Overslaan en naar de inhoud gaan

Bestemmingsplan wijzigen

Wilt u de grond anders gebruiken of iets uitvoeren wat anders is dan volgens de regels uit het bestemmingsplan mag? Dan kunt u een verzoek bij ons indienen om een bestemmingsplan te wijzigen. Voordat u een officieel verzoek indient kunt u eerst een principeverzoek indienen.

Principeverzoek

Wanneer uw plan niet past/strijdig is met het geldende bestemmingsplan dan kunt u een principeverzoek aanvragen. Uit uw verzoek moet duidelijk naar voren komen op welke punten uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe de gemeente tegenover uw plannen staat. Voor een principeverzoek is het niet nodig om uitgewerkte tekeningen en ruimtelijke redenen aan te leveren. Wel moet duidelijk zijn wat u wilt uitvoeren. Een principeverzoek kost € 54,15.

Uw principeverzoek wordt beoordeeld door verschillende teams van de gemeente. Het resultaat ontvangt u per mail.

Omgevingswet

Op 1 januari 2023 gaat de Omgevingswet in. Afwijken van het Omgevingsplan is mogelijk als daar een goede reden voor is. Hiervoor moet een onderbouwing worden geschreven. De onderbouwing voor het afwijken van het Omgevingsplan is onder de Omgevingswet uitgebreider. Onder de Omgevingswet speelt gezondheid bijvoorbeeld ook een belangrijke rol.

Bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen (ruimtelijke plannen) die voor 1 januari 2023 als ontwerp ter inzage liggen, behandelen wij volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Plannen die na 1 januari 2023 binnenkomen behandelen wij volgens de nieuwe Omgevingswet.

Dit geldt niet alleen voor ruimtelijke plannen maar ook voor omgevingsvergunningen. Bij omgevingsvergunningen is de datum van aanvraag belangrijk voor het overgangsrecht. Een aanvraag omgevingsvergunning die voor 1 januari 2023 is binnengekomen, behandelen wij volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning of voor het afwijken van het omgevingsplan ontvangen, beoordelen wij of de stukken van voldoende kwaliteit zijn. Als dit zo is, wordt deze aanvraag volgens de Wro of Wabo behandeld.

Als de stukken niet compleet zijn of niet van voldoende kwaliteit, dan is er meer tijd nodig in de voorbereidende fase. Wij kunnen dan niet beloven dat de stukken voor 1 januari 2023 ter inzage liggen. Deze plannen moeten dan aan de Omgevingswet voldoen.

Officiële aanvraag 

In het antwoord op het principeverzoek wordt aangegeven wat het vervolg is. In veel gevallen kan een omgevingsvergunning worden ingediend. In sommige gevallen moet een ruimtelijke procedure worden gestart om uw plannen mogelijk te maken. Via de oranje knop op deze pagina kunt u uw nieuwe bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan indienen. Aan het indienen van een officiële aanvraag zijn kosten verbonden. Alle kosten zijn voor degene die de aanvraag doet. Kosten zijn bijvoorbeeld het schrijven van stukken voor het proces, aanleveren bestemmingsplan, of een goede onderbouwing, planschade en leges. Voor het indienen is het nodig om alle stukken compleet aan te leveren.

Actuele wijzigingen in bestemmingsplannen

Alle bestemmingsplanwijzigingen worden bekend gemaakt via officielebekendmakingen.nl. Als u geen wijziging wilt missen, kunt u zich via die website aanmelden op de e-mailservice. Stukken die ter inzage liggen kunt u online via www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken. De verwijzing vindt u in de publicatie.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie