Coronavirus: informatie voor ondernemers

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Het coronavirus heeft zeker ook veel impact op ondernemers in Hollands Kroon. Met deze specifieke webpagina proberen wij u zo goed mogelijk te informeren.

1. Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is. Zie verder: Nieuwsbericht Rijkoverheid  | 30-08-2021

Overzicht 'Einde steunpakket voor banen en economie’

Belastingen

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober 2021 en er wordt verwacht van ondernemers dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers belasting moeten terugbetalen is 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen. Zie ook: Het bijzonder uitstel van betaling loopt tot 1 oktober 2021 (belastingdienst.nl)

Bijstand voor zelfstandigen Bbz Lite

Ondernemers die nog financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober 2021 een beroep doen op de bijstand voor zelfstandigen Bbz Lite.

Terugkeer Werktijdverkorting

Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober 2021 de Werktijdverkorting (WTV) weer terug.

Garantieregelingen

Om marktfinanciering te blijven faciliteren, blijven bestaande garantieregelingen tot het einde van het jaar van kracht. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit kunnen hierbij nog terecht. De regelingen zijn dus ook in het vierde kwartaal van 2021 beschikbaar. Dit betekent dat de coronafinancieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet voor starters, BMKB-C en GO-C nog het gehele jaar zullen doorlopen.

De garantieregeling evenementen geldt in heel 2021 nog.

2. Overzicht van de financiële regelingen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie over de regelingen. Ga hiervoor naar:

Regelingencheck

De Kamer van Koophandel (KVK) en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u zien welke regelingen u kunt gebruiken:

3. Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Zie verder: Coronavirus: Sociaal Pakket | Rijksoverheid.nl. In de Regio Noord-Holland Noord kunt u contact opnemen met het Mobiliteitsteam Noord-Holland Noord: NHN Werkt door platform | Een golf aan nieuwe kansen.

4. Belangrijke data voor ondernemers

De KVK heeft een ondernemerskalender met belangrijke data samengesteld. Bijvoorbeeld wanneer u de aangifte btw in moet dienen of om op tijd een aanvraag te doen voor een regeling. Bekijk hier het overzicht met belangrijke data voor ondernemers.

5. Coronasteun terugbetalen

Heeft u financiële steun van de overheid gekregen om door de coronacrisis te komen? Zoals NOW, TVL, Tozo of bijzonder uitstel van betaling. Eind september stoppen veel regelingen. Sommige regelingen moet u terugbetalen. En als u een belastingschuld heeft, moet u die aflossen. Lees op deze pagina meer over het terugbetalen van coronasteun. Zie verder: Coronasteun terugbetalen: dit moet u weten | Ondernemersplein - KVK.

6. Hoe werkt Nederland slim

Kijk op: Hoe werkt Nederland: Slim Werkgeven met tips, inspiratie en informatie voor ondernemende werkgevers.

7. Lokale ondersteuning ondernemers

​​​​​​Gemeentelijke ondersteuning met Compensatie- en Herstelfonds COVID-19

Wij stellen in eerste instantie € 487.000,= beschikbaar in een compensatie- en herstelfonds waar maatschappelijke organisaties en ondernemers een beroep op kunnen doen. Maatschappelijke organisaties willen we ondersteunen in hun exploitatie, maar ook bij het ontwikkelen van initiatieven. Ondernemers kunnen we niet steunen in inkomen en exploitatie, maar ondernemerscollectieven willen we wel ondersteunen via een reactiveringsbijdrage voor versterking van het ondernemersklimaat en het versterken van de bezoekerseconomie.

Ondernemersloket Hollands Kroon

Omdat iedere ondernemer een eigen problematiek kent, kunt u altijd uw vraag stellen aan de bedrijfscontactfunctionarissen van team Economische Zaken via het ondernemersloket Hollands Kroon. Ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-321 5000 of stuur een e-mail naar ondernemersloket@hollandskroon.nl.

Abonneer u op de e-mail ondernemersnieuwsbrief voor de meest recente updates over het ondernemersnieuws door u hier aan te melden.

Hulp bij uw financiële situatie als ondernemer / ZZP'er

U kunt als ondernemer/ZZP’er ineens te maken hebben met minder inkomsten en onzeker zijn over de toekomst van uw onderneming. Misschien lukt het al een tijdje niet om de bedrijfsrekeningen te betalen of zijn er tekort inkomsten om het ook privé financieel goed te redden. In veel gevallen is hulp mogelijk. Blijf daarom niet te lang zitten met vragen over uw bedrijf, hoe de achterstanden zijn op te lossen en hoe u het privé gaat redden, maar neem contact met de gemeente op. De gemeente staat voor u klaar met een specifiek (wijk)team. Zij bespreken met u de mogelijkheden om de financiën weer op de rit te krijgen. Bieden hulp bij schulden en begeleiden u tijdens het traject. Met oog op uw onderneming kunt u ook denken aan het toetsen van levensvatbaarheid van de onderneming, hulp bij boekhouding en overzicht krijgen in uw bedrijfsschulden. Bel ons vrijblijvend op om te informeren naar mogelijkheden voor hulp 088-3215000 of mail naar SDVenBBZ@hollandskroon.nl.

Werknemers met schulden

Uw werknemer zit in de schulden, wat nu? Of heeft u een vermoeden dat er financiële problemen zijn? Werknemers met geldzorgen hebben last van stress en zijn gevoeliger voor fraude en diefstal. Ze zijn vaker ziek en de productiviteit gaat omlaag. Bovendien geeft een loonbeslag de salarisadministratie extra werk.

Wat kunt u als werkgever doen?

Signalering en aanpak in een vroeg stadium is belangrijk om uw medewerker weer snel financieel in balans te krijgen.

  • De werknemer leent geld van collega’s;
  • Regelmatig een verzoek om een voorschot;
  • Toename van ziekteverzuim;
  • Verzoek om hulp bij het oplossen van problemen;
  • Het verzoek om extra werkuren;
  • De werknemer lijkt meer stress te hebben en kampt met concentratieproblemen.

Neem contact met ons op!

Wij willen graag met u in contact komen om te kijken wat wij voor u en uw werknemer kunnen betekenen. Bel: 088-321 5000 of mail naar: Schulddienstverlening@hollandskroon.nl. Dit is geheel vrijblijvend. Wij kunnen de casus anoniem met u bespreken en u voorzien van advies.

8. Corona informatie voor anderstaligen

Wilt u anderstaligen informeren over het coronavirus? Dan zijn hiervoor communicatiemiddelen beschikbaar. In de middelen staan maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. En het telefoonnummer en de website waar mensen terechtkunnen voor vragen over het virus. De informatie is beschikbaar in de talen: Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks. U kunt de communicatiemiddelen downloaden via de website van de Rijksoverheid.

What you need to know about the coronavirus (English, Pharos).

Poniżej znajdziesz więcej informacji o Koronawirusie (Polskie, Pharos).

Voor de vertaling van de persconferentie corona gaat u naar vertaling persconferentie corona.  Informatie over de coronacrisis voor internationale werknemers in de sector glastuinbouw (arbeidsmigranten): overzicht glastuinbouw NL informatie corona voor arbeidsmigranten (5 talen)

Getting vaccinated against COVID-19 in the Netherlands (translations) | Leaflet | Government.nl