Loonkostensubsidie

Wanneer u als werkgever een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt, heeft u mogelijk rechtop loonkostensubsidie (LKS). Als werkgever betaalt u dan alleen voor iemands ‘loonwaarde’. De loonwaarde is de echte arbeidsproductiviteit (uitgedrukt in een deel) van het werk dat een medewerker kan verrichten.

Hoe werkt het?

 • Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand aan het werk nemen die door een ziekte of handicap een arbeidsbeperking heeft. Het gaat om medewerkers die door hun arbeidsbeperking een lagere productiviteit hebben.
 • De werkgever vraagt loonkostensubsidie aan voor een medewerker die minder dan het wettelijk minimum salaris kan verdienen.
 • Een loonwaarde-expert stelt op de werkplek de loonwaarde van de medewerker vast. Deze expert wordt door de gemeente aangewezen.
 • De loonkostensubsidie betaald het verschil tussen loonwaarde en het minimumloon. Het is bedoeld voor medewerkers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen.
 • U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de medewerker staat ingeschreven.
 • Mocht het cao-loon hoger zijn dan het minimum salaris, dan zijn de meerkosten voor rekening van de werkgever.
 • Loonkostensubsidie kan nooit meer zijn dan 70% van het wettelijk minimumloon.

Wanneer kunt u loonkostensubsidie aanvragen?

U kunt in aanmerking komen voor loonkostensubsidie als uw werknemer aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 • De werknemer woont in Hollands Kroon
 • De werknemer is (waarschijnlijk) niet in staat om zelfstandig wettelijk minimumloon te verdienen.
 • De werknemer ontvangt geen Wajong/ WIA uitkering van UWV.
 • De werknemer krijgt een contract van minimaal 6 maanden en vaste uren van minimaal 12 uur per week

Vragen of meer informatie?

Neem contact met ons op. Of mail ons.