Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidieregelingen

Een aantal instanties waaronder de provincie stelt elk jaar een aantal subsidieregelingen vast en voert deze zelf uit. De meest voorkomende onderwerpen van (provinciale) subsidies zijn: 
•    energie en milieu;
•    welzijn;
•    cultuur;
•    recreatie;
•    innovatie;
•    scholing en werkgelegenheid;
•    verkeer en vervoer. 

Soms is er subsidie beschikbaar voor de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de provincie. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Buiten deze subsidies komen startende ondernemers in aanmerking voor de zogeheten fiscale faciliteiten. Ziet de Belastingdienst u als ondernemer? Dan heeft u recht op belastingaftrekposten.

Financieringstafel voor ondernemers

De Financieringstafel Noord-Holland Noord helpt u bij het vergroten en versterken van uw netwerk. De Financieringstafel begeleidt u in de zoektocht naar kapitaal. Daarnaast ondersteunt de Financieringstafel u bij het uitwerken van uw concept en het schrijven van een sterk businessplan. Het pilotproject richt zich specifiek op mkb-ondernemers met een veelbelovende businesscase, maar hier (nog) geen financiering voor kunnen vinden. Ga voor meer informatie naar de Financieringstafel.

Hollands Kroonse Uitdaging: hulp vragen en bieden

Als maatschappelijke organisatie kunt u een verzoek indienen bij de Hollands Kroonse Uitdaging. De advies- en/of matchgroep bekijkt deze aanvragen. Dit is een groep oude rotten en jonge honden uit het bedrijfsleven. Bij goedkeuring zoeken zij een geschikte partner om mee samen te werken.

Ook kunnen bedrijven hun kennis, middelen en medewerkers aanbieden aan de Hollands Kroonse Uitdaging. De Matchgroep zoekt hier een passende vraag bij.

ROM InWest voor een innovatief en sterk ondernemersklimaat in Noord-Holland

ROM InWest ondersteunt ondernemers in Noord-Holland die zich inzetten voor:
•    de versnelling van de energietransitie;
•    de circulaire economie. 

Naast de mogelijkheid tot financiële ondersteuning, helpt ROM InWest ondernemers ook inhoudelijk op weg. ROM InWest biedt hulp bij knelpunten in business development. Zo toetsen specialisten plannen van ondernemers op financiële en technische haalbaarheid. Daarnaast worden de juiste partijen met elkaar in contact gebracht. Ook kan ROM InWest, net als de andere ROM’s in Nederland, uitvoering geven aan Rijksregelingen. 

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie