Overslaan en naar de inhoud gaan

Politieke vragen

Er zijn vanaf 2020 veel politieke vragen door raadsfracties gesteld over datacenters.
 

U vindt de vragen en de antwoorden (van het college) in de vergaderkalender van de gemeenteraad. Veel vragen zijn ook schriftelijk beantwoord na de extra raadsvergadering van 1 en 3 december 2020. Deze avonden stonden helemaal in het teken van datacenters in onze gemeente.

In de gemeenteraad zijn in 2020 en 2021 geregeld schriftelijke vragen (politieke vragen) gesteld over de datacenters. Hieronder vindt u een overzicht van deze vragen en de antwoorden.

 • 2022: GroenLinks. Datacenters.
 • 2027: GroenLinks. Delegatiebesluit.
 • 2028: GroenLinks. Vervolgvragen Delegatiebesluit datacenters.
 • 2031: GroenLinks. Aanvullende vervolgvragen Delegatiebesluit datacenters.
 • 2035: GroenLinks. Vervolgvragen vestiging datacenters.
 • 2037: Groep Ruiter. Inzake Agriport A7.
 • 2039: GroenLinks. Delegatiebesluit Nieuwe praktijk.
 • 2040: GroenLinks. Datacenters MKBA Bestemmingsplan.
 • 2042: GroenLinks. Datacenters Beleidskaders.
 • 2047: Ontwikkelingen westzijde A7 – Agriport.
 • 2049: GroenLinks. Delegatiebesluit in de praktijk.
 • 2050: GroenLinks. Toelichting op besluiten beleidskaders.
 • 2051: GroenLinks. Besluitvorming gebiedsplan Wieringermeer 28 april 2020.
 • 2052: Fractie Leever. Ontwikkelingen aan de Cultuurweg Westlanderweg te Middenmeer.
 • 2053: GroenLinks. Datacenters: Toestemming bouwactiviteiten zonder vergunning en eventuele schadeclaims.
 • 2054: GroenLinks. Datacenters: Voorlichting over het datacenterbeleid.
 • 2059: GroenLinks. Datacenters: Ontwikkeling gemeentelijk vestigingsbeleid
 • 2104: Onafhankelijk Hollands Kroon. Vervolg vragen PV 2047 ontwikkelingen westzijde A7-Agriport.
 • 2105: Onafhankelijk Hollands Kroon. MER-plicht gebiedsplan Wieringermeer.
 • 2107: Lada. Datacenters.
 • 2109: GroenLinks. Inspanningsverplichting College.
 • 2110: Lada. Restwarmte datacenters.
 • 2111: GroenLinks. Tariefberekening datacenters.
 • 2113: GroenLinks. Ontbrekende datacenter initiatieven
 • 2114: Onafhankelijk Hollands Kroon. SDE-subsidies.
 • 2115: GroenLinks. Bestemmingsplan B1 milieueffectrapportage.
 • 2116: GroenLinks. Datacenters, watergebruik als koelwater.
 • 2117: GroenLinks. Overgang datacenterbeleid.
 • 2119: Onafhankelijk Hollands Kroon. Leges datacenter.
 • 2120: GroenLinks. Leges: controlebevoegdheid raad.
 • 2122: ChristenUnie. Datacenters OZB-belastingcapaciteit.
 • 2125: GroenLinks. Nadere vragen over ontbreken milieueffectrapportage datacenters.
 • 2127: Lada. Veiligheid datacenters.
 • 2128: D66 bestemmingsplan B1.
 • 2129: GroenLinks. Vervolgvragen overgang datacenterbeleid.
 • 2130: GroenLinks. Info VNHN-opslag dieselolie.
 • 2131: Lada. Lozing koelwater.
 • 2134: GL. Toepassing hardheidsclausule leges windpark en datacenter.
 • 2136: GL. Beroep bij RvS tegen reactieve aanwijzing GSNH
 • 2144: SHK. Cultuurweg
 • 2150: OHK. Besluitvorming sluiting Cultuurweg

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie