Overslaan en naar de inhoud gaan

Tijdelijke werknemers huisvesten

In onze gemeente is er veel vraag naar plekken voor het huisvesten van tijdelijke medewerkers. Hen huisvesten is een complex onderwerp. Het raakt direct en indirect vele thema’s zoals veiligheid, woningvoorraad, toekomstbestendigheid, overlast, regelgeving, reikwijdte (lokaal & regionaal), kernen, buitengebied en verkeer. Wij vinden het belangrijk dat tijdelijke werknemers op een fatsoenlijke en legale manier worden gehuisvest en daarom zijn hier beleidsregels voor opgesteld.

Let op

Informeer uw buurt

Gaat u een vergunning aanvragen voor het huisvesten van tijdelijke werknemers of bent u dit van plan? Informeer dan uw buurt. Het is handig om uw buren van te voren op de hoogte te brengen van uw plannen, zo voorkomt u klachten en wanneer u een vergunning nodig heeft, bezwaren op uw plannen. Wilt u weten wat er bij u in de buurt gebeurt? Abonneer u dan op de e-mailservice van Overheid.nl. Als abonnee ontvangt u elke keer als er in uw plaats of postcodegebied een publicatie is, een melding.

Aanpak

Voordat u de plannen voor het huisvesten van tijdelijke werknemers gaat uitwerken en/of indienen raden wij u aan om altijd een principeverzoek in te dienen. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe wij ‘in principe’ tegenover uw plannen staan. Voor een principeverzoek is het niet nodig om officiële tekeningen of ruimtelijke onderbouwingen aan te leveren, dit scheelt in het begin kosten. Wel moet het duidelijk zijn wat u wilt realiseren.

Wanneer uw principeverzoek positief wordt beoordeeld, kunt u uw plannen verder uitwerken. Vervolgens kunt u een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Beleid

Het beleid is in oktober 2019 vastgesteld. Hierbij zijn een aantal gewijzigde regels doorgevoerd ten opzichte van het oude beleid. Zo worden logies in woningen niet langer mogelijk gemaakt en wordt ingezet op grootschaligere logies aan de randen van kernen.

Grootschalige huisvesting

Er is sprake van een grootschalige logiesfunctie vanaf 80 of meer logiesplaatsen. Dit onderscheid is er omdat aan een accommodatie voor logies aan 80 personen of meer andere voorwaarden worden gesteld wat betreft de concentratie bij dorpskernen.

Aanvraag

Bij een aanvraag voor het realiseren van een nieuwe logiesfunctie voor het huisvesten van tijdelijke werknemers wordt er getoetst aan het beleid. De beleidsregels voor logiesfuncties tijdelijke werknemers kunt u vinden aan de rechterkant in het groene blok. Daarnaast wordt er ook getoetst aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit 2012, de gemeentelijke bouwverordening en welstand.

Voorwaarden

  • Voor logiesfuncties als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf is het belangrijk dat deze geen belemmering opleveren voor omliggende bedrijven en woningen.
  • Er geldt een maximaal aantal van 40 personen per agrarisch bedrijf.
  • Bij agrarische bedrijven kan logies worden geboden aan de eigen behoefte aan tijdelijke werknemers. U mag dus alleen tijdelijke werknemers die werkzaam zijn bij uw bedrijf op uw perceel huisvesten. Dit moet onderbouwd en aangetoond worden. Wij laten dit vervolgens toetsen door de Agrarische Beoordelingscommissie (ABC).
  • Er dient ook een exploitatievergunning aangevraagd te worden voor het huisvesten van tijdelijke werknemers.

Bijzonderheden

Toezicht & handhaving op huisvesting van tijdelijke werknemers

Omdat we staan voor legale en fatsoenlijke huisvesting, zijn we ook streng op het controleren en handhaven op de plekken waar de huisvesting niet legaal is. Het toezicht op de huisvesting van tijdelijke werknemers heeft bij ons een hoge prioriteit.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie