Overslaan en naar de inhoud gaan

Coronavirus: informatie voor ondernemers

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het coronavirus heeft zeker ook veel impact op ondernemers in Hollands Kroon. Met deze specifieke webpagina proberen wij u zo goed mogelijk te informeren. Deze pagina wordt aangevuld zodra er meer informatie is.

1. Financiële steun ondernemers

Overzicht financiële regelingen

Het coronavirus treft ondernemers hard. Het kabinet heeft daarom besloten om ondernemers te steunen met onder andere financiële regelingen. Het doel hiervan is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Waar vindt u een overzicht van de financiële regelingen?

Voor werkgevers en (zelfstandig) ondernemers, onder wie ook zzp’ers, is er een breed noodpakket met financiële regelingen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie over de regelingen. Ga hiervoor naar:

Welke regelingen zijn op mij van toepassing?

De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u zien welke regelingen u kunt gebruiken:

2. Uitbreidingen steun en Herstelpakketten banen en economie

Uitbreiding steun- en herstelpakket 21 januari 2021

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Ook voert het kabinet een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen, en komt er een voorraadvergoeding voor detailhandel. Meer hierover kunt u teruglezen op de website van de rijksoverheid.

Uitbreiding steun- en herstelpakket 18 december 2020

Het kabinet voegt een aantal gerichte tegemoetkomingen aan het steun- en herstelpakket toe vanwege de verzwaarde lockdown die sinds 15 december geldt. Zo krijgen mkb-ondernemers in de non-food detailhandel een vergoeding voor hun seizoensgevoelige voorraad. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Uitbreiding steun- en herstelpakket 9 december 2020

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. Er komt extra tegemoetkoming voor bedrijven met hoge omzetverliezen, bijvoorbeeld omdat zij door de corona-maatregelen gesloten zijn. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Aanvulling steun- en herstelpakket ondernemers van 27 oktober 2020

Op 27 oktober 2020 presenteerde het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket voor ondernemers die hard getroffen zijn door de recente maatregelen die zijn genomen. Bijvoorbeeld voor horeca-ondernemers of transportbedrijven. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitbreiding steun- en herstelpakket 28 augustus 2020

Het kabinet heeft een Kamerbrief steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden gestuurd naar de Tweede Kamer. De volledige brief kunt u lezen op de website van de rijksoverheid.

3. Aanvragen steunmaatregelingen

De maatregelen Tozo, NOW en TOGS zijn de 3 grote regelingen voor tegemoetkomingen in de inkomsten en salarissen. Kijk op de website van de Rijksoverheid welke van deze 3 regelingen u kunt aanvragen. Dit kunnen meerdere regelingen zijn.

Waar vraagt u de Tozo aan?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vraagt u aan bij de gemeente. De regeling bestaat uit 2 delen:

 1. Een tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo). Deze vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.
 2. Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

De tijdelijke inkomensondersteuning en de lening bedrijfskapitaal zijn bedoeld voor zelfstandig ondernemers (ook zzp’ers) die wonen en ingeschreven staan in de gemeente Hollands Kroon en die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. U kunt online via krijgiktozo.nl uitzoeken of u in aanmerking komt voor deze regeling. Meer informatie over de voorwaarden het aanvragen van de Tozo staat op de pagina Inkomensondersteuning

Waar vraagt u de NOW-regeling aan?

De NOW-regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers die verwachten dat zij door het coronavirus over een periode van 3 maanden ten minste 20% omzetverlies hebben. Werkgevers kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor de NOW-subsidie.

Waar vraagt u de TOGS aan?

Via de TOGS-regeling kunnen ondernemers eenmalig tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen om vaste lasten te betalen. De TOGS vraagt u aan bij RVO.

Waar vraagt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) aan?

Heeft u omzetverlies door de coronamaatregelen? En moeite om de vaste lasten van uw mkb-onderneming te betalen? Dan kunt u via de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) subsidie aanvragen. MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van EZK om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Deze tegemoetkoming komt boven op de tegemoetkoming loonkosten (NOW).  Deze regeling kunt u aanvragen bij de RVO. 

Adviestool TVL: met de Adviestool TVL kunt u in 3 stappen zien of u in aanmerking komt voor TVL en welk bedrag u mogelijk kunt aanvragen. U heeft hiervoor uw KVK-nummer nodig.

Welke maatregelen zijn er vanuit de belastingdienst voor ondernemers en werkgevers?

