Ontwikkelen

Bouwen en wonen, vergunningen, asbest en een overzicht van de bestemmingsplannen in Hollands Kroon vindt u onder Bestemmingsplan.

Een omgevingsvisie is een gemeentelijk document en beschrijft het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. Hiermee bedoelen we de bebouwde en natuurlijke omgeving. De omgevingsvisie gaat over thema’s zoals wonen, verkeer & vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. De inhoud is samen met inwoners, bedrijven en de gemeenteraad bedacht. Bekijk onze omgevingsvisie op omgevingsvisie.hollandskroon.nl.

Het ondernemersloket, informatie over seizoensarbeiders en het contactformulier voor ondernemers vindt u onder Ondernemen.

Onder Projecten vindt u informatie over diverse projecten in Hollands Kroon eventueel met een verwijzing naar een website met meer informatie.