geboren is in deze regio. Kortom, als je als werknemer geboren bent in de regio, is de kans groter dat je er ook woont of wilt wonen. Het zijn relatief vaak jonge mensen tussen de 25 tot 35 jaar die werken in de regio maar elders wonen.

Reden van onderzoek

Als gemeente investeren we in werkgelegenheid, economie en mobiliteit. Dit doen we samen met de andere gemeenten in de Noordkop en de provincie via het regionaal stimuleringsprogramma De Kop Werkt! Samen werken we aan een toekomstbestendige regio. Om het wonen, werken en recreëren in de Kop aantrekkelijker te maken, hebben we een onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in deze thema’s en de relatie tussen elkaar. De nadruk ligt op werknemers die in deze regio werken maar niet wonen.

Een deel van de huidige werknemers woont (nog) niet in de gemeente waar hij werkt. Wie zijn dit? Hoeveel zijn dit er? Waar wonen ze? Wat is de reden dat ze niet in de gemeente wonen waar zij werken? Overwegen ze om te verhuizen naar hun werkgemeente? Welke motieven hebben zij en wat voor woning zoeken ze dan? Dit zijn onderzoeksvragen die de vier gemeenten graag beantwoorden wilden hebben. Onderzoeksbureau Atrivé heeft het onderzoek uitgevoerd.

Onderzoek lezen?

Het onderzoek vindt u in het groene blok op deze pagina.