Vraag vergunning logies voor tijdelijke werknemers op tijd aan

Voor een logiesaccomodatie heeft u een vergunning nodig. De afgelopen jaren is door werkgevers en huisvesters van tijdelijke medewerkers geïnvesteerd in het creëren van goede logiesaccommodaties. Veel agrarische bedrijven beschikken inmiddels over een vergunde logiesaccommodatie bij hun bedrijf.

Het aanvragen van een vergunning voor logies kost tijd

Bollen op het bollenveld

De voorbereidingen en procedures die voorafgaan aan de plaatsing van een logiesaccommodatie vragen tijd. Tijd van u en van ons als gemeente. Denk aan vooroverleg, opstellen van rapporten, vergunning indienen, toetsing van de stukken en wettelijke termijnen. Ieder jaar merken we dat in een aantal gevallen het vergunningentraject door bedrijven te laat wordt ingezet. Hierdoor beschikken deze bedrijven niet op tijd over de noodzakelijke logiesaccommodatie. Dit geldt ook voor bedrijven die een tijdelijke vergunning hebben en deze opnieuw willen aanvragen.

Vraag op tijd uw vergunning aan!

Vraag daarom op tijd uw vergunning bij ons aan. Houd rekening met een voorbereidingstijd van minimaal 6 maanden. Zo kunt u van uw (nieuwe) logiesaccommodatie gebruik (blijven) maken én voorkomt u dat wij handhavend op moeten treden.