Wob-verzoeken Datacenters

Informatie datacenters openbaar

Het college heeft 1575 documenten over de datacenters in Hollands Kroon openbaar gemaakt. Dat heeft het college besloten na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn twee afzonderlijke aanvragen voor het verzoek gedaan. Het college heeft de informatie naar beide aanvragers gestuurd. 
 

De documenten zijn op aanvraag in te zien. Neem hiervoor contact met ons op. Op een later moment publiceren wij deze informatie ook op de website. 

Overheidsinformatie is openbaar

Volgens de Wob is alle overheidsinformatie in principe openbaar. Tenzij één van de weigeringsgronden van de wet zich voordoet. Eén daarvan is bijvoorbeeld als het gaat om informatie wat vertrouwelijke bedrijfsinformatie is. Daarbij zijn om privacy redenen de namen en contactgegevens van betrokken personen onleesbaar gemaakt.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.