Overslaan en naar de inhoud gaan

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Het college van Burgemeester en wethouders heeft 1575 documenten over de datacenters in Hollands Kroon openbaar gemaakt. Dat heeft het college besloten na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Er zijn twee afzonderlijke aanvragen voor het verzoek gedaan. Het college heeft de informatie naar beide aanvragers gestuurd.
 

De documenten zijn op aanvraag in te zien. Neem hiervoor contact met ons op.

Overheidsinformatie is openbaar

Volgens de Wob is alle overheidsinformatie in principe openbaar. Tenzij één van de weigeringsgronden van de wet zich voordoet. Een weigeringsgrond kan zijn dat het gaat om vertrouwelijke bedrijfsinformatie.

In documenten die openbaar worden gemaakt zijn de namen en contactgegevens van betrokken personen onleesbaar gemaakt. Dat is om hun privacy te beschermen.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie