Overslaan en naar de inhoud gaan

Haven Den Oever

De haven van Den Oever is een vissers- en recreatiehaven. In de haven zijn een aantal zaken gevestigd:

•    Een visafslag;
•    Een coöperatie met scheepsbenodigdheden;
•    Een scheepswerf voor onderhoudswerkzaamheden aan schepen;
•    Een machinefabriek voor inbouw schepen;
•    Een aantal visrestaurants;
•    Sportvisbedrijven. 

Op deze pagina vindt u de belangrijkste informatie over de haven.

Havenmeester

Contactgegevens havenmeester Den Oever

Verblijft u in de haven van Den Oever dan zijn hier belangrijke telefoonnummers.

Milieu

Voorblad Visserij Havenafvalplan VISHAP

Havenafvalplan (VISHAP)

De Nederlandse vissersvloot bestaat uit ongeveer 500 vissersschepen, waarvan de kottervloot met ruim 400 vissersvaartuigen de grootste is. In alle visserijhavens zijn voorzieningen voor de afgifte van afvalstoffen. Er is een overeenkomst tussen de visserijsector en de inzamelbedrijven. Per haven is de behoefte aan ontvangstvoorzieningen in beeld gebracht. Door de overeenkomst is de beschikbaarheid van ontvangstvoorzieningen ingevuld. We kunnen concluderen dat het voorzieningenniveau voldoende is.

Lees hier het Visserijhaven afvalplan:

Ecoportcertificering

De haven van Den Oever is lid van Ecoports. Dit is een verzameling van internationale havens die een actief milieubeleid hebben.

PERS richtlijnen

Port Environmental Review System (PERS) omvat een aantal richtlijnen. PERS is ontworpen voor en door havens om de individuele prestaties van de haven op het gebied van milieumanagement te beoordelen. Deze richtlijnen worden onafhankelijk uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Met een vragenlijst wordt een inventarisatie gemaakt van het huidige milieubeleid en de mogelijke verbeterpunten. PERS helpt de haven van Den Oever bij het vinden van eventuele gebreken. Ook helpt PERS bij het maken van doelen voor het verbeteren van het milieubeleid rond de haven.

Lees hier de PERS Den Oever:

Green Deal Visserij

Op 20 november 2014 is de Green Deal Visserij voor een Schone Zee ondertekend.
De partijen zijn overeengekomen dat de maritieme afvalkringloop gesloten moet worden. De volgende zaken dragen bij aan het sluiten van de afvalkringloop:

  • Afvalpreventie;
  • Afvalmanagement in de havens;
  • Afgiftemaximalisatie van verschillende afvalstromen vanuit de visserij.

Flyer Green Deal

Overige havens

Hollands Kroon kent naast de werkhaven Den Oever ook nog verschillende passantenhavens. De gemeente heeft hier het beheer over.

  • Middenmeer
  • Kolhorn
  • De Rijd
  • Op de Oude Zeug (werkhaven)
  • De Haukes
  • Den Oever, Zuiderhaven

Meer informatie over deze havens vindt u in de online havengids.

Overig

Haventarieven

Hieronder vindt u de tarieven Havengeld:

Weektarief

Het tarief als bedoeld in artikel 6 van de Verordening Havengeld bedraagt exclusief omzetbelasting voor het verblijf van ten hoogste één week voor:

a. Zeeschepen per BT (bruto tonnage): € 0,88.

b. Vissersschepen per BT (bruto tonnage) verblijvend in de Vissershaven of Noorderhaven: € 0,48.

c. Vissersschepen per BT (bruto tonnage) verblijvend in de Waddenhaven: € 0,42.

d. Schepen voor het vissen op schelpdieren per m² ingenomen wateroppervlakte: € 0,30.

e. Schepen voor het vissen op schelpdieren per m² ingenomen wateroppervlakte verblijvend in de Waddenhaven: € 2,31.

f. Sportvissersschepen per m² ingenomen wateroppervlakte: € 0,23.

g. Passagiersschepen/zeilende bedrijfsvaartuigen, per m² ingenomen wateroppervlakte in de Vissershaven of de Noorderhaven in de periode van oktober tot april: € 0,23.

h. Passagiersschepen/zeilende bedrijfsvaartuigen, per m² ingenomen wateroppervlakte in de waddenhaven: € 0,19.

i. Binnenvaartvrachtschepen, per strekkende meter € 0,28.

j. Voor de overige schepen, per m² ingenomen wateroppervlakte: € 0,23 met een minimum van: € 5,54.

k. Voor de overige schepen, genoemd in artikel 1 van de Verordening Havengeld 2016 per m² ingenomen wateroppervlakte verblijvend in de waddenhaven: € 0,19 met een minimum van: € 5,54.

Dagtarief

Het tarief als bedoeld in artikel 6 van de Verordening Havengeld Gemeente Hollands Kroon bedraagt exclusief omzetbelasting voor:

a. Passagiersschepen/zeilende bedrijfsvaartuigen, per m² ingenomen wateroppervlakte in de vissershaven of de Noorderhaven in de periode van april tot oktober per dag: € 0,22.

b. Pleziervaartuigen verblijvend in de haven van Den Oever, per strekkende meter, per overnachting, € 1,98 met een minimum van: € 7,90.

c. Pleziervaartuigen, niet verblijvend in de haven van Den Oever, per strekkende meter, per overnachting € 1,34 met een minimum van: € 5,60.

d. Het havengeld voor meerrompschepen of catamarans bedraagt anderhalf keer de onder 2b en 2c genoemde tarieven.

Vaste ligplaatsen

a. Voor het innemen van een vaste ligplaats voor een pleziervaartuig in andere havens dan Den Oever, bedraagt het havengeld per jaar per strekkende meter € 35,85.

Het is niet mogelijk om in Den Oever een vaste ligplaats in te nemen.

Abonnementen

Voor sportvissersschepen dan wel voor vaartuigen verblijvend in de Waddenhaven, met als thuishaven Den Oever, geldt voor de berekening van het jaartarief van het abonnement 52 maal het berekende tarief overeenkomstig artikel 1 van deze tarieventabel.

Kadegeld

Het tarief voor kadegeld bedraagt voor het hebben van voorwerpen op de gemeentelijke kaderuimten € 0,33 per m2 per dag, tenzij de goederen binnen 7 dagen na aanvang van het in beslag nemen worden afgevoerd. Gedeelten van een m2 worden voor een hele m2 gerekend.

Overslag

a. Het weektarief ter zake van het gebruik van de kade ten behoeve van het uit vissersschepen lossen wordt verhoogd met 30%.

b. Ter zake van het gebruik van de kade ten behoeve van het uit binnenvaartschepen laden en lossen geldt een tarief van € 0,15 per ton.

Reserveren

Voor schepen, waarvoor de mogelijkheid van reserveren van een ligplaats bestaat, bedraagt de verhoging van het havengeld per reservering € 55,04.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie