Promotie Holland Boven Amsterdam

Holland Boven Amsterdam is de gebiedsmarketeer van onder andere de gemeente Hollands Kroon. Holland boven Amsterdam en Hollands Kroon hebben een nauwe samenwerking en samen positioneren we het gebied.

Bezoek Hollands Kroon

Bezoek Hollands Kroon is de website voor de gast met gemeente Hollands Kroon als afzender. Dit is een microsite van de Holland Boven Amsterdam -site. Dat betekend dat de informatie die ingeladen wordt op een van de sites, ook terug te vinden is op de andere site.

Waddenzee campagne

Waddenzee campagne is de marketingcampagne rondom de Waddenzee die in 2019 van start is gegaan. Ofwel VISIT WADDEN. Deze campagne is in het leven geroepen om het UNESCO werelderfgoed de Waddenzee te promoten. Het gebied van Noord-Holland Noord doet mee aan deze campagne.

Meer weten over Holland Boven Amsterdam, Bezoek Hollands Kroon of de Waddenzee campagne, neem contact met ons op via het contactformulier in de rechterkolom.