Subsidies

Een aantal instanties waaronder de provincie stelt jaarlijks een aantal subsidieregelingen vast en voert deze zelf uit. De meest voorkomende onderwerpen van (provinciale) subsidies zijn: energie en milieu, welzijn, cultuur en recreatie, innovatie, scholing en werkgelegenheid en verkeer en vervoer. Soms is er subsidie beschikbaar voor de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de provincie. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Buiten deze subsidies komen startende ondernemers in aanmerking voor de zogeheten fiscale faciliteiten. U heeft als u door de Belastingdienst wordt gezien als ondernemer recht op belastingaftrekposten. Meer hierover kunt u vinden in de rubriek Belastingdienst.     

Hollands Kroonse Uitdaging: hulp vragen en bieden

Als maatschappelijke organisatie kunt u een verzoek indienen bij de Uitdaging. De Advies en/of Matchgroep bekijkt deze aanvragen. Dit is een groep oude rotten en jonge honden uit het bedrijfsleven. Bij goedkeuring zoeken zij een geschikte partner om mee samen te werken.

Ook kunnen bedrijven hun kennis, middelen en medewerkers aanbieden aan de Hollands Kroonse Uitdaging. De Matchgroep zoekt hier een passende vraag bij.