Landschappelijke inpassing datacenters

Voor het hele Agriport gebied zijn verschillende beeldkwaliteitsplannen gemaakt. Het karakter van de polder en de inrichting zijn daarin belangrijke uitgangspunten.

Tijdlijn

In de tijdlijn hieronder leest u hoe hiermee wordt omgegaan:

19 januari 2021 Informerende raadsbijeenkomst over landschappelijke inpassing bestaande datacenters
29 juni 2021 Raadsbehandeling bestemmingsplan B1, met beeldkwaliteitsplan
2 september 2021 Beeldvormende raadsvergadering over landschappelijke inpassing bestaande datacenters. Ook door inbreng van Microsoft en Google, en vanuit eerder afgesproken beleid over beeldkwaliteit.
Augustus – november 2021 Start participatie omgevingsvisie. Gaat ook over ruimte voor toekomstige uitbreiding Agriport en datacenters
Eerste kwartaal 2022 Participatie over Koersdocument Omgevingsvisie

Grootte van datacenters in het landschap

Het datacenter van Microsoft is 36 hectare groot. Die van Google 24 hectare. In totaal is dit 60 hectare. Ter vergelijking: Agriport A7 is in totaal 1.000 hectare groot. Hiervan is 750 hectare bestemd voor glastuinbouw. Provincie Noord-Holland wil dat datacenters zo min mogelijk invloed op de omgeving hebben. Hiervoor hebben zij een concept-Datacenterstrategie gemaakt. 

Kaart: Waar staan de datacenters nu en waar komen ze mogelijk nog?

Om dat inzichtelijk te maken hebben we een kaart met legenda (uitleg) gemaakt en een tabel met de lopende initiatieven en de laatste stand van zaken.

Kaart met legenda, klik op de kaart voor een grotere afbeelding

Tabel met lopende initiatieven en laatste stand van zaken

Initiatief Locatie Bruto oppervlak Bestemmingsplan Omgevingsvergunning
1 Het Venster Bedrijventerrein Agriport 15 ha Passend Vergunning verleend, beroepszaak loopt
2 Deelgebied B1 Westflank A7 50 ha Passend. Gewijzigd op 29 juni 2021 door de gemeenteraad. Nog niet aangevraagd
3 Luna Bedrijventerrein Agriport 26 ha Wijziging nodig Eerst wijziging bestemmingsplan nodig
4 Cyrus One Bedrijventerrein Agriport 33 ha Wijziging nodig Eerst wijziging bestemmingsplan nodig
5 Google Bedrijventerrein Agriport 46 ha Passend Nog niet aangevraagd
Totaal +/- 170 ha

Wilt u op de hoogte blijven van een ter inzage legging of een aanvraag omgevingsvergunning?

Abonneert u zich dan op de bekendmakingsservice 'Over uw buurt'. Zo krijgt u de gewenste bekendmakingen in uw mailbox.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.