Overslaan en naar de inhoud gaan

Financiële regelingen voor ondernemers

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen.

Voor meer informatie zie de website Coronavirus: financiële regelingen van de rijksoverheid en het Overzicht steun- en herstelpakket.

Download de poster: steun en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt.

Hulpmiddelen voor meer overzicht

De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee u inzicht krijgt in welke regelingen op u van toepassing zijn:

Maatregelen belastingdienst voor ondernemers en werkgevers

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf problemen door de coronacrisis? De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen.

Meer informatie over de maatregelen van de Belastingdienst vindt u op de website van de Belastingdienst

Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor ZZP’ers en ondernemers (Tozo)

ZZP'ers en ondernemers in Hollands Kroon kunnen een tijdelijke financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Deze landelijke regeling komt voort uit de maatregelen rondom de coronacrisis. De regeling is verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021. U kunt online via krijgiktozo.nl uitzoeken of u in aanmerking komt voor deze regeling. Het kabinet regelt dat alle zelfstandig ondernemers die in de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal zijn aangegaan of nog aangaan betalingsuitstel krijgen tot 1 juli 2021. U hoeft pas per 1 juli 2021 te starten met terugbetalen, dat is een uitstel van 6 maanden. Daarnaast wordt in die periode de renteopbouw op deze leningen stopgezet. Het aflossingstermijn wordt ook met 6 maanden verlengd, van 3 naar 3,5 jaar.

Meer informatie over de Tozo vindt u op de pagina Inkomensondersteuning.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ondernemers kunnen ook na 1 oktober 2020 gebruikmaken van de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De subsidie loopt door tot en met juni 2021, met enkele aanpassingen. De verlenging is onderdeel van het nieuwe steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt van het kabinet. Meer informatie vindt u op de website van de RVO.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)/Regeling tegemoetkoming loonkosten

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen door de coronacrisis. Vanaf 1 april 2021 moet sprake zijn van een omzetverlies van ten minste 30%. Lees meer over de NOW3.0 op de website van de Rijksoverheid.

Specifieke steun voor zwaargetroffen sectoren

Naast de algemene regelingen is er voor bepaalde zwaar getroffen sectoren extra steun, zoals:

Regeling landbouw-, tuinbouw- en visserijsector

Veel bedrijven in de landbouw, tuinbouw en visserij zijn geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt: de horeca. Het kabinet komt deze sectoren tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19. Klik hier voor meer informatie over: Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C)

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (COL, BMKB, GO en KKC)

Er zijn extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties voor kleine en middelgrote bedrijven, start-ups en scale-ups. Zo houden of krijgen ook deze bedrijven toegang tot bijvoorbeeld financiering door banken. 

Time-out-arrangement (TOA)

Het time-out-arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt door de coronacrisis van belang. Zo wil het kabinet faillissementen voorkomen. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Samengevat: Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht voor (financiële) hulp?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel:kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Bel dan het KVK-adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de gemeente Hollands Kroon. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie