Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u de grond anders gebruiken of iets uitvoeren wat anders is dan volgens de regels uit het bestemmingsplan mag? Dan kunt u een verzoek bij ons indienen om een bestemmingsplan te wijzigen. Voordat u een officieel verzoek indient kunt u eerst een principeverzoek indienen.

Principeverzoek

Wanneer uw plan niet past/strijdig is met het geldende bestemmingsplan dan kunt u een principeverzoek aanvragen. Uit uw verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe de gemeente tegenover uw plannen staat. Voor een principeverzoek is het niet nodig om uitgewerkte tekeningen en ruimtelijke redenen aan te leveren. Wel moet duidelijk zijn wat u wilt uitvoeren. Een principeverzoek kost € 53,30.

Uw principeverzoek wordt beoordeeld door verschillende teams van de gemeente. Het resultaat ontvangt u per mail.

Officiële aanvraag 

In het antwoord op het principeverzoek wordt aangegeven wat het vervolg is. In veel gevallen kan een omgevingsvergunning worden ingediend. In sommige gevallen moet een ruimtelijke procedure worden gestart om uw plannen mogelijk te maken. Via de oranje knop op deze pagina kunt u uw nieuwe bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan indienen. Aan het indienen van een officiële aanvraag zijn kosten verbonden. Alle kosten zijn voor degene die de aanvraag doet. Kosten zijn bijvoorbeeld het schrijven van stukken voor het proces, aanleveren bestemmingsplan, of een goede onderbouwing, planschade en leges. Voor het indienen is het nodig om alle stukken compleet aan te leveren.

Actuele wijzigingen in bestemmingsplannen

Alle bestemmingsplanwijzigingen worden bekend gemaakt via officielebekendmakingen.nl. Als u geen wijziging wilt missen, kunt u zich via die website aanmelden op de e-mailservice. Stukken die ter inzage liggen kunt u online via www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken. De verwijzing vindt u in de publicatie.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie