Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidieregelingen

Een aantal instanties waaronder de provincie stelt jaarlijks een aantal subsidieregelingen vast en voert deze zelf uit. De meest voorkomende onderwerpen van (provinciale) subsidies zijn: energie en milieu, welzijn, cultuur en recreatie, innovatie, scholing en werkgelegenheid en verkeer en vervoer. Soms is er subsidie beschikbaar voor de vestiging en uitbreiding van bedrijven in de provincie. Of u in aanmerking komt voor een subsidie zult u samen met de subsidiegever moeten beoordelen. Buiten deze subsidies komen startende ondernemers in aanmerking voor de zogeheten fiscale faciliteiten. Wordt u door de Belastingdienst gezien als ondernemer? Dan heeft u recht op belastingaftrekposten.

Financieringstafel voor ondernemers

De Financieringstafel Noord-Holland Noord helpt je bij het vergroten en versterken van jouw netwerk, biedt begeleiding in de zoektocht naar kapitaal en ondersteunt je bij het uitwerken van jouw concept en het schrijven van een sterk businessplan. Het pilotproject richt zich specifiek op mkb-ondernemers met een veelbelovende businesscase, maar hier (nog) geen financiering voor kunnen vinden. Ga voor meer informatie naar de Financieringstafel.

Hollands Kroonse Uitdaging: hulp vragen en bieden

Als maatschappelijke organisatie kunt u een verzoek indienen bij de Uitdaging. De Advies en/of Matchgroep bekijkt deze aanvragen. Dit is een groep oude rotten en jonge honden uit het bedrijfsleven. Bij goedkeuring zoeken zij een geschikte partner om mee samen te werken.

Ook kunnen bedrijven hun kennis, middelen en medewerkers aanbieden aan de Hollands Kroonse Uitdaging. De Matchgroep zoekt hier een passende vraag bij.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie