Overslaan en naar de inhoud gaan

Innovatie

Wij zijn trots op de innovatieve agrariërs in onze regio, want daar zijn er veel van! Het zijn allen ondernemers die een stap zetten in de richting van een toekomstbestendige sector. Voor verschillende uitdagingen in de sector worden de toepassing van technologie en data als oplossing gezien. De snelle veranderingen in de (digitale) wereld vraagt ondernemers om steeds meer voorop te lopen in de nieuwste technologieën. Denk hierbij aan andere manieren van teelt, werkwijze, het verzamelen en gebruiken van data en robotisering.
 

Het is belangrijk dat innovaties niet alleen bedacht worden, maar ook in de praktijk worden gebracht. Innovatie speelt ook een belangrijke rol in de verduurzaming van de sector. Hiervoor is samenwerking en toegang tot kennis en middelen nodig. De gemeente wil hierin graag een faciliterende rol spelen. Samen met de partners zoals Greenport, LTO, ANV Hollands Noorden en Vertify geven wij richting aan deze opgave.

Enkele voorbeelden van Innovatieve projecten waar de gemeente aan bijdraagt:

  • Kennisdag Smart Farming

De kennisdag Smart Farming is een jaarlijks terugkerend evenement. Tijdens deze dag worden de nieuwste technieken op het gebied van digitalisering en smart farming in de agrarische sector gepresenteerd. De gemeente draagt graag bij aan de kennisontwikkeling onder agrariërs en draagt dan ook financieel bij aan deze dag.

  • Boerderij educatie

Kinderen kennis laten maken met waar ons eten vandaan kom. Dat vinden wij als gemeente belangrijk. Mogelijk kunnen we hen dan ook enthousiast maken voor een toekomstige carrière in de agri sector. Via het platform Boerderij Educatie Nederland worden er educatielessen voor basis- en middelbare school leerlingen georganiseerd op de boerderij. De gemeente draagt hier financieel aan bij. We maken het mogelijk dat schoolklassen educatielessen kunnen volgen bij agrarische ondernemers in de gemeente.

  • Agritech capital

Agritech Capital is een samenwerking tussen boeren, onderzoekers en bedrijven voor het delen van data. Deze data is te gebruiken voor innovatieve technieken. Denk hierbij aan het detecteren van onkruid met camera’s op een tractor of drone. Met deze techniek kan het vervolgens heel gericht en op de centimeter nauwkeurig bestreden worden. In het project worden datasets gemaakt die van meerwaarde zijn voor onderzoek en toepassing in de landbouw. 

  • Project Zoetwaterboeren

Binnen het project ‘Zoetwaterboeren’ worden verschillende watersystemen ontwikkeld, onderzocht en gedemonstreerd aan agrariërs. Het  geeft de agrariër handvatten om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op de wisselende weersomstandigheden. Op de onderzoek locatie in Anna Paulowna worden meerdere technieken en systemen onderzocht op bedrijfsschaal. Dit project bestaat uit onderzoek naar het vasthouden/opslaan en hergebruiken van zoet water. Maar ook zuiveringstechnieken om emissies in het oppervlaktewater te verminderen en demonstratie en educatie. Om het project mogelijk te maken levert de gemeente een financiële bijdrage aan het project en stimuleren we de kennisontwikkeling over watermanagement onder agrariërs.  

Heeft u een innovatief idee?

Heeft u een innovatief idee, project of pilot in de agrarische sector? Wilt u hierover in gesprek met de gemeente? Gezamenlijk kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Neem hiervoor contact op met het ondernemersloket.

Chat met Sophie

×
Chat met Sophie