Restwarmte datacenters

Restwarmte is warmte die vrijkomt bij een industrieel productieproces en daarna niet meer economisch te gebruiken is. Ook de datacenters hebben restwarmte. Het antwoord op de vraag of dit te hergebruiken is, leest u op deze pagina.

Op dit moment financieel niet aantrekkelijk

Het gebruik van restwarmte uit datacenters voor de verwarming van huishoudens of bedrijven is mogelijk. Of dit financieel aantrekkelijk is, is sterk afhankelijk van de afstand tot mogelijke klanten. Op Agriport is het gebruik van restwarmte nog niet winstgevend. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot. Dat komt onder andere doordat de energieprijzen de afgelopen jaren laag waren. Ook heeft de glastuinbouw andere, goedkopere bronnen van warmte. Deze bronnen leveren naast warmte ook de nodige CO2 en elektra.

Beter gebruik van restwarmte

Ook is de temperatuur van de restwarmte uit de datacenters in verhouding laag. De bebouwde omgeving is te ver weg van de datacenters. Hierdoor is het financieel niet aantrekkelijk om de restwarmte te transporteren. Toch gaan we voor beter gebruikmaken van de restwarmte omdat de markt en de techniek in ontwikkeling zijn. In samenwerking met het ontwikkelingsbedrijf NHN, de provincie en de datacenterbedrijven is een onderzoek gaande. Ook komt er een proefproject.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.