Energieverbruik datacenters

Bedrijven hoeven hun energiegebruik niet openbaar te maken en doen dat meestal ook niet. Ook de datacenters in Hollands Kroon niet. We weten niet precies hoeveel stroom ze gebruiken. De Dutch Datacenter Association (branchevereniging) geeft op haar website cijfers voor het totale stroomgebruik van alle Nederlandse datacenters.

Het stroomverbruik van datacenters:

  • 0,32% van het totale energiegebruik in Nederland;
  • 2,3% van het totale elektriciteitsgebruik;
  • 86% hernieuwbare energie, ook wel groene energie genoemd;
  • Microsoft heeft voor 270 Megawatt (MW) hernieuwbare energie (stroom uit zon en wind) gekocht via langlopende contracten;
  • Google voor 130 MW;
  • Uiteindelijk krijgt iedereen in Nederland stroom uit hetzelfde net, dus groen en grijs door elkaar.

Bron: Dutch Data Center Association.

Datacenters nemen stroom af van een ander netwerk dan huishoudens

  • De datacenters in Hollands Kroon nemen stroom af van Tennet, en niet van Liander.
  • Capaciteitsproblemen bij Liander zijn niet het gevolg van stroomgebruik van de datacenters in Hollands Kroon.
  • Liander en Tennet hebben beide wél tijd nodig om aan de snelgroeiende vraag te voldoen. Dit geldt voor afname en teruglevering van de stroom. Dit is een landelijk vraagstuk, met veel oorzaken. Hierbij treden op veel meer plaatsen knelpunten op. Niet alleen of vooral in de provincie Noord-Holland of de gemeente Hollands Kroon.
  • Bestaande afspraken over levering of teruglevering lopen geen gevaar: Liander en Tennet staan daar garant voor. Maar uitbreiden is beperkt mogelijk en daar maken beide bedrijven verdere afspraken over met hun klanten.

Grootschalige opslag energiezuiniger dan decentrale opslag

Grootschalige, centrale opslag van data is wel veel (energie-)efficiënter dan meerdere kleine datacenters. Ondanks de grote groei aan datastromen is het totale energiegebruik voor dataopslag wereldwijd bijna constant gebleven. Dat komt omdat we van veel decentrale (kleine servers/opslagruimtes per bedrijf), naar centrale opslag gaan (datacenters).

Voldoen aan energieprestatie-eisen

Datacenter gebouwen moeten voldoen aan de energieprestatie-eisen. Deze zijn onder andere gesteld op basis van het Bouwbesluit. Dit heeft ook te maken met energiebesparing en zorg voor het milieu. Daarmee hebben datacenters dus geen vrijstelling van duurzaamheid. Het feit dat de datacenters hier worden gebouwd en niet ergens anders is ook een duurzaamheidswinst. De temperatuur in Nederland is buiten gemiddeld in verhouding laag. Hierdoor kost de koeling van de systemen met buitenlucht minder energie.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.