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf problemen door de coronacrisis? De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om u te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Meer informatie over de maatregelen van de Belastingdienst vindt u op de website van de Belastingdienst.

Waar vraagt u de Corona OverbruggingsLening (COL) aan?

De COL is een aanvullende maatregel voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers of mkb-ers zonder kredietrelatie bij een bank. Het gaat hierbij om bedrijven, die overwegend met extern eigen vermogen gefinancierd zijn. Meer informatie over criteria en aanvragen vindt u op de website van het Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Heeft u als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen?

Dan kunt u bij uw financier informeren naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Meer informatie leest u op de website van de RVO.

Heeft u krediet nodig maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening?

De overheid maakt dit makkelijker met de specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Meer informatie leest u op de website van de RVO.

Heeft u een klein bedrijf en heeft u door een coronacrisis een relatief kleine financieringsbehoefte van € 10.000 tot € 50.000?

Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC). Meer informatie leest u op de website van de RVO.

Samengevat: Waar kunnen ondernemers en werkenden terecht voor (financiële) hulp?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel:kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag daar niet bij? Bel dan het KVK-adviesteam via 0800 – 2117. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Ondernemers melden zich voor de kredietregelingen bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en ondersteuning zelfstandige ondernemers (Tozo) via de gemeente Hollands Kroon. Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) via RVO. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk. De maatregelen Tozo, NOW en TOGS zijn de 3 grote regelingen voor tegemoetkomingen in de inkomsten en salarissen. Kijk op de website van de Rijksoverheid welke van deze 3 regelingen u kunt aanvragen. Dit kunnen meerdere regelingen zijn. 

4. Lokale ondersteuning ondernemers

Compensatie- en Herstelfonds COVID-19

De coronacrisis raakt iedereen. Daarom heeft het College van burgemeester en wethouders de raad voorgesteld € 487.000,- vrij te maken voor het compensatie- en herstelfonds met o.a. de reactiveringsbijdrage voor ondernemerscollectieven voor versterking van het ondernemersklimaat en het versterken van de bezoekerseconomie.

Uitstel gemeentelijke belastingen

Mogelijkheid voor uitstel van betaling van (een aantal) gemeentelijke belastingen. Bent u zelfstandige/ondernemer en bent u geraakt door de corona-crisis, neem dat contact op over de mogelijkheden voor een betalingsregeling op maat via invordering@hollandskroon.nl. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088-321 5000 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur) of via e-mail invordering@hollandskroon.nl.

Inkoop

De gemeente koopt lokaal en sociaal in waar het kan. 

Ondernemersloket Hollands Kroon

Omdat iedere ondernemer een eigen problematiek kent, kunt u altijd uw vraag stellen aan de bedrijfscontactfunctionarissen van team Economische Zaken via het ondernemersloket Hollands Kroon.

Hulp bij uw financiële situatie als ondernemer ZZP'er

U kunt als ondernemer/ZZP’er ineens te maken hebben met minder inkomsten en onzeker zijn over de toekomst van uw onderneming. Misschien lukt het al een tijdje niet om de bedrijfsrekeningen te betalen of zijn er tekort inkomsten om het ook privé financieel goed te redden. In veel gevallen is hulp mogelijk. Blijf daarom niet te lang zitten met vragen over uw bedrijf, hoe de achterstanden zijn op te lossen en hoe u het privé gaat redden, maar neem contact met de gemeente op. De gemeente staat voor u klaar met een specifiek (wijk)team. Zij bespreken met u de mogelijkheden om de financiën weer op de rit te krijgen. Bieden hulp bij schulden en begeleiden u tijdens het traject. Met oog op uw onderneming kunt u ook denken aan het toetsen van levensvatbaarheid van de onderneming, hulp bij boekhouding en overzicht krijgen in uw bedrijfsschulden. Bel ons vrijblijvend op om te informeren naar mogelijkheden voor hulp 088-3215000 of mail naar schulddienstverlening@hollandskroon.nl.

Informatie website Hollands Kroon

Meer over de maatregelen die de gemeente treft om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, leest u op de pagina Hollands Kroon neemt maatregelen tegen verspreiding coronavirus.

