Overslaan en naar de inhoud gaan

Planschade, schadevergoeding

Onder bepaalde voorwaarden kunt u recht hebben op een tegemoetkoming voor schade door een planologische maatregel. Bijvoorbeeld door de regels van een bestemmingsplan of een wijziging van het bestemmingsplan. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening, artikel 6.1.

Let op

Wanneer uw planschadeverzoek gaat over het Windpark Wieringermeer wordt dit verzoek niet behandeld door gemeente Hollands Kroon. Het Windpark is een rijksinpassingsplan. Daarom worden de planschadeverzoeken behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van de RVO vindt u meer informatie. Het verzoek om planschade dient u bij ons in door op de oranje knop te klikken (Planschade aanvragen). Wij sturen uw verzoek door naar de RVO.

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in planschade moet u indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kunt u doen via de knop ‘planschade aanvragen’. U kunt het formulier online invullen. U kunt de gevraagde bijlagen uploaden en het verplichte drempelbedrag van € 300,- via iDEAL betalen. U moet de aanvraag binnen vijf jaar indienen, nadat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden.

Om uw verzoek om planschade te kunnen beoordelen vragen wij advies aan een onafhankelijke deskundige. Als het nodig is kan er een hoorzitting plaatsvinden. De deskundige maakt een concept rapport. Dit concept wordt aan u, aan ons en eventueel aan een derde belanghebbende voorgelegd (ontwikkelende partij). De partijen kunnen een reactie geven op het rapport (zienswijze). De deskundige maakt daarna een definitief rapport.

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het definitief rapport. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken en eventueel in (hoger) beroep gaan.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in schadevergoeding (recht op planschade) zijn twee zaken van belang:

  • U kon de schade niet voorzien toen u het huis of de grond kocht.
  • U heeft nog niet op een andere manier een schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Wij nemen uw aanvraag in behandeling nadat wij het drempelbedrag van u hebben ontvangen. Het drempelbedrag is € 300,-. Na het invullen van de aanvraag via de oranje knop, betaalt u via iDEAL. Daarna nemen we uw aanvraag in behandeling. Als er sprake is van planschade ontvangt u het drempelbedrag terug. Daarnaast ontvangt u wettelijke rente over het planschadebedrag.

De procedure voor een planschadeverzoek duurt gemiddeld een jaar.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie