Noodstroom aggregaten en dieselopslag

De datacenters in Hollands Kroon maken gebruik van een noodstroomvoorziening op diesel. Over de voorraad diesel en de veiligheid heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) een overzicht van feiten en cijfers gepubliceerd. Deze factsheet vindt u hieronder:

Opslagtanks van Microsoft en Google

  • Microsoft: Volgens de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gaat het om 120 opslagtanks. Deze opslagtanks verschillen in grootte en hebben een maximale bruto inhoud van 47.000 liter. 
  • Nimble/Google: Volgens de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord gaat het om 8 opslagtanks van 75.000 liter. Deze dieseltanks mogen maximaal voor 95 % worden gevuld. Dit omdat de inhoud van de tank door de buitentemperatuur kan uitzetten of krimpen. Een 100% gevulde tank kan hierdoor overlopen. Daarom is de maximaal toegestane inhoud 95%. In totaal is er dus maximaal 570.000 liter diesel verspreid over het terrein van Nimble/Google.

Informatie over de installaties en het testen ervan

  • Iedere tank is een aparte installatie in combinatie met de generator. De maximale inhoud van een tank is vergelijkbaar met de inhoud van een tankwagen die een tankstation bevoorraadt. Het risico is zo klein mogelijk gemaakt doordat de tanks van elkaar losgemaakt zijn.
  • Door het hoge vlampunt (60 graden Celsius) ziet de brandweer diesel niet als een gevaarlijke brandstof. De regels over de veilige opslag van diesel dekken de mogelijke risico's af.
  • In 2014 stelde de veiligheidsregio samen met de gemeente Hollands Kroon vast dat er geen externe veiligheidsaspecten waren die de vergunningverlening in de weg stonden.
  • De aggregaten worden regelmatig getest. Volgens de vergunning is dit toegestaan. De testen gebeuren zo weinig mogelijk. Ook gebeurt dit niet de hele tijd op vol vermogen. Het totaal aantal testuren is minder dan 24 uur per jaar. De omgevingsdienst heeft precieze testschema’s van alle aggregaten.
  • Bij de vergunningaanvraag is laten zien dat de fijnstof- en uitstootnormen niet worden overschreden.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.