5. Meer informatie voor ondernemers

 • Alle informatie voor ondernemers en Corona (link) vindt u op deze pagina op hollandskroon.nl
 • Mocht u naar aanleiding van de informatie nog vragen hebben, neem contact op met het Ondernemersloket van de gemeente. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Telefoonnummer 088-321 5000 en via ondernemersloket@hollandskroon.nl.
 • Abonneer u op de e-mail ondernemersnieuwsbrief voor de meest recente updates over het ondernemersnieuws door u hier aan te melden.
 • Heeft u mensen bij u werken via het Werkgeversservicepunt (WSP)? En heeft u hier met betrekking tot het coronavirus vragen over? Kijkt u dan op de website van het WSP.
 • Hollands Kroon in cijfers: corona.
 • Ook op de website van de Ondernemersfederatie Hollands Kroon (OFHK) (via een link van een van hun leden) leest u meer informatie: www.ofhk.nl.
 • Algemene informatie over de maatregelen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen leest u op de website www.rivm.nl.

6. Werknemers met schulden

Uw werknemer zit in de schulden, wat nu? Of heeft u een vermoeden dat er financiële problemen zijn? Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Ze zijn vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. Bovendien geeft een loonbeslag de salarisadministratie extra werk.

Wat kunt u als werkgever doen?

Signalering en aanpak in een vroeg stadium is belangrijk om uw medewerker weer snel financieel in balans te krijgen.

 • De werknemer leent geld van collega’s;
 • Regelmatig een verzoek om een voorschot;
 • Toename van ziekteverzuim;
 • Verzoek om hulp bij het oplossen van problemen;
 • Het verzoek om extra werkuren;
 • De werknemer lijkt meer stress te hebben en kampt met concentratieproblemen.

Neem contact met ons op!

Wij willen graag met u in contact komen om te kijken wat wij voor u en uw werknemer kunnen betekenen. Bel: 088-321 5000 of mail naar: Schulddienstverlening@hollandskroon.nl. Dit is geheel vrijblijvend. Wij kunnen de casus anoniem met u bespreken en u voorzien van advies.

7. Corona informatie voor anderstaligen

Wilt u anderstaligen informeren over het coronavirus? Dan zijn hiervoor communicatiemiddelen beschikbaar. In de middelen staan maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En het telefoonnummer en de website waar mensen terechtkunnen voor vragen over het virus. De informatie is beschikbaar in de talen: Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks. U kunt de communicatiemiddelen downloaden via de website van de Rijksoverheid.

What you need to know about the coronavirus (English, Pharos).

Poniżej znajdziesz więcej informacji o Koronawirusie (Polskie, Pharos).

Voor de vertaling van de persconferentie corona gaat u naar vertaling persconferentie corona.  Informatie over de coronacrisis voor internationale werknemers in de sector glastuinbouw (arbeidsmigranten): overzicht glastuinbouw NL informatie corona voor arbeidsmigranten (5 talen) 

8. Informatie over internationaal zakendoen

Bij vragen over internationaal zakendoen en het coronavirus kunt u contact opnemen met het RVO. Bel RVO via 088-042 4242 (tijdens kantooruren) of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

9. MKB-noodlijn 088-999 0000

De coronacrisis vraagt al een lange tijd veel van iedereen, zeker ook van ondernemers. De druk op financiën, personeel en ook op je persoonlijke situatie is groot. Je moet 'alle ballen in de lucht houden'.

Invloed van financiële problemen

In de media en in de politiek is veel aandacht besteed aan de coronaregels en eventuele steun voor ondernemers. Maar er is beperkt aandacht uitgegaan naar de soms benarde persoonlijke situatie van ondernemers. De financiële problemen binnen het bedrijf en de toenemende druk om een oplossing te vinden, vraagt veel van je persoonlijk. Het heeft invloed op je gezin, familie of vrienden. Stichting 155 (IMK) in samenwerking met ONL voor Ondernemers hebben daarom een MKB-noodlijn geopend. Zij begrijpen als geen ander dat deze periode enorm veel van een ondernemer vraagt en het perspectief soms ver te zoeken is.

Luisterend oor

Zij staan telefonisch voor ondernemers klaar om een luisterend oor te bieden. Bel 088-999 0000 en krijg direct een professional aan de telefoon die er voor jou als ondernemer is! De lijn is niet bedoeld voor juridische of praktische ondersteuning. Als er psychische problemen zijn wordt er doorverwezen naar bijvoorbeeld de huisarts. Maar waar mogelijk helpen ze graag bij de problemen waar je tegenaan loopt.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie