Overslaan en naar de inhoud gaan

Energiegebruik

Stroomgebruik datacenters in Nederland
Datacenters gebruiken veel stroom. Hoeveel precies is niet bekend. Gebruikers van stroom hoeven hun energiegebruik niet openbaar te maken. De datacenters doen dat ook niet. Wel is bekend hoeveel alle zelfstandige datacenters in Nederland samen gebruiken.

De Dutch Datacenter Association (branchevereniging) geeft op haar website cijfers voor het totale stroomgebruik van alle zelfstandige Nederlandse datacenters. De cijfers zijn bijgewerkt tot en met 2020.

  • 0,39% van het totale energiegebruik in Nederland;
  • 2,8% van het totale elektriciteitsgebruik;
  • 88% hernieuwbare energie, ook wel groene energie genoemd;
  • Bron: Dutch Data Center Association.

Stroomgebruik datacenters Hollands Kroon

De datacenters van Microsoft en Google in Hollands Kroon werken op stroom die van het net komt. Beide bedrijven hebben hiervoor met energiebedrijven contracten gesloten voor de levering van "duurzame" energie, ook wel "groene" of "hernieuwbare" energie. Dat is stroom uit bronnen die niet uitgeput raken. In Nederland is dat energie uit zon en wind.

Netwerkcapaciteit

Google en Microsoft zijn grootgebruikers van elektriciteit. Daarom krijgen zij hun stroom rechtstreeks via het “hoofdwegennet” voor elektriciteit. Dat is eigendom van TenneT.

Huishoudens en kleinere bedrijven en organisaties in Hollands Kroon krijgen hun stroom van Liander, het regionale netwerkbedrijf.

Beide netwerken zijn met elkaar verbonden, net als rijkswegen en provinciale/gemeentelijke wegen.

De vraag naar elektriciteit neemt sterk toe. Er komen ook steeds meer aanbieders van stroom uit zon en wind. Ook zij maken gebruik van de elektriciteitsnetwerken in Nederland. De netwerkbedrijven hebben tijd nodig om aan de toename van vraag én aanbod te voldoen. Ze moeten ook omgaan met sterke schommelingen in het aanbod van energie uit zon en wind. Dat speelt in een groot deel van Nederland. Oók in Hollands Kroon.

Bestaande afspraken over de levering of het aanbieden (terug leveren) van stroom lopen geen gevaar: Liander en Tennet staan daar garant voor. Maar uitbreiden is momenteel beperkt mogelijk. Daar maken beide bedrijven verdere afspraken over met hun klanten. Meer informatie vindt u op de websites van Liander en TenneT.

Voor de periode na 2025 werken de provincie Noord-Holland, de netwerkbedrijven TenneT en Liander samen met het Rijk en gemeenten aan plannen voor uitbreiding van het elektriciteitsnet in Noord-Holland Noord. Ook de gemeente Hollands Kroon denkt hier actief over mee. De provincie heeft in oktober 2022 de Concept Energievisie voor Noord-Holland Noord bekendgemaakt. Burgemeester en wethouders van Hollands Kroon hebben hier op 30 november 2022 een reactie op gepubliceerd. Daarin roepen zij op inwoners nauw te betrekken bij deze planontwikkeling.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie