Versoepeling Coronamaatregelen en Tozo uitkering

Door de versoepelingen van de Coronamaatregelen begrijpen wij dat u vragen heeft over uw Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) uitkering. Hieronder een paar vragen en antwoorden.

Vragen en antwoorden

Ik wil graag een verlenging van de inkomensondersteuning aanvragen. Hoe doe ik dit?

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 staat er een aanvraagformulier op de website waarmee u een verlenging voor de Tozo (Tozo 2) kunt aanvragen. De Tozo tegemoetkoming die u op dit moment ontvangt wordt niet automatisch verlengd. U moet dus zelf een nieuwe aanvraag indienen mocht u nog niet voldoende/geen inkomsten hebben.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van Tozo 2 ten opzichte van Tozo 1?            

1. Het inkomen van de partner wordt gekort op de norm 'samenwonenden'. 

Als u samenwonend bent en uw partner inkomsten heeft dient u deze door te geven. De inkomsten van uw partner worden gekort op de norm. Bijvoorbeeld u heeft als ondernemer geen inkomsten maar uw partner verdiend netto € 1.000 per maand. In dit geval heeft u recht op een maandelijkse Tozo ondersteuning van € 503,31 (€ 1.503,31 - € 1.000). Wij controleren het door u opgegeven bedrag aan inkomsten in onze systemen. Als u onjuiste informatie verstrekt kan de gemeente de teveel verstrekte uitkering terugvorderen en u een bestuurlijke boete opleggen. 

2. U heeft Tozo 1 toegekend gekregen vanaf 1 april of 1 mei. 

Als de ingangsdatum van uw Tozo 1 later is ingegaan dat 1 maart 2020 dan heeft u vanaf dat moment 3 maanden Tozo conform de Tozo 1 voorwaarden. Als u na 3 maanden nog geen of te weinig inkomsten heeft kunt u een aanvraag indienen voor de Tozo 2.  Tozo 2 loopt tot en met 30 september 2020.

3. De kredietfaciliteit van € 10.157 is ook van toepassing bij Tozo 2.

Vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020 kunt u een kredietaanvraag indienen tot een maximum van € 10.157. Als u in de periode van Tozo 1 een maximaal krediet heeft toegekend gekregen heeft u geen recht tot een nieuw krediet. Als u bijvoorbeeld in Tozo 1 € 8.000 krediet heeft toegekend gekregen, kunt u per 1 juni tot en met 31 augustus 2020 maximaal € 2.157 aanvullend krediet aanvragen. 

Omdat het kabinet meerdere ondersteuningspakketten heeft doorgevoerd moet u als extra voorwaarde een 'minimus-verklaring' ondertekenen. Als u in de afgelopen 3 belastingjaren een subsidie heeft gehad moet u dit aangeven. Wij beoordelen in welke mate u rechthebbend bent voor een Tozo-krediet, afhankelijk van de door u genoten subsidie.

Bij de aanvraag moet u onderbouwen waarvoor u het kredietbedrag nodig heeft. Wij kunnen hiervoor aanvullende informatie opvragen zoals recente jaarcijfers, aangiften inkomstenbelastingen, overzicht waar het krediet voor benodigd is en/of een aanvullende prognose.

Wij beoordelen niet in welke mate uw onderneming levensvatbaar is, wel wordt er gekeken naar de terugbetaalmogelijkheden (draagkracht).

4. Wij kunnen achteraf besluiten om een soortgelijke boekencontrole te houden om achteraf het definitief recht op Tozo vast te stellen. Mocht hieruit blijken dat u geen of minder recht had kunnen we de teveel verstrekte Tozo terugvorderen en een bestuurlijke boete opleggen. 

Direct Tozo 2 aanvragen kan via https://www.hollandskroon.nl/inkomensondersteuning.

Moet ik mijn uitkering stopzetten als ik weer aan het werk ga?

U kunt ervoor kiezen om uw uitkering te beëindigen als uw inkomsten hoger zijn dan de maandelijkse Tozo uitkering. Is dit niet het geval? Geef dan uw netto inkomsten aan ons door voor de 28e van ieder maand. Deze worden ingehouden op de Tozo uitkering die u maandelijks ontvangt. Uw inkomen geeft u door via bbz@hollandskroon.nl. Zet hierbij uw naam, adres, woonplaats en BSN-nummer.

Op dit moment weet ik nog niet wat ik ga verdienen. Wat moet ik doen?

U kunt de Tozo uitkering laten doorlopen. Zodra u uw inkomsten weet kunt u deze aan ons doorgeven of u kunt een schatting doorgeven, zodat u later uw werkelijke inkomsten doorgeeft.

Wat doe ik als ik andere vragen heb?

Deze kunt u sturen naar bbz@hollandskroon.nl.