Overslaan en naar de inhoud gaan

Planschade, schadevergoeding

Onder bepaalde voorwaarden kunt u recht hebben op een tegemoetkoming voor schade door een planologische maatregel. Bijvoorbeeld door de regels van een bestemmingsplan of een wijziging van het bestemmingsplan. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.1.

Let op

Wanneer uw planschadeverzoek gaat over het Windpark Wieringermeer wordt dit verzoek niet behandeld door gemeente Hollands Kroon. Het Windpark is een rijksinpassingsplan en daarom worden de de planschadeverzoeken behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de site van de RVO  vindt u het aanvraagformulier en het adres waarnaar u het verzoek kunt opsturen.

Wanneer u het verzoek via onze site inlevert, moet een drempelbedrag worden betaald. De RVO brengt deze kosten zelf in rekening. Om te voorkomen dat u dubbel betaalt en moet wachten tot uw geld wordt terugbetaald, adviseren wij u het verzoek zelf bij de RVO in te leveren.

Aanpak

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kunt u doen via button ‘planschade aanvragen’. U kunt het formulier online invullen, de gevraagde bijlagen uploaden en het verplichte drempelbedrag van 300 euro via iDEAL betalen. De aanvraag moet binnen vijf jaar nadat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden, worden ingediend.

Om uw verzoek om planschade te kunnen beoordelen vragen wij advies aan een onafhankelijke deskundige. Als het nodig is kan er een hoorzitting plaatsvinden. De deskundige maakt een concept rapport. Dit concept wordt aan u, aan ons en eventueel aan een derde belanghebbende voorgelegd (ontwikkelende partij). De partijen kunnen een reactie geven op het rapport (zienswijze). De deskundige maakt daarna een definitief rapport.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het definitief rapport. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u bezwaar maken en eventueel in (hoger) beroep gaan.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in schadevergoeding (recht op planschade) zijn twee zaken van belang:

  • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
  • U heeft nog niet op een andere manier een schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Kosten

Wij nemen uw aanvraag in behandeling nadat wij het drempelbedrag van u hebben ontvangen. Het drempelbedrag is € 300,-. Na het invullen van de aanvraag via de oranje button, betaalt u via iDEAL en wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als er sprake is van planschade ontvangt u het drempelbedrag terug. Daarnaast ontvangt u wettelijke rente over het planschadebedrag.

Levertijd

De procedure voor een planschadeverzoek duurt gemiddeld een jaar.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie