Overslaan en naar de inhoud gaan

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Het college van Burgemeester en wethouders heeft documenten over de datacenters in Hollands Kroon openbaar gemaakt. Dat heeft het college besloten naar aanleiding van een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de voorganger van de huidige Wet open overheid (Woo). Er waren twee afzonderlijke aanvragen voor openbaarmaking gedaan. Het college heeft de informatie naar beide aanvragers gestuurd.

De documenten zijn op aanvraag in te zien. Neem hiervoor contact met ons op.

In 2022 hebben B&W nog eens ruim 3.000 documenten openbaar gemaakt. Ook die zijn op aanvraag beschikbaar.

Overheidsinformatie is openbaar

Volgens de Wet open overheid is alle overheidsinformatie in principe openbaar. Tenzij één van de weigeringsgronden van de wet zich voordoet. Een weigeringsgrond kan bijvoorbeeld zijn dat het gaat om vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

In documenten die openbaar worden gemaakt zijn de namen en contactgegevens van betrokken personen onleesbaar gemaakt. Dat is om hun privacy te beschermen.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie