Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke werknemers/arbeidsmigranten huisvesten

In onze gemeente is er veel vraag naar plekken voor het huisvesten van tijdelijke medewerkers. Hen huisvesten is een complex onderwerp. Het raakt direct en indirect vele thema’s zoals:
•    veiligheid;
•    woningvoorraad;
•    toekomstbestendigheid;
•    overlast;
•    regelgeving;
•    reikwijdte (lokaal & regionaal);
•    kernen;
•    buitengebied;
•    verkeer. 

Wij vinden het belangrijk dat tijdelijke werknemers op een fatsoenlijke en legale manier worden gehuisvest. Daarom zijn hier beleidsregels voor opgesteld.

Let op

Informeer uw buurt

Gaat u een vergunning aanvragen voor het huisvesten van tijdelijke werknemers of bent u dit van plan? Informeer dan uw buurt. Het is handig om uw buren van te voren op de hoogte te brengen van uw plannen. Zo voorkomt u klachten en wanneer u een vergunning nodig heeft, bezwaren op uw plannen. Wilt u weten wat er bij u in de buurt gebeurt? Abonneer u dan op de e-mailservice van Overheid.nl. Dan ontvangt u een melding als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is.

Voordat u de plannen voor het huisvesten van tijdelijke werknemers gaat uitwerken en/of indienen raden wij u het volgende aan.

  • Dien eerst een principeverzoek in. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren. Dit scheelt in het begin kosten. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren.
  • Wanneer uw principeverzoek positief wordt beoordeeld, kunt u uw plannen verder uitwerken. Vervolgens kunt u een aanvraag omgevingsvergunning  indienen.

Beleid

Het huidige beleid is in oktober 2019 vastgesteld. Er zijn een aantal regels gewijzigd ten opzichte van het oude beleid. Zo worden logies in woningen niet langer mogelijk gemaakt. Ook wordt ingezet op grootschaligere logies aan de randen van kernen.

Grootschalige huisvesting

Grootschalige logiesfunctie betekent 80 of meer logiesplaatsen. Aan een accommodatie voor logies aan 80 personen of meer stellen we andere voorwaarden wat betreft de concentratie bij dorpskernen.

Aanvraag

Vraagt u een nieuwe logiesfunctie voor het huisvesten van tijdelijke werknemers aan? Dan kijken we of dit past binnen het beleid. De beleidsregels voor logiesfuncties tijdelijke werknemers kunt u vinden in het groene blok. Daarnaast kijken we ook naar het bestemmingsplan, het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening en welstand.

•    Logiesfuncties als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf mogen geen belemmering opleveren voor omliggende bedrijven en woningen.
•    Er geldt een maximaal aantal van 40 personen per agrarisch bedrijf.
•    Bij agrarische bedrijven kunt u logies aanbieden aan de eigen behoefte aan tijdelijke werknemers. U mag dus alleen tijdelijke werknemers die werkzaam zijn bij uw bedrijf op uw perceel huisvesten. Dit moet u onderbouwen en aantonen. Wij laten dit dan beoordelen door de Agrarische Beoordelingscommissie (ABC).
•    U moet ook een exploitatievergunning aanvragen voor het huisvesten van tijdelijke werknemers.

Toezicht & handhaving op huisvesting van tijdelijke werknemers

We staan voor legale en fatsoenlijke huisvesting. Daarom zijn we ook streng op het controleren en handhaven op plekken waar de huisvesting niet legaal is. Het toezicht op de huisvesting van tijdelijke werknemers heeft bij ons een hoge prioriteit.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie