Afvalwater en milieu

Bij temperaturen vanaf 25 graden Celsius gebruiken datacenters op Agriport waterdampkoeling naast luchtkoeling. Hiervoor gebruiken ze waterdamp uit drinkwater. In dit drinkwater zitten zouten. De damp vervliegt voor een deel en wat overblijft is brijnwater. Dit is ingedikt restantwater met meer zout dan normaal.

Lozen van brijnwater

Het brijnwater wordt met vergunning van het waterschap (HHNK) geloosd in de sloot. Vervolgend gaat het via de Medemblikkervaart naar het gemaal Leemans. Uiteindelijk komt het in de Waddenzee terecht. Het HHNK beoordeelt de lozing. Zij kijken of dit een achteruitgang veroorzaakt van het oppervlaktewater waar het in terecht komt. De toegestane concentraties chloride zoals opgenomen in de vergunningsvoorwaarden zijn lager dan het zoutgehalte van het ontvangende oppervlaktewater. Het oppervlaktewater wordt door de lozingen dus niet zouter. Deze informatie staat in de watervergunningen van het HHNK.

De voorwaarden voor het lozen van brijnwater

Hieronder meer informatie uit de lozingsvergunningen over de voorwaarden voor het lozen van brijnwater:

  • Microsoft: luchtkoeling en waterkoeling meegeteld (temp > 25): Het debiet van het afvalwater zoals omschreven in voorschrift 4 mag maximaal 115 m3 per uur bedragen. En totaal 1005 m3 tijdens een tijdsblok van 16 zomerse dagen. Debiet is een natuurkundige grootheid voor een doorstromend medium uitgedrukt als de hoeveelheid van een vloeistof of gas per tijdseenheid
  • Google/Nimble: waterkoeling: de hoeveelheid afvalwater zoals omschreven in voorschrift 5 mag maximaal 7 m3 per uur zijn.

Foutje of onduidelijkheid tegengekomen?

De informatie op deze pagina’s hebben wij met de grootste zorgvuldigheid verzameld. Het is mogelijk dat u ergens een foutje of onduidelijkheid ziet. We stellen het op prijs als u ons daarop wijst. Dan herstellen we een eventuele fout zo snel mogelijk. Geef het aan ons door.